Google

Vasluiul este într-o continuă transformare

Written on:aprilie 5, 2016
Comments
Add One

primar vs conf presa 1 netInvestiţiile în modernizarea oraşului derulate în ultimii ani au făcut ca Vasluiul să fie motorul dezvoltării întregului judeţ.

Nu ştiu alţii cum sunt, vorba marelui povestitor Ion Creangă, dar eu când văd că un oraş destul de şters, până mai acum câţiva ani, unde cotidianul însemna mereu nimic nou, se transformă, se dezvoltă într-un ritm destul de alert, încep să cred cu toată convingerea că mai sunt oameni de bună credinţă, oameni care pun pasiune în tot ceea ce fac, oameni pentru care lucrul făcut cu responsabilitate reprezintă principiu de viaţă. Organizare exemplară, fonduri europene, o bună comunicare cu locuitorii reprezintă doar câteva coordonate ale administraţiei publice de la Vaslui, iar acestea s-au dovedit a fi ingredientele unei reţete câştigătoare. Suntem aproape de mijlocul primăverii şi la Vaslui continuă lucrările mari, se finalizează anumite proiecte de investiţii, iar altele au fost lansate anul acesta, în paralel cu alte lucrări mai mici care asigură buna gospodărire a oraşului. Greutăţi sunt şi aici, la fel ca peste tot, însă administraţia locală găseşte soluţii pentru a pune în practică solicitările cetăţenilor. Nu pot merge mai departe fără a ilustra pe scurt un aspect jenant petrecut recent la o şedinţă de Consiliu local. Actorul principal într-o piesă de prost gust este nimeni altul decât un specimen (om nu prea ar da dovadă că este şi cu atât mai puţin consilier local) care mereu se trezeşte vorbind chiar dacă spune, ca întotdeauna, nimic. La ultima întrunire a consilierilor locali s-a trezit un individ, care-n viaţa lui a făcut mai nimic, să vorbească de principii, de virgule, de puncte… O veche vorbă românească spune că atunci când nu ai nimic de spus mai bine taci. Aşa ar fi trebuit să procedeze individul acesta, pe numele lui de scenă politică Volocaru. „Ce-a făcut acest individ în Vaslui ca să aibă obraz să conteste tot ce întreprinde administraţia locală?”, întreba pe bună dreptate un locuitor al Vasluiului. „Nu că zic, dar vreau să spun” un fapt ce nu poate fi contestat de Volocaru. În Vaslui s-au realizat în ultimii ani investiţii de multe milioane euro, strategia aplicată de administraţia locală vizează toate domeniile de activitate, iar toţi cei care trec prin Vaslui vorbesc de cel mai cochet oraş din Moldova. Dar să-l lăsăm pe individ în necunoscutul în care a trăit până acum să trăiască în continuare!

Revenind, tot în acea şedinţă de consiliu local, conform legii, primarul a prezentat pe scurt raportul de activitate pe anul trecut care ilustrează o serie de investiţii şi arată buna gestionare a resurselor financiare proprii şi atrase.  „Proiectul de buget local al municipiului Vaslui pe anul 2015 a fost construit pornind de la execuţia bugetară a anului 2014, ţinând cont de legislaţia în vigoare privitoare la elaborarea proiectului de buget local şi luând în calcul excedentul bugetar al anului precedent în sumă de 2.969.861 lei, excedent care a fost utilizat pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Veniturile proprii ale Municipiului Vaslui provin din cote şi sume defalcate din impozitul pe venit – 30.816.655 lei şi din impozite şi taxe locale – 24.879.747 lei. În vederea derulării în condiţii normale a execuţiei bugetare, s-a propus spre rectificare bugetul local, pe baza propunerilor fundamentate ale ordonatorului principal de credite. În cursul anului 2015 s-au întocmit şi verificat angajamente bugetare, angajamente legale şi ordonanţări de plată, pentru: cheltuieli de personal în valoare de 60.543.190 lei; bunuri şi servicii în valoare de 30.430.703 lei; dobânzi şi comisioane aferente datoriei publice interne în valoare de 408.000 lei; subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif în valoare de 2.572.266 lei; transferuri între unităţile administraţiei publice în valoare de 3.537.241 lei; alte transferuri în valoare de 919.407 lei; alte cheltuieli (Asociaţii şi fundaţii) în valoare de 2.818.642 lei; cheltuieli cu asistenţa socială în valoare de 3.748.468 lei; rambursări de credite interne în valoare de 1.185.669 lei; proiecte de finanţare fonduri externe în valoare de 17.691.825 lei; cheltuieli de capital în valoare de 7.323.999 lei; plăţi ani precedenţi în valoare de – 42.161 lei. Astfel, pentru anul 2015 au fost previzionate a se realiza venituri totale din impozite şi taxe locale în sumă de 24.879.747 lei; veniturile încasate înscrise în contul de execuţie încheiat la 31.12.2015 au fost de 24.186.575 lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 97% faţă de prevederile definitive aprobate”, a spus pentru început primarul Vasluiului. Aceste sume ilustrează cum a fost construit şi gestionat bugetul local în 2015. Câte localităţi din ţară au ajuns la performanţa de a-şi convinge locuitorii de buna administrare a banului public, iar aceştia să se conformeze şi să-şi achite obligaţiile financiare către bugetul local?

Aici mai trebuie ilustrat un aspect fundamental pentru buna funcţionare a comunităţii, în general. Guvernanţii, în „ilustra” lor inteligenţă (care lipseşte cu desăvârşire) nu sunt în stare să facă o grilă de salarizare normală pentru angajaţii din administraţia locală. Dacă şi-au dat ei, miniştri, secretari de stat, parlamentari, lefuri mari de ce să mai trăiască şi alţii normal? Cam aşa gândesc „inteligenţii” care se află la guvernare prin rotaţie! În aceste condiţii, trebuie spus foarte clar că funcţionarii din administraţia locală sunt plătiţi mizerabil, chiar dacă majoritatea au studii superioare şi obligaţii pe măsură. Ca să obţii performanţă trebuie să ai angajaţi bine plătiţi. Dacă un funcţionar din administraţia locală duce acasă la sfârşit de lună, la familie, vreo 800 lei, acesta poate face performanţă? Şi aşa însă cu funcţionari plătiţi mizerabil, primarul Vasile Pavăl a reuşit să aplice proiecte de dezvoltare la un nivel la care alte localităţi cu acelaşi statut nici nu visează.

Unele investiţii sunt finalizate, altele sunt în derulare şi multe proiecte în lucru

La capitolul investiţii, 2015 a fost an important. Făcând o scurtă trecere în revistă a investiţiilor de anul trecut, ordonate pe domenii, tabloul investiţiilor este amplu. La capitolul învăţământ: construire clădire şi mutare centrală termică la Şcoala gimnazială Ştefan cel Mare – obiectiv în continuare; izolare termică pod clădire corp A – Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu; maşină de gătit cu 4 arzătoare, 4 plite şi 2 cuptoare – Grădiniţa cu program prelungit nr. 15; instalaţii de paratrăsnet la şcoli; programe informatice la grădiniţe şi şcoli; instalaţii semnalizare şi stingere incendii Şcoala nr.3 Constantin Parfene – obiectiv în continuare.

La capitolul cultură, recreere şi religie, administraţia locală a reuşit anul trecut să realizeze mai multe obiective: amenajare centru socio-cultural în punctul termic dezafectat Gară I; reabilitarea Curţii Medievale Domneşti Lăpuşna pentru vizite turistice; reabilitarea Monumentului Eroilor din cimitirul Eternitatea.

Asistenţa socială este un alt domeniu aflat permanent în atenţia municipalităţii. La acest capitol s-au realizat: centru de zi pentru copii şcolari, str. Gh. Racoviţă; amenajare mini sală sport, lucrare colaterală proiectului de bază Centru de zi pentru copii şcolari, str. Gh. Racoviţă; construire case sociale – etapa 1; maşină de gătit cu 6 ochiuri pentru cantina de ajutor social (3 buc); maşină de gătit cu 4 ochiuri şi cuptor – creşa nr. 5; hote, robot de feliat legume şi fry-top pentru cantina de ajutor social.

Cel mai important domeniu, care suscită cel mai mare interes din partea vasluienilor este infrastructura rutieră. Aici administraţia locală a avut în vedere: reabilitare infrastructură de străzi în municipiul Vaslui (P.I.D.U) – obiectiv în continuare; reabilitare, modernizare şi extindere infrastructură de transport public cu crearea unui terminal intermodal, precum şi reabilitarea şi extinderea iluminatului public în municipiul Vaslui (P.I.D.U); racordarea acceselor la clădirile adiacente proiectului Reabilitare infrastructură de străzi în municipiul Vaslui (PIDU); reţea apă str. Ştefan cel Mare (tronson între SC Electromontaj şi str. Anton Pann) / traversare până la str. Plevnei şi racorduri pentru apă str. Ştefan cel Mare şi străzile adiacente (tronson între Apele Române şi Crucea Gării) inclusiv proiectare; primul centru de referinţă pentru prevenirea şi depistarea bolilor de nutriţie şi metabolice în rândul copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară din municipiul Vaslui; Centru Municipal de Informare şi Promovare Turistică; reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti (POS – MEDIU) având următoarele obiective: reabilitarea staţiilor de tratare – obiectiv în continuare; reabilitarea staţiilor de epurare – obiectiv în continuare.

Totodată s-a lucrat la închiderea rampei de depozitare controlată a deşeurilor menajere – zona Paiu. Tot în acest domeniu a fost aplicat un proiect transfrontalier care a vizat creşterea capacităţii de colectare a deşeurilor pentru un mediu mai curat în oraşele Vaslui şi Cahul – Program Operaţional Comun România – Ucraina-Republica Moldova, 2007-2013.

De asemenea, s-a lucrat la: modernizarea străzilor în zona cuprinsă între bloc 236 şi Colegiul Economic Anghel Rugină; refacere îmbrăcăminte rutieră – zona locuinţe Gară IV – obiectiv în continuare; sistematizare verticală şi reabilitarea elementelor arhitecturale cuprinse între strada Costache Negri şi ASIROM; sistematizare verticală şi reabilitarea elementelor arhitecturale cuprinse în zona dintre strada Nicolae Bălcescu, strada Nicolae Iorga, CEC şi magazinul Central; refacere îmbrăcăminte rutieră zona cartierului 13 Decembrie – obiectiv în continuare.

Obiective care au trecut în 2016

Administraţia locală, prin vocea primarului municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl, a prezentat şi nerealizările anului 2015, proiecte care intră în lucru anul acesta. În anul 2015 nu s-au realizat următoarele obiective: amenajare reţea hidranţi exteriori Şcoala Gimnazială Cartier Brodoc; amenajare platformă bazar şi târg auto – obiectiv multianual; pistă pentru skateboarding şi role. „O parte din obiectivele de investiţii propuse pentru anul 2015 urmează a fi continuate în anul 2016 şi vor fi contractate lucrări pentru obiectivele noi”, mai spune edilul Vasluiului.

Pe finalul reportajului de faţă mai spunem că marile proiecte de investiţii derulate în ultimii ani au fost gândite pentru a pune în valoare specificul zonei, oportunităţile locului, cultura, tradiţiile şi istoria întregii zone. Dacă au fost modernizate străzi, Curţile Domneşti s-au îmbrăcat în haine noi şi sunt puse la dispoziţia publicului, un obiectiv important ce va fi dat în folosinţă curând este Centrul de Informare Turistică. Vasluiul are potenţial turistic. Cine spune Vaslui, spune Ştefan cel Mare. Mergând pe această idee, primarul municipiului Vaslui vrea să facă un traseu turistic mergând pe urmele lui Ştefan cel Mare.

Aşa cum am afirmat de fiecare dată o comunitate se dezvoltă exploatând oportunităţile, istoria, tradiţiile. Vasluiul are istorie bogată, are tradiţii deosebite şi a devenit de curând un punct important pe harta cultural-tradiţională a României. Aici s-au organizat festivaluri internaţionale de răsunet. Degeaba ai străzi moderne, ai utilităţi, adică ai confort, dacă toată comunitatea în ansamblu nu se dezvoltă. Mergând pe acest principiu, primarul municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl, a gândit în amănunt dezvoltarea sustenabilă a oraşului, a vechii cetăţi a marelui voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Leave a Comment