Google

Noul cod vamal al UE aduce modificări importante

Written on:martie 16, 2015
Comments
Add One

vama albitaÎncepând cu 1 mai 2016, intră în vigoare noul Cod vamal al Uniunii Europene prin care este reformată legislaţia vamală. Agenţii economici implicaţi în operaţiuni de comerţ exterior sunt direct afectaţi de noile prevederi. Aceştia trebuie să acţioneze încă din acest an, pentru a se conforma noilor modificări şi a nu fi puşi în situaţia de a întrerupe/modifica la jumătatea anului 2016 modul în care efectuează în prezent vămuirea marfurilor.
Unul din obiectivele politicii vamale a Uniunii Europene este acela de spori eficienţa organizării controalelor vamale dar în acelaşi timp de a eficientiza procedurile de vămuire şi a reduce obligaţiile administrative. Din aceste motive dar şi pentru a ţine pasul cu tehnologia, la nivelul Uniunii s-a luat decizia reformării legislaţiei vamale de bază şi anume Codul Vamal (Regulamentul 2913/1992) şi dispoziţiile de aplicare ale acestuia (Regulamentul 2454/1993).
În aceste condiţii, a fost publicat noul Cod vamal al Uniunii (CVU) prin Regulamentul nr. 952/2013. Acesta urmează să intre în vigoare începând cu data de 1 mai 2016, tocmai pentru a permite atât operatorilor economici cât şi autorităţilor vamale să se conformeze noilor cerinţe în acest interval de timp. De asemenea, Comisia Europeană la rândul său trebuie să pregătească în acest interval de timp normele de aplicare a UCC (acte delegate şi acte de punere în aplicare).
Una din modificările majore introduse de CVU constă în restructurarea regimurilor vamale. Noua categorie numită „regimuri speciale” înglobează pe lângă fostele regimuri vamale suspensive şi destinaţii vamale pentru care în prezent nu se depun declaraţii vamale, cu consecinţele şi costurile aferente – depunere garanţie/plată taxe vamale. În această categorie intră şi operaţiunile de plasare a mărfurilor în zona liberă sau depozit temporar.
O altă noutate se referă la condiţiile de autorizare a regimurilor vamale şi a procedurilor simplificate de vămuire. Acordarea acestor autorizaţii va fi condiţionată de îndeplinirea condiţiilor de Operator Economic Autorizat.
CVU modifică şi criteriile de acordare a statutului de Operator Economic Autorizat, în sensul că vor fi mai multe cerinţe pe care agenţii economici trebuie să le îndeplinească pentru a obţine acest statut de încredere. Unul dintre noile criterii îl reprezintă, de exemplu, standardele de competenţă sau calificare profesională pe care trebuie să le îndeplinească operatorul vamal în cadrul societăţilor respective.
Având în vedere noile modificări, este posibil ca la momentul intrării în vigoare a CVU, autorităţile vamale să reevalueze autorizaţiile vamale existente, pentru a verifica dacă acestea îndeplinesc noile condiţii.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: