Google

REALIZĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI EUROPENE

Written on:martie 30, 2020
Comments
Add One

Rubrica săptămânală oferită de Asociația EuroDEMOS

             Ministrul Fondurilor Europene a lansat apelul de proiecte „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate”, din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectele pot fi depuse în sistemul informatic MySMIS în perioada 25 februarie – 25 mai 2020.
Bugetul alocat apelului este de 30 milioane euro, din care 25,5 milioane euro fonduri europene și 4,5 milioane euro contribuția națională.

Apelul finanțează un pachet de măsuri integrate pentru sprijinirea, în primă fază, a aproximativ 3.000 copii ai căror părinți muncesc în afara țării.

Programul pilot va fi implementat în regiunile cele mai afectate de acest fenomen: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Centru și Nord Vest.

Măsurile se adresează preșcolarilor, elevilor din învățământul primar (6-10 ani), gimnazial (11-14 ani) și din cel secundar superior (14-16 ani), dar și părinților sau tutorilor copiilor rămași în țară.
Solicitanți eligibili:

  • Instituții de învățământ (ISCED 0 – 3) acreditate, publice și private, din rețeaua școlară națională
  • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative, publici și private
  • Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații sindicale)
  • Instituții de cult si asociații religioase
  • Instituții/agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale
  • APL cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar
  • ONG

Proiectele pot fi aplicate în parteneriat, parteneriatele putând fi constituite din entități menționate în lista de mai sus.

Mai multe informații pot fi consultate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene.

Leave a Comment