Google

Solidaritatea Sanitară solicită normalizarea relațiilor dintre CNAS și spitale, respingând forma proiectului de lege privind Comisia de arbitraj

Written on:iulie 23, 2014
Comments
Add One

spitalul de urgenta barladCe este Comisia centrală de arbitraj?
O instituție abilitată să arbitreze/soluționeze litigiile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale pe de o parte și Casa Națională de Asigurări de Sănătate pe de altă parte, oricare dintre părți poate solicita soluționarea acestuia pe calea arbitrajului. Conform procedurilor internaționale, arbitrajul trebuie asigurat de către o Comisie centrală de arbitraj, care ar trebui să beneficieze de o independență totală și să judece în mod obiectiv relațiile dintre părțile implicate. Din păcate, la momentul actual, legea stabilește tocmai contrariul: părțile implicate în litigiu își numesc direct sau indirect proprii reprezentanți în Comisia centrală de arbitraj.

De ce este importantă independența Comisiei centrale de arbitraj?  Întrucât sume importante, care ar trebui să ajungă în bugetele spitalelor pentru serviciile medicale furnizate, depind de hotărârile acestei comisii.

De 10 ani ”Solidaritatea Sanitară” se pronunță în mod constant atât împotriva atitudinilor abuzive ale Casei de Asigurări de Sănătate de Sănătate, care afectează în mod radical veniturile unităților sanitare (și, prin asta, capacitatea acestora de a asigura serviciile medicale necesare și un nivel adecvat de salarizare a personalului), cât și împotriva atitudinii unora din unitățile sanitare (publice și private) care fraudează sistemul de asigurări sociale de sănătate în dauna unităților aflate în competiție, a pacienților și a salariaților. Pentru a înțelege impactul pe care-l are politica incorectă a CNAS față de spitalele publice este relevant studiul furnizat de Hospital Consulting pe această temă (poate fi găsit aici), acesta arătând sumele uriașe pe care le au de încasat spitalele publice de la CNAS. Este evident că în ceea mai mare parte datoriile către spitale sunt rezultatul absenței unei Comisii obiective de arbitraj. Dacă spitalele ar fi încasat acești bani atât pacienții cât și salariații ar fi dus-o mai bine. Cine are de pierdut? Ca de obicei, salariatul și pacientul.

Federația „Solidaritatea Sanitară” din România a solicitat Ministerului Sănătății (documentul poate fi citit aici)  în cadrul Comisiei de dialog social (desfășurată ieri, 22 iulie) ce a avut pe ordinea de ziși un proiect de H.G. referitor la regulamentul acestei comisii, introducerea normalității în relațiile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și casele de asigurări de sănătate, aceasta fiind o condiție esențială pentru buna finanțare a unităților sanitare publice, respectiv pentru creșterea calității serviciilor medicale și pentru creșterea calității vieții profesionale a lucrătorilor din Sănătate. În acest sens, acțiunile noastre pentru înființarea unei autorități independente care să judece în mod obiectiv relațiile dintre cele două părți au debutat încă din anul 2005, constituind o constantă a strategiei noastre.

Ce presupune intrarea în normalitate?

Din punctul de vedere al Federației ”Solidaritatea Sanitară”, Comisia de arbitraj trebuie să fie o instituție independentă, care să garanteze obiectivitate și imparțialitate în relația dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și casele de asigurări de sănătate. Subordonarea ei față de conducerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nu răspunde în mod clar acestei necesități esențiale pentru funcționarea unei astfel de instituții.

Una din condițiile importante pentru asigurarea unei funcționări obiective o reprezintă existența unor experți/arbitri independenți de părțile aflate în conflict. În condițiile în care arbitrii sunt de fapt nominalizați de către organisme care fie sunt direct implicate în conflict (CNAS) fie de către organizații care au reprezentanți în consiliile de administrație ale majorității unităților aflate de cealaltă parte a conflictului (ex. Colegiul Medicilor are reprezentanți în toate consiliile de administrație ale unităților sanitare publice), nu putem discuta despre obiectivitate.

 Este așadar necesară schimbarea radicală a principiilor pe care s-a construit mecanismul arbitrajului acestor litigii, prin eliminarea incompatibilităților evidente și prin trecerea acestei comisii de arbitraj în subordinea unei alte instituții (ex. CoNAS) sau a Ministerului Sănătății, procedurile garantându-i autonomia și obiectivitatea. În acest sens, participarea federațiilor sindicale reprezentative din Sănătate în calitate de observatori ar putea întări obiectivitatea. (Președinte, Rotilă Viorel)

Leave a Comment