Google

Proiect de modernizare a Maternităţii din Botoşani

Written on:iulie 1, 2019
Comments
Add One

La începutul săptămânii trecute, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra  Neamț, Costică Macaleţi – președintele Consiliului Județean Botoșani şi Vasile Asandei –  director general al ADR Nord-Est au semnat contractul de finanțare aferent proiectului “Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică- Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani” Cod SMIS 126318. Proiectul depus de către Consiliul Județean Botoșani, în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență “Mavromati” Botoșani, în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Operațiunea A – Ambulatorii, are ca obiectiv general: modernizarea și dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, în scopul îmbunătățirii calității infrastructurii de asistență medicală ambulatorie și al asigurării unui acces sporit și egal al cetățenilor la servicii de sănătate, cu impact deosebit asupra persoanelor sărace. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Executarea unor lucrări de modernizare în cadrul Ambulatoriului Secției de Obstetrică- Ginecologie; Dotarea ambulatoriului cu echipamente medicale performante, dispozitive medicale, si elemente de mobilier, care vor contribui în mod direct la îmbunătățirea calității și a eficienței serviciului medical ambulatoriu, precum și la diversificarea investigațiilor ce pot fi realizate la nivelul unității medicale; Asigurarea de servicii îmbunătățite și de calitate la servicii medicale de obstetrică-ginecologie în regim ambulatoriu. Proiectul are o valoare totală de 3.548.146,46 lei, din care asistența financiară nerambursabilă solicitată Uniunii Europene și Guvernului României este de 3.477.183,53 lei. (G.B.)

Leave a Comment