Google

Proiecte transfrontaliere România – Republica Moldova în preajma semnării Acordului de Asociere

Written on:noiembrie 2, 2014
Comments
Add One

mars pentru basarabia babuta 23 oct 2013La mijlocul anului 2014 relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova au intrat într-o nouă etapă de evoluţie, în urma semnării Acordului de Asociere dintre cele două entităţi, însoţit de Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător. Noua apropiere se traduce printr-o tot mai profundă compatibilizare a legislaţiei şi instituţiilor moldoveneşti cu cele europene, prin lărgirea accesului cetăţenilor Republicii Moldova la circulaţie şi locuri de muncă pe teritoriul Uniunii, prin pătrunderea facilă, lipsită de taxe, a produselor moldoveneşti pe piaţa comunitară, când pieţele tradiţionale (ne referim aici mai ales la teritoriul Federaţiei Ruse) tinde să se închidă. Prezenta situaţie vine în urma unor relaţii îndelungate între comunitatea europeană şi Republica Moldova, ce datează încă de la proclamarea independenţei din 1991, amplificate după aderarea României la Uniune, în 2007, şi includerea Republicii Moldova în programul Politicii Europene de Vecinătate. Prin intermediul acestuia din urmă, Republica Moldova a beneficiat de numeroase alocări financiare între anii 2007-2013, mai ales prin derularea unor proiecte transfrontaliere, care reunesc parteneri din România (ca stat membru al Uniunii) şi din Republica Moldova sau Ucraina. Începând din 2014, Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat, aplicat până în 2013, a fost înlocuit cu mai noul Instrument European de Vecinătate care, în linii generale, urmează aceeaşi linie a mai vechilor instrumente de vecinătate, deşi sumele alocate Republicii Moldova au crescut (mai bine de 100 milioane euro doar pentru anul 2014). Aşadar, şi în perioada din preajma semnării Acordului de Asociere, elaborarea şi implementarea proiectelor de cooperare transfrontalieră între România şi Republica Moldova au continuat, urmând a prezenta doar câteva dintre acestea.

Între 2012 şi 2014 s-a derulat programul „Îmbunătăţirea transfrontalieră a gestionării deşeurilor solide din Republica Moldova, România şi Ucraina”, finanţat prin Programul Operaţional Comun România – Ucraina – Moldova 2007 – 2013. Proiectul, în valoare de 735600 euro, dintre care 660000 euro fonduri europene, avea în vedere rezolvarea problemelor de mediu cu care se confruntă regiunile de frontieră, prin îmbunătăţirea sistemelor de gestionare a deşeurilor municipale, precum şi prin creşterea nivelului de conştientizare a publicului de pe cele două maluri ale Prutului. La proiect au participat ca parteneri Primăria Făleşti din Republica Moldova, primăria Târgul Frumos din Iaşi, Româna, şi primăria Noua Suliţă din Ucraina.

Proiectul „Reţea de formare profesională pentru administraţia publică locală”, dispune de o finanţare de 166666 euro şi reuneşte ca parteneri Consiliul Judeţean Vaslui, consiliile raionale Leova, Hânceşti, Nisporeni (din Republica Moldova) şi Consiliul Raional Reni (Ucraina), precum şi Agenţia pentru Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană a Euroregiunii „Dunărea de Jos” (Ucraina). Un număr de 421 funcţionari din cele cinci unităţi administrative vor fi instruiţi în domenii de interes cum ar fi planificare strategică, management de proiect, resurse umane, management financiar. Una dintre întâlnirile proiectului a avut loc la Leova, în 2014, pe tema „Comunicare şi Relaţii Publice”.

Proiectul „Energia – Valoare Transfrontalieră”, cu o valoare de 770201 euro, dintre care contribuţia Uniunii Europene reprezintă aproximativ 90%, urmăreşte implementarea unor surse regenerabile de energie pentru partenerii implicaţi în proiect. Prin finanţarea care urmează a fi primită se urmăreşte achiziţionarea de panouri solare pentru producerea apei calde la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, Spitalul Raional Leova, Spitalul Cărpineni din raionul Hânceşti, precum şi la Centrul Teritorial de Servicii Sociale Izmail din Ucraina. Prin aplicarea acestui program, un număr de aproape 50000 de locuitori din regiunile cuprinse vor beneficia de servicii medicale şi sociale de calitate mai bună.

Începând cu luna decembrie 2013 a început implementarea proiectului „Creşterea capacităţii de management a deşeurilor pentru un mediu mai curat în oraşele Vaslui şi Cahul”. Proiectul se bucură de o finanţare substanţială din partea Uniunii Europene (1370574 euro). Conform prevederilor proiectului, acesta are ca scopuri „de a aborda lipsa de echipamente specifice, de a promova schimbul transfrontalier de bune practici în domeniul salubrizării oraşului şi de a creşte gradul de conştientizare al cetăţenilor cu privire la impactul deşeurilor asupra mediului”.

Pe 21 februarie 2014 avea loc la Vaslui şi lansarea proiectului „Dezvoltarea turismului transfrontalier prin promovarea Conacului Manuc Bey, Complexul Mortuar Elena Ioan Cuza şi Conacul Blesciunov”. Proiectul dispune de o finanţare de 2498442 euro, dintre care 2248598 euro finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi reuneşte parteneri din România (primăria Soleşti din judeţul Vaslui), Republica Moldova (Consiliul Raional Hânceşti) şi Ucraina (Instituţia Municipală Muzeul de colecţii personale „A. V. Blesciunov” din Odessa). Toate părţile implicate vor avea de câştigat prin creşterea accesului turiştilor a respectivele obiective.

Leave a Comment