Google

Târgul Fălciu revine la importanţa de altădată

Written on:februarie 9, 2016
Comments
Add One

primar falciuTârgul Fălciu dă tonul dezvoltării pe Valea Prutului. Comuna Fălciu din judeţul Vaslui a luat-o înaintea unor localităţi care au statut de oraş, graţie proiectelor de dezvoltarea aplicate aici în ultimii ani.

Prin Grupul de Acţiune Locală (GAL) Moldo-Prut, cu fonduri guvernamentale, proiecte cu finanţare europeană, altele decât cele aplicate prin GAL, printr-o bună gestionare a bugetului local şi, cel mai important, datorită unei viziuni clare a administraţiei locale, în ceea ce priveşte dezvoltarea comunităţii şi a întregii zone, comuna Fălciu dă tonul dezvoltării pe Valea Prutului.

Drumuri asfaltate, şcoli modernizate şi proiecte pentru construcţia altor unităţi de învăţământ necesare comunităţii, punerea în valoare a potenţialului local, acestea sunt câteva direcţii de acţiune aplicate de administraţia locală condusă bine de primarul Neculai Moraru. Având o viziune clară asupra dezvoltării întregii zone, fără să lanseze proiecte pompieristice, cu greutăţile inerente „democraţiei” româneşti, primarul Neculai Moraru a reuşit să facă minuni la Fălciu. Am spus minuni pentru că aşa se vede din exterior. Din interior însă, şeful administraţiei locale consideră toate investiţiile derulate şi proiectele noi ce urmează a intra în lucru ca fiind ceva necesar dezvoltării comunităţii.

Valea Prutului a fost cea mai dezvoltată zonă a judeţului Vaslui şi încet, încet, revine la măreţia de altădată. Acesta este obiectivul gospodarilor din această zonă deosebită. Dacă ar fi să ne uităm la toate comunele de pe Valea Prutului, de la Huşi până la Murgeni, e clar că unele sunt mai dezvoltate iar alte au rămas în urmă. Totul ţine de calitatea oamenilor care administrează comunităţile.

Traversată de drumul naţional care merge până la Dunăre, comuna Fălciu cu peste 6000 de locuitori reprezintă motorul dezvoltării în întreaga zonă. Proiecte pentru investiţii importante, cu finanţare europeană şi guvernamentală, s-au derulat în ultimii ani aici, iar pe noile sesiuni de finanţare, fie că vorbim de Grupul de Acţiune Locală Moldo-Prut sau alte măsuri de finanţare, comuna Fălciu are proiecte care, odată aplicate, vor conduce la creşterea nivelului de trai în zonă. „Avem 5 proiecte, aflat în diverse faze, pe care vrem să le implementăm cu ajutorul fondurilor europene, pe noua perioadă de finanţare. Avem nevoie de o grădiniţă la Fălciu. Vom construi un local modern care să adune la un loc toţi copiii. Acum avem trei grădiniţe funcţionale, dar spaţiile nu corespund. Grădiniţa nouă va avea spaţii corespunzătoare, utilităţi şi tot ce este nevoie pentru buna desfăşurare a actului didactic. Proiectul pentru grădiniţă a fost depus, înregistrat şi se aşteaptă evaluarea”, spune Viorel Forţu de la serviciul urbanism.

În ultimii ani, la Fălciu, au fost asfaltate mai multe drumuri, unele cu fonduri europene, la măsura 322, iar altele cu fonduri guvernamentale, cum este drumul spre satul Copăceana. Drumul are 12 kilometri lungime, iar proiectul în întregime include şi modernizarea mai multor străzi adiacente. Valoarea totală a proiectului este de 18 milioane lei. Lucrările în cadrul acestui proiect continuă şi-n 2016. Un alt proiect pentru modernizare străzi aşteaptă să intre în lucru. E vorba de mai multe străzi sau drumuri de interes local din Fălciu, Bogdăneşti, Rânzeşti. Acest proiect va intra pe fonduri europene. Proiectul, după cum prevede ghidul de finanţare, este avantajat de faptul că Fălciul are instituţii publice importante (gară, sediul Poliţiei de frontieră, vamă), iar mediul privat este bine reprezentat aici. Apoi, tot pe noua sesiune de finanţare, prin Programul Operaţional Regional (POR), comuna Fălciu va moderniza şi dota Liceul Tehnologic, unitate de învăţământ cu adresabilitate în toată zona. Aici învaţă copii şi din localităţile învecinate care beneficiază de transport asigurat de Primărie. Comuna Fălciu are trei microbuze proprii folosite pentru transportul elevilor. Proiectul de modernizare şi dotare a Liceului Tehnologic înseamnă creşterea numărului sălilor de clasă, construcţa de grupuri sanitare interioare, amenajarea atelierelor şcoală separat de lieu. Totodată, proiectul presupune dotarea cu material didactic necesar bunei desfăşurări a actului de învăţământ. O viziune ambiţioasă dar necesară, având în vedere că acum se învaţă în trei schimburi, din cauza lipsei de spaţiu. Liceul tehnologic din Fălciu are şi o clasă de profesională şi cu atât mai mult este nevoie de un atelier dotat, unde copiii să poată deprinde tainele meseriei pe care o învaţă.

Autospecială pentru pompieri, centru medico-social, extindere canalizare şi aducţiune cu apă…

Dacă din punct de vedere al situaţiilor de urgenţă comuna şi-a rezolvat problema prin achiziţionarea unei autospeciale, pe latură medico-socială mai este de lucru, spun oficialii administraţiei locale. Tot pe POR administraţia locală are proiect pentru construcţia unui centru medico-social care să fie dotat şi cu ambulanţă. Administraţia locală spune că la Fălciu este o problemă cu privire la distanţa mare faţă de un spital de urgenţă. Apoi, acest centru va asigura nevoile din punct de vedere social ale zonei. Clădirea pentru centru există, urmând ca printr-un proiect cu finanţare europeană să fie extinsă şi dotată cu tot ce este necesar bunei funcţionări.

Un alt proiect important este cel privind extinderea utilităţilor. E vorba aici de reţelele de apă şi canalizare. Apă curentă şi canalizare există la Fălciu, însă reţelele existente trebuie extinse. Se încearcă extinderea şi modernizarea reţelelor existente cu ajutorul fondurilor europene. Sunt în comună două localităţi fără apă curentă, deci prima dată aici se vor construi reţele de apă. E vorba de Copăceana şi Odaia Bogdana unde există proiecte pentru puţuri forate şi construcţia de reţele de distribuţie. De menţionat că Fălciul nu a predat reţeaua de apă către operatorul judeţean venind astfel în sprijinul populaţiei, menţinând un preţ rezonabil la apă. Pe lângă aceste investiţii mari programate a începe în viitorul apropiat, administraţia locală are în vedere alte obiective ce se vor înfăptui cu finanţare de la bugetul local, dar şi cu fonduri guvernamentale.

Am spus mereu că acolo unde există pasiune şi bună credinţă comunităţile se dezvoltă. Mereu găsim exemple de bună gospodărire a comunităţilor locale şi-n această notă trebuie menţionat că dezvoltarea unei comunităţi este legată strâns de caracterul omului din frunte.

Fălciul este o zonă deosebită, a fost Ţinut al Vasluiului, capitală de judeţ, iar acum prin investiţiile derulate în ultimii ani revine la măreţia şi importanţa de altădată. În viaţa unei comunităţi există momente hotărâtoare. La Fălciu, alegerea primarului Neculai Moraru a fost un astfel de moment. Echipa primarului Moraru a aplicat şi va aplica în continuare o politică de dezvoltare utilizând toate fondurile şi liniile de finanţare ce apar. Totodată, tradiţiile şi istoria comunităţii sunt puse în valoare aici, pentru că, trebuie să recunoaştem, reprezintă o bogăţie inestimabilă.

Monument închinat eroilor căzuţi în bătălia de la Ţiganca

Spuneam anterior de tradiţii, de istorie, de bogăţia spirituală a unei comunităţi. Aici, pe aceste meleaguri, s-a dat cea mai cruntă bătălie pentru eliberarea Basarabiei de sub cizma bolşevică. Prutul s-a înroşit de sângele ostaşilor români căzuţi în bătălia de la Ţiganca. Cât se vedea cu ochii erau numai morţi. Pe celălalt mal al Prutului, în Basarabia, există un monument al eroilor căzuţi în bătălia de la Ţiganca. Anul acesta, până în iunie, administraţia locală din Fălciu vrea să amenajeze un monument al eroilor căzuţi în această importantă bătălie, dacă nu cea mai importantă, sigur cea mai sângeroasă luptă pentru eliberarea Basarabiei. Anul acesta se împlinesc 75 de ani de la sângeroasa bătălie.

Îmbinând armonios istoria bogată şi tradiţiile deosebite ale zonei cu prezentul, administraţia locală a reuşit în ultimii să dea alt curs dezvoltării comunei Fălciu şi întregii zone. (B.I.)

Leave a Comment