Google

Organizația EuroDEMOS invitată din nou la construcția viitorului program Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate

Written on:februarie 10, 2020
Comments
Add One

Este foarte important de știut că la finalul lunii ianuarie Comisia Europeană a adus la aceeași masă reprezentanți experți ai ministerelor de resort din statele membre, agenții naționale și organizații de referință în domeniul educației, formării, tineretului și sportului la Bruxelles. Bilanțul realizărilor de până acum și propunerile de îmbunătățiri ale programelor Erasmus+ și ale Corpului European de Solidaritate fac parte din strategia elaborării programului de dezvoltare unitară a comunității Europei unite.

Această întâlnire a fost organizată în contextul în care Comisia Europeană pregătește programele, prioritățile și bugetele pentru perioada 2021-2027. Evenimentul a fost organizat de Comisia Europeană și a antrenat aproape 100 de reprezentanți ai Directoratului General pentru Educație, Tineret, Sport și Cultură  și Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Conform de acum unei tradiții, Asociația EuroDEMOS a fost din nou o prezență activă răspunzând pozitiv invitației experților Comisiei Europene la evenimentul de „Co-creare a programelor Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate”.

Președintele EuroDEMOS Morel Bolea, expert al Consiliului Europei, a delegat-o pe doamna Ana-Cristina Zacornea în calitate de Președinte Executiv și expert evaluator pentru a contribui concret cu expertiza organizației la co-crearea viitorului programului Erasmus+, în capitala Europei.

Dintre temele de implicare EuroDEMOS subliniem îmbunătățirea politicilor și sistemelor pentru viitor, cetățenia activă și participarea, extinderea programelor dincolo de granițele Uniunii Europene, susținerea inovării, sprijin pentru activitățile de protejare a mediului, dezvoltarea mobilităților sportive etc.

Doamna Mariya Gabriel – Comisarul European pentru Inovație, cercetare, cultură, educație și tineret a deschis lucrările evenimentului, aceasta afirmând că la 33 de ani de program Erasmus putem afirma că este un program simbolic având ca beneficiari direcți peste 10 milioane de cetățeni, realizând astfel o foarte importantă investiție în viitor.

Din dezbaterile, analizele și strategiile conturate în cele peste 30 de grupuri de lucru reținem câteva din obiectivele ambițioase poziționate în trendul de creștere a oportunităților de realizare a creșterii eficienței sinergiilor în vederea sporirii accesibilității programului. Totodată pentru următoarea perioadă de finanțare se va urmări creșterea calității formării beneficiarilor, relevanța abilităților și competențelor, realizarea tranziției către epoca digitală, protejarea mediului și dezvoltarea economiei.

Doamna Sophia Eriksson – Director pentru Tineret, Educație și Erasmus+ din cadrul Directoratului General pentru Educație, Tineret, Sport și Cultură a Comisiei Europene a concluzionat, la sesiunea plenară de final, că pentru conturarea liniilor viitoare ale civilizației europene trebuie să ne bazăm pe succesele pe care le avem și pe un dialog constructiv.

În lunile care urmează activitatea experților Comisiei Europene va fi dedicată în mod special conturării formei finale a programelor de finanțare pentru perioada 2021 – 2027 și stabilirea strategiilor de implementare și negociere a bugetelor.

Leave a Comment