Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, ÎPS Calinic, a vorbit despre importanța familiei într-o zi deosebită la nivel internațional, dând sfaturi înțelepte: „Preamăriţi pe Dumnezeu Tatăl Care a gândit familia constituită dintr-un bărbat, Adam şi o femeie, Eva şi pe Mântuitorul Iisus Hristos Care a binecuvântat-o şi a sfinţit-o întru Duhul Sfânt, ca prin Taina Sfintei Cununii cei doi să devină un singur trup, unit fizic şi spiritual!

Nu desconsideraţi familia, prima şi cea mai importantă instituţie divino-umană, prin care sunteţi chemaţi la împreună-lucrare creatoare cu Dumnezeu!

Căutaţi modele de familii creştine care au urmat modelul legăturii dintre Hristos şi Biserică şi urmaţi-le pilda!

Nu uitaţi de sfinţenia familiei şi de motivele care v-au unit în faţa lui Dumnezeu şi nu daţi curs intrigilor mărunte, pentru că ceea ce Dumnezeu a unit omul nu trebuie să despartă!

Stăpâniţi pământul prin naşterea de prunci, pe care să-i înfăţişaţi lui Dumnezeu ca dar, precum Ana pe Samuel, botezându-i în numele Preasfintei Treimi!

Asiguraţi-le celor din familie cele necesare traiului, prin muncă cinstită, ca astfel să se poată dezvolta în mod armonios şi sănătos trupeşte şi sufleteşte!

Acordaţi copiilor voştri timpul necesar, cu dragoste şi îndelungă răbdare, în vederea creşterii lor întru Domnul şi vegheaţi-le neîncetat devenirea!

Cultivaţi fidelitatea dintre voi în adevăr, înţelegere şi deplină sinceritate, singurele care vă garantează iubirea întemeiată pe credinţa voastră în Dumnezeu!

Sfinţiţi-vă viaţa prin post, mărturisire şi rugăciune, prin Liturghie şi Euharistie, prin slujire şi fapte bune!

Deschideţi uşa inimilor voastre şi primiţi-L pe Hristos Domnul, Care să vă dăruiască mântuirea casei, precum odinioară vameşului Zaheu din cetatea Ierihonului!”. Printr-o rezoluţie din anul 1993, ziua de 15 mai a fost declarată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite ca fiind Ziua Internaţională a Familiei.