Google

Voluntariatul trece graniţa prin Asociaţia B-Right Media

Written on:august 30, 2015
Comments
Add One

În cadrul Proiectului „VoluntGRAN – voluntariatul trece graniţa”, cofinaţat de Consiliul Judeţean Botoşani, obiectivul general este promovarea educaţiei nonformale, a voluntariatului şi a conceptului de cetăţenie în rândul tinerilor din judeţul Botoşani, prin Centrul de Voluntariat B-Right Media. 1. Durata proiectului: 7 luni în perioada 12 mai 2015 – 12 decembrie 2015.2. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1. Sprijinirea voluntariatului la Botoşani prin recrutarea, selecţia, formarea, orientarea, motivarea şi plasarea a 20 de voluntari pe proiecte proprii sau ale ONG-urilor/ instituţiilor locale; 2. Certificarea a 20 de voluntari din judeţul Botoşani, în cadrul programului de pilotare a Certificatului VoluntPass, sub umbrela Federaţiei Volum; 3. Promovarea schimbului de bune practici şi a transferului de know how în domeniul voluntariatului la nivel judeţean şi transfrontalier. 3. Parteneri: P1: Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti din Cernăuţi – Ucraina; P2: Asociaţia Obştească Ateneu din Edineţ – Republica Moldova. 4. Grupul (grupurile) ţintă: 20 de tineri din judeţul Botoşani – din organizaţii guvernamentale de şi pentru tineret care vor fi selectaţi, recrutaţi, informaţi, formaţi şi certificaţi Volunt Pass, conform metodologiei Federaţiei Volum, în conformitate cu noua Lege a Voluntariatului (Legea 78/2014); 8 tineri din Ucraina şi Republica Moldova care vor efectua deplasarea la Botoşani în cadrul activităţii privind schimbul de experienţă şi transferul de bune practici. Metodologia de selecţie: Centrul de Voluntariat B-Right Media este deschis oricărui profil de voluntari, fără discriminări legate de sex, vârstă, dizabilitate, aparteneţă etnică, situaţie pe piaţa muncii. De altfel încurajăm chiar participarea persoanelor cu dizabilităţi, a şomerilor sau a pensionarilor, cărora credem că le putem oferi un mod plăcut de a-şi petrece timpul, ajutând în acelaşi timp comunitatea. Pentru acest proiect vom selecta un număr de 20 de tineri, cu vârsta peste 16 ani şi aplicându-se, pe cât posibil, principiul egalităţii de gen. Asociaţia B-Right Media va semna contracte de voluntariat cu aceşti tineri şi, dacă aceştia efectuează şi documentează 120 de ore de voluntariat, vor primi certificatele VoluntPass, care pot atesta voluntariatul ca experienţă profesională. 5. Beneficiarii finali: Persoanele fizice şi ONG-urile (organizaţii din domenii diverse precum social, cultural, informare europeană, mediu, tineret etc) care vor beneficia de serviciile Centrului de Voluntariat şi, implicit, a celor 20 de voluntari formaţi; Beneficiarii ONG-urilor descrise mai sus, ce vor avea parte de servicii îmbunătăţite din partea voluntarilor; Comunitatea locală – va înregistra o creştere a capacităţii societăţii civile locale; Federaţia Volum – va avea încă 20 de voluntari certificaţi conform metodologiei VoluntPass. 6. Rezultatele aşteptate: 20 de voluntari recrutaţi, selectaţi, formaţi, orientaţi, plasaţi şi motivaţi; Minim 20 de activităţi de voluntariat în mediul urban şi rural; 1 training nonformal cu voluntarii; 1 Cod Etic; 1.000 de ore de voluntariat; 20 de certificate VoluntPass înmânate; 20 de diplome/adeverinţe eliberate pentru activităţile cuprinse în proiect; 2 comunicate de presă; 1 banner roll up; 1 conferinţă de prezentare; 50 de afişe; 1 site web refăcut; 3 evenimente publice organizate: Târgul Voluntarilor, Seara Voluntarilor, Eveniment Multiplicator cu invitaţi din Republica Moldova şi Ucraina; 8 invitaţi din Republica Moldova şi Ucraina care efectuează mobilitatea pentru schimbul de experienţă. 7. Principalele activităţi: Activitatea nr. 1 – Organizarea şi lansarea proiectului, Activitatea nr. 2 – Recutarea Voluntarilor, Activitatea nr. 3 – Instruirea voluntarilor prin metode noformale, orientarea şi plasarea aceastora, Activitatea nr. 4 – Derularea programelor de voluntariat în mediul urban şi rural, Activitatea nr. 5 – Motivare şi recompensare a voluntarilor cuprinşi în program, Activitatea nr. 6 – Publicitate şi informare, Activitatea nr. 7 – Managementul proiectului, monitorizare, evaluare, raportare. (va urma)

Leave a Comment