Google

Politica de Coeziune a Uniunii Europene pe înțelesul tuturor

Written on:august 21, 2018
Comments
Add One

Anul 2018 este un an deosebit pentru politica de coeziune, se sărbătoresc 30 de ani de la adoptarea primelor regulamente privind politica de coeziune. Politica de coeziune a fost concepută și pusă în aplicare sub conducerea lui Jacques Delors în 1988. Aceasta s-a adaptat neîncetat, rămânând în același timp fidelă principiilor inițiale: ajutorarea regiunilor celor mai dezavantajate, programarea multianuală, investițiile strategice și implicarea partenerilor regionali și locali. Politica de coeziune este o componentă de bază a proiectului european, fiindcă reducerea decalajului dintre diferitele regiuni este un principiu prevăzut în preambulul Tratatului de la Roma. Aceasta este principala politică europeană de investiții și a înregistrat succese majore. Politica a contribuit la accelerarea ritmului în care statele membre noi recuperează decalajul economic și a sprijinit investițiile în perioada crizei. Politica de coeziune este, de asemenea, o politică de dezvoltare dinamică și favorabilă incluziunii, urmărind să susțină teritoriile cu anumite handicapuri să își valorifice mai bine punctele forte, atât pe piața unică, cât și în lumea globalizată. Pentru ca dinamica pe care o promovează să rămână într-adevăr relevantă pentru toată lumea, această politică necesită modificări majore sau chiar o reformare, din următoarele motive: economice – Europa are nevoie de regiuni productive și radical transformate pentru a-i asigura caracterul durabil; sociale – puterea coeziunii sale sociale și calitatea capitalului sau uman vor fi factori strategici; și politice – există un risc de fragmentare socială la nivelul întregului continent. Politica de Coeziune de astăzi este diferită de cea de acum 30 de ani. De atunci, Uniunea Europeana s-a dezvoltat, incluzând 16 noi state membre. Astfel, au evoluat provocările, precum și prioritățile de finanțare. O retrospectivă a celor cinci perioade de programare arată evoluția în timp a politicii și a regiunilor pe care le deservește. ~n acești 30 de ani s-au realizat: creșterea economică, locuri de muncă, internet mai rapid, accesibilitate sporită, spitale mai multe și mai bune, servicii de îngrijire a copilului și scoli pentru copii etc. Politica de Coeziune a Uniunii Europene reprezintă politica fundamentală a Uniunii Europene fiindu-i alocată o treime din bugetul Uniunii. Politica de coeziune a Uniunii Europene este complexă, dar ea reprezintă o oportunitate reală pentru toate regiunile. Asociația EuroDEMOS prin implementarea proiectului ”Cunoașterea politicilor de coeziune, factor de consolidare a identității europene” și-a propus să crească gradul de conștientizare a opiniei publice cu privire la rolul politicii de coeziune a Uniunii Europene. Asociația EuroDEMOS desfășoară proiectul în perioada  martie 2018 – martie 2019, în România, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Principalele activități ale proiectului sunt axate pe creșterea vizibilității politicii de coeziune a Uniunii Europene. Mai multe informații privind politica de coeziune a Uniunii Europene pot fi accesate pe pagina Comisiei Europene, precum și pe pagina proiectului implementat de Asociația EuroDEMOS: www.cohesionpolicy.com.

Leave a Comment