Google

Sindicaliștii cer Guvernului să înghețe prețurile la alimente și medicamente

Written on:martie 25, 2020
Comments
Add One

Dar guvernul unde e? Fostul șomer Orban, scos din foame de postul de premier, stă izolat într-o vilă de lux care aparține poporului român.

Blocul Național Sindical (BNS) solicită Guvernului identificarea unor măsuri cu aplicare temporară pentru a stopa și pedepsi orice inițiative de speculă, în special în domeniul alimentar și farmaceutic, luând în calcul inclusiv măsuri precum înghețarea prețurilor pentru o perioadă limitată de timp.

Cererea face parte dintr-o serie de solicitări formulate de Blocul Național Sindical către Guvern pentru protejarea locurilor de muncă ale angajaților amenințați de disponibilizări în urma crizei economice provocate de noul coronavirus.

„Solicităm Guvernului adoptarea în regim de urgență a unor măsuri necesare în această perioadă. Măsurile vizează: evaluarea de urgență a disponibilităților Guvernului pentru intervenții suport pentru salariați și mediul de afaceri; clarificarea situației juridice și financiare a salariaților ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate având ca motivație epidemia de coronavirus; extinderea imediată a accesului la concediu medical plătit, respectiv renunțarea pe perioadă limitată la obligația ce vizează existența unui stagiu minim de cotizare pentru a beneficia de concediu medical plătit; menținerea veniturilor pe perioada în care lucrătorii beneficiază de concediu medical; extinderea accesului la concediu medical plătit inclusiv pentru lucrătorii ce desfășoară activitate sub altă formă de ocupare decât cea de relație de muncă, cum sunt lucrătorii sezonieri sau lucrătorii angajați pe cont propriu”, se menționează într-un comunicat remis recent de organizația sindicală.

De asemenea, BNS cere identificarea rapidă a unor soluții pentru protejarea salariaților din serviciile de utilitate publică și din sectorul bugetar expuși unui risc ridicat de contaminare prin natura activităților desfășurate, implementarea unor pachete de măsuri de stimulare pentru susținerea locurilor de muncă și a economiei, protejând salariile, bunăstarea lucrătorilor și întreprinderile mici și mijlocii (IMM), acordând o atenție specială sectorului industriei alimentare, sectorului farmaceutic și sectorului comerț, pentru a evita orice întreruperi în alimentarea populației cu produse de bază.

„BNS atrage atenția asupra necesității respectării prevederilor legislative în materie de muncă, având în vedere noul context creat de măsurile impuse pentru prevenirea epidemiei de coronavirus. Au apărut în aceste zile, atât în media, cât mai ales în sesizări adresate direct BNS sau instituțiilor abilitate, comunicări ale unor situații de încetare a unor contracte individuale de muncă prin simple notificări făcute de angajatori către salariați, cu singura motivație forța majoră. Dorim să atragem atenția asupra faptului că forța majoră nu poate constitui, conform prevederilor Codului Muncii, o cauză de încetare a contractului individual de muncă. Codul Muncii indică posibilitatea de a invoca forța majoră doar în situații ce vizează: efectuarea de ore suplimentare, chemarea salariatului din concediul de odihnă sau modificarea temporară a locului muncii”, se arată în comunicat.

Organizația sindicală consideră că soluția legală în asemenea cazuri poate fi reducerea temporară a activității, în temeiul art.53 din Codul Muncii, situație în care salariatul beneficiază de o indemnizație ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului ocupat, fie, în cazul în care angajatorul își restrânge activitatea din motive economice, reducerea locurilor de muncă ocupate de salariații vizați.

„Concedierea salariaților poate avea loc doar cu derularea tuturor procedurilor legale privind concedierea colectivă. Condamnăm în mod ferm orice tentativă de limitare a pierderilor financiare din partea mediului de afaceri, prin încetarea contractelor de muncă unilateral, cu încălcarea normelor de drept, profitând astfel de situația specială în care ne aflăm. Salariații, în special unele categorii, sunt primii expuși infectării cu coronavirus, eșuarea protejării lor ar putea crește viteza de răspândire a virusului. Lucrătorii sunt primii expuși riscului de a contacta COVID-19 și totodată se confruntă cu impactul economic și social generat de răspândirea virusului. Dacă nu vor fi protejați aria de răspândire a bolii va crește. Se impune adoptarea unor dispoziții speciale pentru extinderea imediată a accesului tuturor lucrătorilor la concediu medical plătit, pentru îmbunătățirea drepturilor cuvenite salariaților în perioada concediului medical, precum și pentru asigurarea unor condiții de muncă adecvate și implicit introducerea unor modalități de protecție”, mai spun sindicaliștii BNS.

Organizația sindicală transmite și angajatorilor următoarele solicitări: să inițieze discuții cu reprezentanții sindicatelor în vederea identificării unor soluții pentru a proteja sănătatea salariaților, precum și pentru identificarea unor soluții pentru a depăși actuala situație de criză, inclusiv în procesele de identificare a riscurilor și de elaborarea a măsurilor de prevenire; să acorde prioritate măsurilor de protecție a sănătății lucrătorilor implicați în activitățile și lanțurile de aprovizionare; să se asigure că măsurile de protecție și planurile de sănătate sunt în vigoare și sunt respectate fără excepție; să asigure plata salariilor în cazul tuturor lucrătorilor, așa cum au fost convenite prin negocieri colective; să garanteze accesul la concediu plătit, medical sau de concediu de odihnă, din prima zi de concediu, pentru toți lucrătorii amenințați sau infectați cu COVID-19; să ofere programe de lucru personalizate pentru fiecare lucrător, limitând astfel expunerea acestora la risc.

Leave a Comment