La Berezeni, pe Valea Prutului, tradiționalul este adus armonios în prezent și așează comuna pe locul întâi într-un top al comunităților bine gospodărite din județul Vaslui. Aici sunt finalizate proiecte unicat pentru că pasiunea pentru frumos este argumentul administrației locale condusă de inginerul Toader Dima, un om cu experiență și implicare în tot ceea ce face.

Monumentul eroilor, inaugurat anul acesta în zi de mare sărbătoare creștinească, Înălțarea Domnului – Ziua Eroilor, în centrul comunei, este, probabil, unicat în țară. Statuia îl înfățișează pe Isus răstignit pe cruce, iar pe soclu sunt amintiți eroii comunei în marile bătălii pentru apărarea pământurilor străbune.

Tot în zona centrală a fost construită o cochetă piață agroalimentară. Proiectul este unicat pentru că respectă motivele tradiționale din zonă. Este o adevărată operă de artă.

O altă investiție deosebită la Berezeni este căminul cultural. Pe lângă utilitatea instituției de cultură, sare în ochi frumusețea arhitecturală. Motivul tradițional este pus în valoare, aducând în atenție ce tradiții deosebite sunt în zonă. Totodată, sistemul de încălzire este deosebit, este un sistem cu aer cald.

Doar câteva exemple de investiții unicat arată aici că pasiunea pentru lucrul bine făcut guvernează.

La final de primăvară, înaintea unei zile de mare sărbătoare creștinească, am ajuns pe Valea Prutului și am oprit la Berezeni, pentru că aici tradiționalul este adus armonios în prezent. Este o plăcere să vezi truda gospodarilor locului ca să fie cel mai frumos la ei în bătătură. De acuși 8 ani, la Berezeni se tot construiește și se construiește durabil și frumos. Totodată, lista investițiilor publice care urmează a fi realizate aici e lungă.

Contextul general este marcat, între altele, de multe investiții publice prin majoritatea comunităților locale. Dacă până mai deunăzi se vorbea de lipsa fondurilor pentru investiții publice, astăzi bani se mai găsesc, dar calitatea lucrărilor și perspectivele pe care le deschid investițiile publice sunt la fel sau chiar mai importante. Unii mai vorbesc încă de terenuri de fotbal în pantă sau de parcuri în mijlocul câmpului ca exemple de „așa nu”. Cu fonduri europene și guvernamentale se modernizează drumuri, se fac utilități, se fac aducțiuni de gaz metan, se ridică așezăminte sociale și culturale și multe alte investiții publice. Altfel spus, tema investițiilor publice este prezentă peste tot. Problema ține acum doar de iscusința primarului și implicarea acestuia.

La Berezeni chiar de la intrare călătorul este întâmpinat de investiții publice durabile. Undeva în zare, chiar la intrarea în comună, se vede o pădure apărută nu demult printr-un proiect al primăriei. Zona este cam săracă în păduri și inițiativa primarului de la Berezeni schimbă puțin regula în zonă.

Că veni vorba, e bine de precizat că toată viața profesională a primarului de la Berezeni a fost marcată de inițiative unicat. La fel procedează și-n fruntea comunității. Mândria oamenilor locului îi îndeamnă să dureze obiective cum cum nu mai sunt altele la fel.

Traversată de un drum național spre Galați, comuna Berezeni este mândria zonei și a județului Vaslui. Ultimii ani au însemnat aici multe investiții publice, pentru că și nevoile erau mari. Între modernizarea prin asfaltare a drumurilor, modernizarea unităților de învățământ sau amenajare dispensar modern ori construcție piață agroalimentară și cămin cultural unicat în zonă, administrația locală găsește timp și bani pentru lucrări de întreținere, pentru curățenie și bună gospodărire a întregii comunități. Privind în jur se vede peste tot grija pentru obiective unicat, pentru curățenie și frumos. Marea sărbătoare creștinească Înălțarea Domnului a adus comunității un monument al eroilor făcut într-o notă pretențioasă, unicat în toată zona. Gospodarii locului s-au adunat de Ziua Eroilor la monumentul inaugurat cu această ocaizie și au cinstit cum se cuvine pe cei care și-au dat viața pentru apărarea patriei. Trecând pe la obiectivele realizate de adminstrația locală în ultimii ani, mă gândeam cât de frumos și armonios a fost așezată comunitatea de pe Valea Prutului în acea notă tradițional-modernă și acum stă mândră în calea oaspeților că are motive.

Se lucrează la alte investiții la fel de importante ca cele finalizate până acum

Berezenii de astăzi întrec orice comunitate locală din România, pentru că frumosul are multe nuanțe. S-a făcut și se mai face campanie pentru unele zone din Ardeal sau pentru unele comunități de prin Bucovina. Mergând la Berezeni călătorul își dă seama că la fel de frumos este aici, unde este relief de șes presărat cu dealuri domoale, iar în zonele mult lăudate este relief muntos. Atât la șes cât și la munte e la fel de frumos, dacă gospodarii locurilor sunt vrednici. Veșnicia s-a născut la sat pentru că aici omul trăiește mult mai aproape de natură.

Trecând la investiții ce vor fi realizate în perioada următoare este de precizat că sunt linii de finanțare din fonduri europene și guvernamentale pe domeniul social, pentru învățământ, eficiență energetică, modernizare drumuri și alte obiective necesare pentru dezvoltarea satului moldovenesc. Două programe operaționale vor deveni accesibile în curând. E vorba de Programul Operațional Educație și Ocupare și Programul Operațional Incluziune și Demnitate. Ambele au perioadă de implementare 2021-2027. Recent a avut loc o întâlnire de lucru la Consiliul Județean Vaslui pe tema liniilor de finanțare accesibile comunităților locale. Primarul Toader Dima a participat la discuții și s-a declarat mulțumit de noile oportunități, mai ales că s-a reușit simplificarea unor proceduri, astfel încât banii europeni să fie mai aproape de nevoile comunităților locale.

Peste 4,5 miliarde euro au la dispoziție în 2023 unitățile administrativ teritoriale. Cu acest prilej s-a discutat despre modificarea și simplificarea cadrului legislativ pentru ca toate localitățile să acceseze fonduri europene. Noile linii de finanțare sunt mai accesibile comunităților și vor avea impact semnificativ în ceea ce privește latura socială. Se urmărește sprijinirea persoanelor defavorizate și a celor aflate în situații deosebite. De asemenea, o componentă vizează tinerii până în 30 de ani. Aceștia vor fi sprijiniți să se integreze pe piața muncii. învățământul profesional și tehnic este o altă latură care va fi sprijinită pentru că piața muncii are nevoie de personal calificat. Se pune un accent deosebit pe formare profesională, mai ales că piața muncii din România duce lipsă de forță de muncă. Programul Incluziune și Demnitate Socială este structurat pe 11 priorități între care amintim sprijin pentru grupuri vulnerabile, servicii sociale pentru bunicii comunității, inovare socială, ajutoare pentru persoanele dezavantajate sau sprijin pentru persoanele cu risc de sărăcie. Administrația locală din Berezeni are în vedere mai multe proiecte pe aceste linii de finanțare, procedând la fel ca până acum, adică accesând în interesul comunității toate fondurile europene sau guvernamentale aflate la dispoziție. Din lista investițiilor pentru perioada imediat următoare aducem în atenție mai multe proiecte depuse de Primăria Berezeni. Vorbim de proiecte pentru ecosistem digital, centru comunitar integrat, dotarea unităților de  învățământ, creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la clădirea primăriei și la școala cu clasele I-VIII din Berezeni, reparații rigole în centru civic, modernizarea mai multor drumuri de expoatație agricolă în comună și platforme de gunoi de grajd.

E momentul investițiilor în toate comunitățile locale. Cine știe să-și gospodărească bine resursele are șanse reale de dezvoltare. La Berezeni, s-a lucrat mult pentru modernizarea școlilor și construcția altor unități de învățământ, pentru amenajarea unui dispensar modern, pentru că sănătatea populației este o prioritate, alături de viitorul comunității care stă în sarcina copiilor și tinerilor de astăzi. S-au asfaltat multe drumuri de interes local și acum urmează să se modernizeze și drumurile de exploatație agricolă. Așa cum spuneam și anterior, aici, pe Valea Prutului, la Berezeni, frumusețea tradițiilor specifice zonei dau o notă aparte comunității odată ce au fost puse în valoare de administrația locală condusă de primarul Toader Dima. În fruntea unei echipe implicate în viața comunității, primarul de la Berezeni a reușit să facă minuni aici. Inițiațivele reușite la Berezeni, în județul Vaslui, o zonă despre care se spune fals că e săracă sau mai știu eu cum, arată că dezvoltarea comunităților locale depinde în primul rând de implicarea aleșilor locali. Comuna Berezeni este un model de dezvoltare locală.