Google

Un nou premiu pentru Consiliul Județean Botoșani

Written on:decembrie 18, 2013
Comments
Add One

Premiu CJ BTLa invitaţia Revistei Române de Administraţie Publică Locală, Consiliul Judeţean Botoşani a luat parte la evenimentele celei de a VI-a ediţii a Forumului Administraţiei Româneşti, ce a avut loc în zilele de 12 şi 13 decembrie 2013,  la Braşov. Proiectul ,,Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea, modernizarea infrastructurilor conexe din zona ,,Casa Ventura, din municipiul Botoşani în vederea amenajării Muzeului etnografic al judeţului Botoşani,, – implementat de Consiliul Judeţean Botoşani în perioada iunie 2010 – noiembrie 2012 – a fost nominalizat  pentru premiile ”Cele bune să se-adune”, acordate în cadrul Concursului Național de proiecte  din Administrația Publică Locală. Acest proiect a fost finanțat prin Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltare durabilă şi promovarea turismului și a fost unica soluție de a introduce în circuitul turistic atât imobilul de patrimoniu cultural-arhitectonic în care funcționa Școala Populară de Arte și Meserii, cât și piesele de patrimoniu ale Secției de etnografie a Muzeului Județean, exponate aflate în locații improvizate și cu risc ridicat de distrugere. Concursul Național de Proiecte din APL are scopul de a evidenția modelele de bună practică ale Unităților Administrativ Teritoriale din România, de a face cunoscute eforturile administrației locale românești la creșterea calității vieții în localitățile și județele țării, la dezvoltarea comunităților locale şi implicit a întregii ţări. În cadrul Galei Concursului Naţional de Proiecte din Administraţia Publică Locală, Consiliul Judeţean Botoşani  a primit Premiul pentru cel mai bun  proiect la secțiunea ”Turism la nivelul Regiunii Nord-Est”. Prin implementarea acestui proiect, obiectivul arhitectural, istoric și cultural ,,Casa Ventura,, a devenit o complementaritate pentru obiectivele consacrate din Regiune, asigurând o continuitate a fluxului de turişti pe întreaga perioadă a anului calendaristic şi implicit dezvoltarea economică a zonei. Conducerea Consiliului Județean Botoșani apreciază munca tuturor celor implicați în implementarea cu succes a acestui proiect: constructor, diriginte de șantier, furnizori de echipamente, conducerile celor două instituții beneficiare ale investiției – Muzeul Județean Botoșani și Școala Populară de Arte  – precum și funcționari publici din aparatul propriu: Apetrei Alexandrina – manager proiect, Luminița Vodă  – asistent manager proiect, Silvia Miriță și Luminița Marcu – responsabili tehnici, Amalia Marian – manager juridic, Neculai Sauciuc responsabil financiar.

Leave a Comment