Executivul a aprobat prelungirea perioadei de implementare a două programe de interes național (PIN) care vizează dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități prin crearea de servicii sociale alternative în comunitate.

Cele 2 programe sunt: „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate” (PIN 1) și „Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități” (PIN 2).

În cadrul PIN 1, care are un buget total de 74.507.000 lei, au fost selectate 55 de proiecte, prin care se propune înființarea a 107 de locuințe protejate, a 33 de centre de zi și 13 centre respiro/centre de criză.

În cel de-al doilea PIN, al cărui buget total este de 34.778.000 lei, au fost selectate 16 proiecte, prin care se propune înființarea a 35 locuințe protejate și 16 centre de zi. Măsurile de prelungire a perioadei de implementare a celor două programe și de redistribuire a sumelor pentru perioada 2018 – 2023 au fost necesare din cauza efectelor COVID 19, care au dus la imposibilitatea derulării activităților și atingerea rezultatelor în perioada 2018 – 2023 și, de asemenea, la imposibilitatea accesării sumelor alocate în program, pentru anul 2022, de către majoritatea beneficiarilor finanțărilor.