Google

Prefectul de Botoşani l-a eliberat din funcţie pe preşedintele CJ

Written on:februarie 17, 2015
Comments
Add One

turcanu btCostică Macaleţi, prefectul județului Botoșani, a emis marți 17 februarie ordinul prin care se constată încetarea mandatului preşedintelui Consiliului Judeţean Botoșani, Florin Ţurcanu (foto). Curtea de Apel de la Suceava a emis o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, potrivit căreia preşedintele CJ este condamnat la o pedeapsă privativă de libertate. Din acest motiv, conform legii administraţiei publice locale, mandatul preşedintelui încetează de drept. Dată fiind importanţa funcţiei deţinută de preşedintele CJ Botoșani şi pentru a putea aplica legea cu o mai mare acurateţe, prefectul Costică Macaleţi a solicitat un punct de vedere al specialiştilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. „Am considerat necesară consultarea cu juriştii din cadrul Direcţiei Generale pentru Îndrumarea şi Controlul Instituţiilor Prefectului deoarece sancţiunea dată de Curtea de Apel este cu suspendare şi am dorit să fim siguri că aplicăm legea corect.”, a explicat prefectul de Botoşani. Răspunsul DGICIP arată, printre altele, că „în baza analizei documentaţiei prezentate, apreciem că suspendarea condiţionată a executării pedepsei într-un interval de timp şi aplicarea termenului de încercare nu determină anularea faptei şi existenţa sancţiunii, ci doar executarea acesteia, care la rândul ei în practica juridică este influenţată de factorii ce analizează periculozitatea faptei (…) Drept urmare opinăm asupra necesităţii aplicării normei de drept în materie, cu atât mai mult cu cât prefectul este „garantul respectării legii şi ordinii publice la nivel local”, ordinul prefectului de constatare a încetării mandatului acţionând pentru prezent în funcţie de situaţia juridică identificată şi neexcluzând prevederile legale în materie, care arată că cel nemulţumit are posibilitatea atacării acestuia la instanţa de contencios.” Încetarea mandatului preşedintelui CJ are loc la data emiterii ordinului prefectului, preşedintele având 10 zile la dispoziţie pentru atacarea documentului la instanţa de contencios administrativ. Concomitent cu emiterea ordinului, prefectul de Botoşani a trimis o adresă Consiliului Judeţean prin care înştiinţează consiliul în vederea desemnării unui vicepreşedinte pentru exercitarea atribuţiilor conferite de lege preşedintelui CJ.

Leave a Comment