Google

Soarele străluceşte mereu deasupra comunei Oşeşti…

Written on:iulie 7, 2015
Comments
Add One

osesti ziua comunei 8 iul 2015 005 netO comună de nivel european se conturează în judeţul Vaslui. Este vorba de comuna Oşeşti, acolo unde investiţiile publice au depăşit aşteptările.

Toată comuna Oşeşti va avea apă şi canalizare printr-un proiect aprobat recent în valoare de 6,5 milioane lei, iar şcoala din satul Pădureni va fi pusă la dispoziţia comunităţii la finalul acestei luni. Acestea sunt cele mai noi investiţii publice de la Oşeşti, o comunitate de gospodari ce rivalizează cu aşezări similare din Europa.

De ziua comunei la Oşeşti au fost mai multe motive de bucurie. Biserica din sat a sărbătorit 200 de ani de existenţă. Administraţia locală a reuşit să obţină un proiect de 65 miliarde lei vechi pentru apă curentă şi canalizare, înfiinţare reţele şi extindere acolo unde există, iar şcoala din satul Pădureni, un proiect mai vechi dar necesar, va fi dată în folosinţă la sfârşitul acestei luni.

Iată, aşadar, că acolo unde există bună credinţă, dorinţa de a reuşi apar şi investiţii publice majore care ridică nivelul de trai în comunitate şi crează, în acelaşi timp, perspective foarte bune pentru dezvoltarea pe viitor a întregii zone.

De sute de ani pe aceste meleaguri…

Prima duminică a lunii lui cuptor e sărbătoare la Oşeştii Vasluiului, meleaguri de poveste locuite din cele mai vechi timpuri, de pe vremea lui Ştefan cel Mare şi mai dinainte. Să descrii frumuseţea oamenilor acestor locuri este o onoare pentru orice mânuitor de condei şi asta, în primul rând, pentru că aici portul şi tradiţiile moştenite sunt păstrate cu sfinţenie şi readuse în atenţie ori de câte ori e sărbătoare. Motive de sărbătoare sunt la Oşeştii Vasluiului pentru că un primar constructor a reuşit ceea ce acum câţiva ani nici nu visau localnicii. Sunt şi acum în judeţul Vaslui şi numai comune situate la drumuri naţionale unde n-ai să vezi o palmă de asfalt pe drumurile săteşti şi comunale, dar la Oşeşti situaţia e alta. De ziua satului Oşeşti am „inspectat” localitatea şi am văzut drumuri asfaltate, apă curentă şi canalizare, şcoli bine gospodărite, de spuneai că eşti pe undeva prin Europa nu în cel mai sărac judeţ al Europei.

Recent cineva îmi vorbea de o comună mică din judeţul Constanţa unde traiul este la nivel european. Mare diferenţă între Oşeştii Vasluiului şi acea localitate nu există. Poate acolo au cam exagerat cu arbuşti ornamentali care nu prea cresc pe la noi. În rest, asemănările curg. La Oşeşti, numai în ultimii ani s-au asfaltat drumuri, s-au construit reţele de apă şi canalizare, s-a investit în şcolile comunei, s-a pus un accent deosebit pe promovarea tradiţiilor şi, cu sprijinul inimoaselor cadre didactice de la grădiniţele şi şcolile din comună, s-a reuşit înfiinţarea unui ansamblu folcloric, iar lista investiţiilor publice e lungă. În centrul comunei, într-un parc modern, pe scena amplasată lângă o frumoasă fântână arteziană, a început ziua comunei. Şi cum putea începe o sărbătoare a gospodarilor dacă nu cu formaţii populare de copii? Atmosfera fierbinte de afară s-a încins de glasurile cristaline ale copiilor din comună şi a celor veniţi din alte comune pentru a cânta şi juca frumoasele cântece şi dansuri moldoveneşti. Dar înaintea spectacolului la Oşeşti s-a derulat un eveniment mai important. Biserica din localitate a aniversat 200 de ani de existenţă. Este o vârstă care impune respect, o vârstă ce arată că pe aceste meleaguri de vis au trăit dintotdeauna gospodari de frunte. Legenda locului spune că pe aceste meleaguri a trecut chiar Ştefan cel Mare şi aici şi-ar fi uitat şeaua calului. La sărbătoarea satului întotdeauna se culeg poveşti care mai de care mai interesante. Cert este însă că Oşeştii Vasluiului au fost dintotdeauna aici. Acesta pare să fi fost şi mesajul soborului de preoţi care au cinstit sărbătoarea satului şi au oficiat o frumoasă slujbă la împlinirea celor două secole de existenţă a bisericii din sat. Biserica din lemn de la Oşeşti este monument istoric şi prin vrednicia primarului Grigore Lefter şi preoţilor din comună monumentul a fost amenajat şi pus în valoare. Parcă istoria acestor frumoase meleaguri se revărsa peste oameni, atât de multe momente emoţionanate au fost la Oşeşti duminică 5 iulie.

Tot în această frumoasă zi s-a sfinţit locul unde se va ridica un prăznicar. Altfel spus gospodarii locului gândesc mereu cum să-şi facă cele de trebuinţă. Cu mic cu mare gospodarii din Oşeşti au venit la sărbătoarea satului şi a comunei pentru că sunt mândri de meleagurile lor şi de ceea ce a reuşit administraţia locală să facă până acum.

Proiect pentru extindere apă şi canalizare de 6,5 milioane lei şi şcoală nouă în satul Pădureni

Lista investiţiilor publice e lungă, aşa cum spuneam anterior, dar încă mai sunt multe de făcut. Pentru anul acesta primarul Grigore Lefter a reuşit să câştige un proiect în valoare de 6,5 milioane lei prin care se va înfiinţa reţea de apă la Pădureni, se va extinde reţeaua de apă curentă la Buda şi Oşeşti şi se va înfiinţa reţea de canalizare la Buda. „Este un proiect la care am lucrat mult şi acum a fost aprobat la finanţare. Urmează să se organizeze licitaţia pentru execuţie”, spune primarul Lefter.

La sfârşitul acestei luni se va finaliza un obiectiv necesar care trebuia terminat mai demult, dar nu au fost bani. E vorba de o şcoală nouă în satul Pădureni. Am mai scris că acolo copiii învaţă în condiţii improprii. Dar vestea bună este că administraţia locală a reuşit să dea copiilor din acest sat o şcoală nouă. La sfârşitul lunii iulie se va inaugura obiectivul, mai spune primarul Grigore Lefter.

Numai cine n-a trecut pe aceste meleaguri nu-şi imaginează că într-o zonă care n-a prea stat în atenţia judeţului de-a lungul anilor se pot găsi investiţii ca într-o comună europeană. Povestea modernizării acestei comunităţi am relatat-o pe etape, dacă vreţi, însă n-a fost uşor, pentru că în România mereu s-a încercat o uniformizare a comunităţilor locale, dar nu peste tot s-a reuşit. Unele comunităţi locale chiar s-au dezvoltat datorită ambiţiei, pasiunii şi bunei credinţe a primarilor. Este îmbucurător faptul că există aleşi locali care chiar urmăresc mereu să-şi respecte cuvântul dat şi rolul pe care şi l-au asumat. La Oşeştii Vasluiului, de câţiva ani se fac mereu investiţii, unele mai mari, latele mai mici, altfel spus n-a fost ratată reo sursă de finanţare şi asta înseamnă de fapt dezvoltare şi grijă pentru comunitate.

Bucuria era în toi când am părăsit comuna Oşeşti. De aici am plecat având credinţa că realitatea locului este în permanentă schimbare, iar drumul ales pentru comunitate de administraţia locală, în fruntea căreia se află primarul constructor Grigore Lefter, este de viitor… (I. BOGDAN)

Leave a Comment