Google

Pe marginea unei carti (XIV)

Written on:ianuarie 25, 2015
Comments
Add One

mostra de scriere getica pag 2Biblia spune că Dan, strămoşul unuia dintre triburile lui Israel, s-a născut din patriarhul Iacob şi Bilha. Cu toate acestea danii nu sunt la origine evrei. Practicau rituri străine cultului mozaic şi nu erau agreaţi de rabini. Textele egiptene antice “Scrisorile din Amarna” fac referire la denyen, unul dintre popoarele mării care locuia în ţara anatoliană Danuna, acelaşi, se pare, cu tribul Dan. Scrierile hitite vorbesc despre poporul dananim, condus de regele Mopsos (Moscul – Ausonul), aşezat în Mopsukrene şi Mopsuhestia (Fântâna şi Vatra Moscilor). Este posibil ca danii să fi fost dorieni (danaos) ori daci (daoi). Ei sunt fondatorii oraşului Adana din Cilicia. De la dorieni vin numele Dorina şi Dora, dar şi forma semită Adnana – numele eroinei din romanul “Toate Pânzele Sus” a lui Radu Tudoran. Danii se numără printre triburile pierdute ale lui Israel. În vechime ocupau regiunea palestiniană numită până azi Gush Dan. Eldad ha-Dani, autorul unei cărţi de călătorie publicată în 1480, afirma că în vechime danii migraseră în Havila, dar că pe vremea sa locuiau în Ghihon. Ţările Havila şi Ghihon au rămas neidentificate. Urmaşii spirituali ai danilor sunt falaşii, evreii negri din provincia etiopeană Begmender şi poporul dan din Liberia, cu religie monoteistă. Schitopolis, oraş palestinian din Samaria, a fost fondat de zeul trac Dyonisos. Mormântul doicii zeului se află, spune legenda, lângă cetate, în Valea Nysa locuită de nimfe, zânele din folclorul nostru. Un sat din judeţul basarabean Ismail poartă frumosul nume, Fântâna Zânelor. Jurnalul lui Evemero (sec. IV î.Hr.) descrie arhipelagul mitic Pancaia din Marea Roşie, locuit de daoi, indieni şi greci. Daoii – divinii, erau dacii, consideraţi de Homer la fel de vechi ca zeii. La templul lui Zeus de pe insula principală se păstrau texte hieroglifice ce povesteau faptele zeilor olimpieni. Grafia plăcuţelor de la Tărtăria, judeţul Mureş, este modelul din care au evoluat caracterele sumeriene şi cretane. Este cea mai veche scriere din lume, afirmă Louis de la Valle Poussin, William Schiller, Raymond Dart, Hugo Schmidt sau Harald Haarmann. Cuneiforme similare celor din Sumer acoperă tăbliţele dezgropate la Turdaş şi Orăştie, judeţul Hunedoara. Sigiliile cilindrice de lut sunt specifice ceramicii mesopotamiene. O asemenea piesă, mai veche decât Sumerul, s-a găsit la Turdaş. Dealtfel încă nu existau piramidele egiptene, când pe vatra Turdaşului înflorea un oraş. Ţara Branului este leagănul civilizaţiei europene, arată Valentin Ţârcă în “Evanghelia după regele Agatârş”. Agatârşii au fost un trib dacic de pe Valea Mureşului. Amintirea lor o poartă numele râurilor Târnava şi a satelor Târşa din Alba şi Hunedoara. Munţii din Ţara Branului ar acoperi, spune domnul Ţârcă, piramide construite de agatârşi cu ajutorul extratereştrilor. Ipoteza nu este fantastică. O statuietă antropomorfă a găsit pe Lună una dintre misiunile Apolo, piramide străjuite de sfinx, întocmai ca în Valea Regilor, se văd în Cydonia, pe Marte. S-au descoperit piramide îngropate în Bosnia şi Bulgaria, în ţinutul breton Finistere, în provincia chineză Shanxi, pe coasta Adeje din insula Tenerife, în Amazonia Peruviană şi în Ţara Victoria din Antarctica. Piramidele din statul mexican Tlalxcala au fost ridicate de uriaşii care se hrăneau cu ghindă, spun codexurile aztece. Înainte de a se căsători cu regele trac Haemus, Rodopa, fiica lui Zeus, a fost soţia faraonului egiptean Ahmose. Tânăra ar fi ctitorul piramidei Mikerinos, spune Pliniu cel Bătrân. Împrejurarea prin care Rodopa a ajuns regina Egiptului prefigurează povestea Cenuşăresei. Lucrarea chineză „Tuan Ch’eng-Shih” din anul 860 î.Hr., redă un basm similar.

Valentin Ţârcă se declară descendentul regilor agatârşi. Un cetăţean din Ţara Lăpuşului afirma în presa anilor 1990 că ar fi urmaşul suveranilor carpi. Gheorghe V. Cârlan îl prezintă pe Ioan Tamaş din satul Breb, Ţara Maramureşului, care păstra patenta de înnobilare acordată de principele Transilvaniei, străbunului din secolul XVII. Se consfinţea o nobleţe rurală ce cobora din vremea dacilor. În anii 1970 s-a confiscat unui vârstnic dintr-un sat băcăuan hrisovul prin care înaintaşul acestuia primea boieria de la Ştefan cel Mare. Dacă în Ţara Zarandului mai sunt persoane care prepară carnea după reţetele dacilor, la Rupea, judeţul Braşov, de două milenii, o familie veghează din motive tainice venerabila cetate de pe dealul Cohalmului. Vasile Vasilencu a descoperit la Hândreşti, judeţul Iaşi, scrieri datate anterior textelor de la Tărtăria. Inscripţii getice scrijelite înainte ca Mesopotamia să se fi civilizat, s-au găsit la Mitoc în Botoşani, la Cosăuţi în judeţul basarabean Bălţi, în Zaporojia, Crişana de Vest, Timoc şi Margina. Se recunosc caracterele “D” şi “o”. La inscripţiile cu vârstă fantastică din Ţara Luanei fac referire lucrările „Aventuri în tunelul timpului”, “Mistere din jurul nostru” „De la Ţara Luanei la Ieud” şi „De la Tărtăria în Ţara Luanei”, autori Simion Săveanu, Silviu N. Dragomir şi Paul Lazăr Tonciulescu. Plutaşii de pe râul Bistriţa foloseau un sistem ancestral de notare cu 56 de caractere. Dintre acestea, 13 se regăsesc în grafia cretană. Semnele plutaşilor seamănă cu alfabetul tifinaghal al limbii tamazight vorbită în Sahara antică, folosit încă de berberi. Tifinaghal aduce cu scrirea guanşilor, băştinaşii Canarelor. Există opinia că blonzii guanşi au fost neam de daci. Anticii numeau una dintre insulele Canare, scufundată între timp, Dacia. A.J. Cronin surprinde în romanul “Gran Canaria” pe ultimii indigeni ai insulei, care se adăposteau în peşteri de săraci ce erau. Aurel Dâmboiu susţine în lucrarea “Pe urmele atlanţilor” că guanşii sunt atlanţi. Similitudinea semnelor folosite de plutaşii bistriţeni cu slovele guanşilor naşte ipoteza că Atlantida a fost coloniazată de ausoni sau de hiperboreenii. Pe de altă parte berberii au putut prelua scrierea de la geţii garamanţi stabiliţi în Fezzan, la marginea Saharei. Poate ne lămurea mulajul făcut inscripţiei de pe soclul unei statui atlante, descoperite în secolul XV pe insula Pico din Azore. Statuia şi mulajul au dispărut. Agenor regele cetăţii Tir din Fenicia, faraonulul Belos al Egiptului de Jos, regele trac Poltys şi Lelex, strămoşul lelegilor, au fost fiii zeului Poseidon, regele Atlantidei. Poseidon a avut un templu pe insula Şerpilor, mult anterior lăcaşului îndeobşte ştiut, închinat lui Apolo. Lelegii sunt locuitorii primordiali ai Eladei cuceriţi de pelasgi. Înainte de a ocupa Elada, pelasgii carpatini se stabiliseră în Peonia, regiune de pe valea fluviului Vardar, a cărei eponim este Peon, medicul zeilor. “Limba românească este muma celei latineşti.”, declara Pentru Maior în “Istoria pentru începutul românilor în Dacia”. Graiul geţilor aşezaţi în Punjab înainte de naşterea Romei, era asemănător latinei. (Marian Rotaru)

Leave a Comment