Google

Viaţa ca un solo de vioară

Written on:aprilie 19, 2015
Comments
Add One

cernauti viata cau un solo de vioaraSub acest generic în cea de a treia zi a Sfintelor Paşti – 14 aprilie 2015 – în Sala de spectacole a Casei Orăşeneşti de Cultură şi Estetică din oraşul Cernăuţi (cunoscută sub denumirea DK Şepetovka) s-a desfăşurat întâlnirea cu poetul şi ziaristul  de la Roşa, Mihai Morăraş, stabilit cu traiul  la Chişinău.

În cadrul acestei întâlniri literare, iniţiate de conducerea Fundaţiei Culturale de Binefacere Casa Limbii Române din Cernăuţi au fost lansate cartea-dialog „Viaţa ca un solo de vioară” şi volumul de versuri „Clipa de după amiază”.

Alături de  Mihai Morăraş, la această întâlnire de suflet cu bucovinenii noştri au fost prezenţi şi cunoscuţii  interpreţi Ion Paulencu, artist al poporului din Republica Moldova şi privighetoarea Carpaţilor noştri Maria Iliuţ, care au susţinut  câte un microrecital pentru publicul spectator.

Au fost prezenți toţi admiratorii cuvântului frumos, aşezat gospodăreşte la locul lui, precum şi admiratorii cântecului popular românesc, promovat cu deosebit talent şi dăruire sufletească de aceşti doi reprezentanţi de frunte ai artei noastre româneşti.

Leave a Comment