Google

Sfinții Apostoli Petru și Pavel una dintre cele mai mari sărbători ale creștinilor

Written on:iunie 28, 2020
Comments
Add One

Sfinții Apostoli Petru și Pavel reprezintă una dintre cele mai mari sărbători ale creștinilor, având și o perioadă de post dedicată lor. Acești doi sfinți sunt prăznuiți în aceeași zi – 29 iunie – deoarece amândoi au devenit martiri în aceeași zi la Roma, la porunca împăratului Nero, un mare prigonitor de creștini roman. Petru a fost răstignit cu capul în jos în timp ce lui Pavel i s-a tăiat capul. În vremea împăratului Nero creștinii erau prigoniți și dacă nu erau de acord să își lepede credința deveneau martiri. Moaștele sfinților apostoli Petru și Pavel au fost depozitate împreună, conform Sinaxarului. Cele mai noi cercetări au demonstrat cu o anumită precizie că Petru a fost răstignit în anul 64, iar Pavel a fost decapitat în 67.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel au fost propovăduitori ai cuvântului lui Hristos și au murit pentru credința lor. De asemenea, au mai fost autori de epistole care au fost incluse de Biserică între textele canonice ale Noului Testament: Pavel – 14, Petru – 2.

Sfântul Apostol Petru era fiul lui Iona și fratele Sfântului Apostol Andrei, fiind originar din Betsaida, adică Galileea Palestinei. După căsătorie, se va muta în Capernaum unde se va ocupa cu pescuitul. Când l-a descoperit Hristos, i-a spus să devină pescar de oameni. Înainte de a deveni ucenic al lui Hristos numele său era Simon. Hristos îi dă alt nume spunând următoarele: “Tu ești Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chefa, ce se tâlcuiește: Petru” (Ioan 1, 42).

De menționat este că, înainte de a fi răstignit Hristos, Petru este cel care se va lepăda de El de 3 ori înainte de cântatul cocoșului. El va spune soldaților romani că nu Îl cunoaște pe Hristos pentru a nu fi arestat și el. Deoarece s-a căit pentru faptele sale, după Învierea Domnului își va reprimi locul în rândul apostolilor și va fi cinstit ca aceștia. Mai mult, Hristos îl va întreba după Învierea Sa din morți dacă Îl iubește. Răspunsul lui Petru este următorul, repetat de 3 ori: “Doamne, Tu știi toate. Tu știi că Te iubesc”, apoi Hristos i-a zis: “Paște oile Mele” (Ioan 21, 17).

Acesta a dus cuvântul Evangheliei în Țara Sfântă, în orașele Asiei Mici și a ajuns ca misionar până la Roma. A murit răstignit cu capul în jos pe cruce la propria cerere, pentru a se deosebi de Hristos. În anul 67 d. Hr., devenea martir lângă fostul circ al lui Caligula din afara zidurilor Romei.

După Înălțarea Domnului, Sfântul Apostol Petru va lua cuvântul în adunarea ucenicilor și îl vor alege pe Matia ca apostol în locul lui Iuda. De asemenea, în ziua Cincizecimii, după predica Sfântului Apostol Petru se vor boteza trei mii de persoane.

Sfântul Apostol Pavel s-a născut în Tars care era capitala provinciei Cilicia din Asia Mică. La naștere a fost botezat cu numele de Saul, dar Hristos i-a schimbat numele în Pavel atunci când l-a făcut un apostol al neamurilor. Acesta a fost un elev al învățatului rabin Gamaliel și apoi a devenit un persecutor crud al creștinilor. El asistă la moartea Sfântului Ștefan și va primi aprobarea de la Caiafa să persecute creștinii din Damasc. Totuși în drum spre Damasc are loc o minune: din persecutor, Pavel se va transforma în ucenic al lui Hristos. A fost botezat de către Anania, episcopul Damascului.

Pe drum I s-a arătat o lumină din cer, ca un fulger și l-a învăluit. A căzut la pământ și a auzit un glas spunând: Saule, Saule, de ce Mă prigonești? Iar el a zis: Cine ești, Doamne? Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigonești. Pavel s-a speriat și L-a întrebat pe Hristos ce dorește de la el. Domnul i-a spus să se ridice, să intre în cetate și i se va spune ce să facă. Bărbații care erau alături de el, stăteau înmărmuriți deoarece auzeau glasul, dar nu vedeau pe nimeni.

Pavel a primit botezul de la Anania și va propovădui Evanghelia în Iudeea, Antiohia, Efes, Cipru, Istra, Iconiu, Galatia, Derbe, Pont, Troa, Macedonia, Ahaia, Roma. A ajuns să călătorească în Creta, insula Malta și a ajuns să propovăduiască tocmai în Peninsula Iberică.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt de asemenea ocrotitori ai oamenilor privați de libertate din România pentru că cei ajunşi în penitenciare sunt persoane care au greşit faţă de Dumnezeu, precum au greşit şi ei: Petru S-a lepădat de Hristos, iar Pavel i-a prigonit pe creştini..

Numele Petru semnifică “piatră”, iar din asta decurg mai multe lucruri cum ar fi: tărie, statornicie, determinare, fidelitate de cremene manifestată față de un crez. Pe de altă parte, un părinte al Bisericii a spus că semnificația numelui Pavel ar însemna și “mic, om mic”. Asta înseamnă smerenie, în acest fel se întăresc vorbele Sfântului Ioan Botezătorul: “Eu trebuie să mă micșorez, iar El – Hristos Domnul, trebuie să crească”. Sfântul Apostol Pavel a pornit în 3 călătorii misionare și a scris un număr de 14 epistole care se regăsesc în Sfânta Scriptură.

Conform tradiției populare, în timpul acestei zile vor apărea licuricii care îi vor ghida pe cei care se rătăcesc în păduri sau în munți. Se spune că licuricii sunt de fapt nimic mai mult decât scântei ale biciului Sfântului Petru. De Ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel exista obiceiul de a da pomană pentru cei morți, femeile dau vecinilor și săracilor mâncare gătită. De asemenea, se oferă vase de lut pline de apă pentru ca morții să nu flămânzească, nici să fie însetați pe tărâmul celălalt.

Leave a Comment