Google

Securitatea oamenilor mai presus de orice la Brusturoasa

Written on:mai 26, 2016
Comments
Add One

Brusturoasa si baltati 25 mai 2016 045 netDeparte de Bacău, dar şi de primul oraş mai „răsărit”, respectiv Comăneşti, pe Valea Muntelui, mergând spre Transilvania, călătorul întâlneşte cea mai dezvoltată comunitate din zonă. E vorba de comuna Brusturoasa. Accesând fonduri europene şi naţionale, primarul Sorin Atonoaie şi echipa în fruntea căreia se află au reuşit să aşeze pe cursul dezvoltării comuna Brusturoasa.

Drumuri asfaltate, şcoli modernizate, pentru că aici învăţământul este mereu o prioritate pentru administraţia locală condusă bine de primarul Atonoaie, centru de zi pentru copii, zone de agrement tot pentru copii, promovarea tradiţiilor locale şi punerea acestora în valoare, sprijinirea mediului privat, acestea sunt câteva idei din parcursul administraţiei locale în ultimii ani.

Un obiectiv foarte important pentru comunitate a fost inaugurat recent. E vorba de Detaşamentul de pompieri, punct de lucru Brusturoasa. La inaugurarea care a avut loc săptămâna trecută a participat şi şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bacău. Domnia sa a spus că prin înfiinţarea acestui punct de lucru scade timpul de răspuns în caz de incendiu ori alte situaţii de urgenţă. După ce a făcut o trecere în revistă a evenimentelor nefericite petrecute în ultima perioadă, şeful ISU Bacău, a apreciat sprijinul administraţiei locale în realizarea acestui obiectiv. Au participat la eveniment zeci de oameni de toate vârstele şi toţi au fost bucuroşi că-n comuna lor vor avea un punct de lucru al detaşamentului de pompieri dotat cu tot ce este necesar. Clădirea pompierilor a fost modernizată cu sprijinul administraţiei locale. Cei prezenţi au mai apreciat grija administraţiei locale pentru securitatea oamenilor.

Brusturoasa a fost aşezată pe cursul dezvoltării de primarul Sorin Atonoaie

Dacă ar fi să trecem în revistă numai realizările recente ale echipei din fruntea  administraţiei locale, sub coordonarea primarului Sorin Atonoaie lista este destul de lungă. Ultimul obiectiv realizat, aşa cum spuneam şi anterior, este Punctul de lucru Pompieri Brusturoasa. Apoi urmează pietruirea drumului comunal Buruenişul de Sus şi a tuturor uliţelor, forarea de puţuri în satele Cuchiniş, Brusturoasa, Hîngăneşti, Camenca şi Burueniş, dotarea Serviciului ISU din cadrul Primăriei Brusturoasa cu un buldoexcavator multifuncţional, diversificarea serviciilor sociale prin: asigurarea unui prânz cald pentru 30- 50 copii din Brusturoasa, acordarea de sprijin calificat în vederea prevenirii abandonului şcolar, înfiinţarea şi dotarea cabinetului de kinetoterapie, acordarea de sprijin financiar pentru lucrările demarate la Biserica Ortodoxă Camenca, Biserica Ortodoxă Brusturoasa şi Biserica Catolică, crearea de 8 locuri de muncă pe perioadă nedeterminată pentru functionarea Centrului Social Sf Stelian.

Pe latură cultural tradiţională, pe Valea Muntelui comuna Brusturoasa este recunoscută pentru numeroasele manifestări care pun în valoarea bogăţia spirituală a zonei. Au intrat în obişnuinţă mai multe manifestări cultural tradiţionale cum ar fi: celebrarea familiilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie, Zilele Comunei, Festivalul de Tradiţii, Celebrarea fostelor cadre didactice de la Scoala Brusturoasa, Ziua Femeii etc

De asemenea, Brusturoasa se laudă acum, prin implicarea directă a primarului Atonoaie, cu Grupul vocal Dor străbun. La Brusturoasa a luat fiinţă, tot în scopul promovării şi continuării tradiţiilor moştenite, o clasă externă a Şcolii Populare de Artă Bacău. Comunitatea a fost promovată prin participarea la emisiuni radio-TV, diferite târguri, expoziţii în Bacău, Bucureşti etc.

Un alt obiectiv important este extinderea reţelei de iluminat public în zona Pârâul Cuchiniş şi modernizarea reţelei de pe raza comunei. La capitolul reuşite mai menţionăm: refacerea podurilor din punctele Horoaia Mare, Horoaia Mică, Groapa Stanciului, Leşchiu, Palade, Pârâul Ursului, Pârâul Toneni, Pârâul Corbului; îndiguirea malurilor râului Camenca în colaborare cu Serviciul de Gospodărire a Apelor Bacău; asigurarea curăţeniei pe raza comunei prin distribuirea de eurocontainere în toate satele şi colectarea săptămânală a deşeurilor menajere; mobilizarea resurselor umane disponibile prin beneficiarii Legii 416 în vederea păstrarii curăţeniei în toate spaţiile publice. E o listă lungă de realizări, aşa cum spuneam şi anterior, care aşează comuna Brusturoasa pe drumul dezvoltării.

Obiective ambiţioase şi pentru următorii patru ani

E ceasul bilanţului, când iarăşi cetăţenii sunt chemaţi să-şi desemneze primarul. Fiecare poate candida şi poate propune tot felul de obiective, cert este că un om care ocupă acum funcţia de primar la Brusturoasa a dovedit că ştie să-şi respecte cuvântul şi a realizat mai multe obiective decât a propus în urmă cu patru ani, iar comuna de pe Valea Muntelui are nevoie de continuitate.

Între obiectivele primarului Sorin Atonoaie pentru următorii patru ani amintim: construirea unui cămin cultural; asfaltarea drumului comunal Burueniş şi a principalelor uliţe; refacerea drumurilor forestiere în vederea asigurării accesului cetăţenilor la islazul comunal şi la proprietăţile agricole personale; decolmatarea pâraielor şi întreţinerea lor; reabilitarea instalaţiei de încălzire de la Scoala Gimnazială Brusturoasa; modernizarea celor patru săli de clasă din corpul vechi al Scolii Gimnaziale Brusturoasa; schimbarea tâmplăriei la Scoala Primară Camenca; reabilitarea Grădiniţei Cuchiniş; forarea unei fântâni în incinta şcolii primare Cuchiniş pentru asigurarea condiţiilor de igienă; construire grup sanitar si centrală termică pentru Grădiniţa şi şcoala primară Cuchiniş; continuarea bunei colaborări cu bisericile ortodoxă şi catolică din comună; asigurarea surselor umane şi materiale în vederea bunei funcţionări a tuturor investiţiilor realizate în mandatele anterioare; amenajarea unui loc de joacă pentru copii în satul Camenca, punctul Gater Ilie; crearea unui plan de măsuri concrete în vederea promovării potenţialului agricol şi turistic al comunei; identificarea modalităţilor de susţinere a fermierilor din comună. Una dintre propunerile care pot dezvolta zona în ansamblu se referă la susţinerea fermierilor din zonă prin înfiinţarea unui Centru de Colectare a fructelor de pădure şi a ciupercilor.

Trecând, aşadar în revistă propunerile primarului Sorin Atonoaie pentru următorii patru ani reiese clar că domnia sa propune un program realizabil care poate conduce la creşterea nivelului de trai în zonă şi dezvoltarea comunităţii şi a zonei în ansamblu. Oamenilor nu le rămâne decât să-l aleagă pe candidatul şi primarul în funcţie Sorin Atonoaie pentru a conduce destinele comunităţii în următorii patru ani. (E.L.)

Leave a Comment