Google

PACT in ZEN – Participa Activ pentru Comunitatea Ta!

Written on:octombrie 12, 2014
Comments
Add One

eurodemos pact in zenZilei Educatiei Nonformale, desfasurate in perioada 10 – 11 octombrie 2014, au implicat organizatiile si institutiile, care cred in beneficiile invatarii nonformale si care practica activitati si metode in context nonformal, in desfasurarea de evenimente vizibile in comunitatile din intreaga tara. Sub egida Zilei Educatiei Nonformale, Asociatia EuroDEMOS a desfasurat workshop-ul PACT in ZEN – Participa Activ pentru Comunitatea Ta!, in data de 10 septembrie 2014, avand ca partener Colegiul Natioal “Garabet Ibraileanu” Iasi. Workshop-ul a promovat dezvoltarea competentelor civice si sociale ale tinerilor prin implicare activa la viata comunitatii. Workshop-ul a contribuit la consolidarea parteneriatelor de invatare la nivel local, promovand complementaritatea intre educatia formala si cea nonformala pentru dezvoltarea competentelor sociale si civice ale tinerilor si s-a desfasurat in cadrul proiectului PACT – Participa Activ pentru Comunitatea Ta!. Proiectul PACT – Participa Activ pentru Comunitatea Ta! este desfasurat de Asociatia EuroDEMOS in perioada august – decembrie 2014, fiind cofinantat de Ministerul Tineretului si Sportului prin Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Iasi si de Primaria Municipiului Iasi. EuroDEMOS este o asociatie cu o istorie de 24 de ani acumulata prin activitati civice constante. EuroDEMOS este o asociatie neguvernamentala de aparare a drepturilor omului, scoala civica de implicare voluntara, formare si afirmare la nivel national si international a tinerilor viitori lideri de opinie, prin intermediul proiectelor aplicative desfasurate in cadrul programelor prioritare ale Consiliului Europei si Comisiei Europene. Prioritar, in ultimii 9 ani de activitate la nivel international Asociatia EuroDEMOS s-a specializat pe politicile europene pentru formarea liderilor de opinie. Proiectul PACT – Participa Activ pentru Comunitatea Ta! isi propune informarea si formarea tinerilor pentru a participa activ la viata comunitatii si in procesul decizional, fiind creat cadrul de intelegere a procedurilor decizionale la nivel local. Este un proiect absolut necesar pentru a se putea contribui la dezvoltarea sustenabila a unei comunitatii democratice prospere. Este binecunoscut faptul ca democratia pentru a functiona eficient are nevoie de implicarea cetatenilor in viata comunitatii. Proiectul implica alaturi de tineri din comunitatea locala, actori reprezentativi pentru stimularea participarii active a tinerilor la viata comunitatii: institutii de invatamant, organizatii de tineret, factori decizionali, etc. Activitatile principale ale proiectului: 1. Simularea unei sedinte a Consiliului Local Iasi, 6 – 8 august in tabara Muncel, Iasi; 2. Campanie de promovare a implicarii tinerilor la viata comunitatii, activitate ce se desfasoara in Iasi, in perioada septembrie – octombrie 2014; 3. Workshop-uri pentru dezvoltarea competentelor sociale si civice ale tinerilor, desfasurate in institutii de invatamant din Iasi; 4. Intalniri ale tinerilor cu factori decizionali pentru analiza si intelegerea functionarii aparatului legislativ local; 5. Participarea tinerilor la sedinte ale Consiliului Local Iasi; 6. Programe de formare acreditate pentru dezvoltarea capacitatii societatii civile in domeniul tineretului; 7. Dezbatere publica privind importanta implicarii civice si politice a tinerilor. In perioada octombrie – decembrie, Asociatia EuroDEMOS va mai desfasura, in cadrul proiectului PACT – Participa Activ pentru Comunitatea Ta!, astfel de activitati practice de incurajare si sustinere a tinerilor pentru a participa la viata comunitatii în spiritul promovarii si respectarii valorilor democratiei pentru formarea viitorilor lideri ai comunitatii. Consolidarea legitimitatii democratiei constituie o miza cruciala in conditiile crizei economice, sociale şi politice actuale. O societate democratica garanteaza accesul cetaţenilor la procesul de elaborare şi de luare a deciziilor. In acest context, este foarte important ca tinerii sa detina cunostinte despre puterea lor de decizie prin intelegerea corecta a semnificatiei termenului de cetatenie activa pentru a constientiza importanta lor in dezvoltarea comunitatii.

Leave a Comment