Google

Noi reglementări pentru operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de curierat rapid în România

Written on:august 13, 2014
Comments
Add One

ROMANIA-EU-POLICE-BORDER-ALBITADirecţia Generală a Vămilor informează că Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2323 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid a fost publicat în Monitorul oficial în data de 4 august 2014.

Ordinul are la bază prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, iar modul de aplicare al acestuia reprezintă o exigenţă a reglementărilor Uniunii Europene.

Măsurile prevăzute au fost agreate şi susţinute, în cadrul întâlnirilor organizate la sediul Direcţiei Generale a Vămilor, de marii operatori economici care desfăşoară servicii de curierat rapid şi care vor utiliza formalităţi vamale simplificate (declaraţia vamală pentru curierat rapid).

Noile prevederi au scopul de a simplifica fluxul de vămuire în procesul de declarare a coletelor neînsoţite care sosesc/sunt expediate în/din România prin serviciile de curierat rapid autorizate în România. Pentru persoanele fizice care utilizează serviciile de curierat rapid ale operatorilor economici autorizaţi, nu mai există obligativitatea obţinerea numărului EORI. Conţinutul trimiterilor va fi declarat  în baza CNP, printr-o declaraţie simplificată.

Implementarea ordinului menţionat anterior a fost reiterată şi de necesitatea limitării la maxim a riscurilor identificate ca urmare a acţiunilor comune derulate în cursul anul 2013 de Direcţia Naţională Anticorupţie din România şi Centrul Naţional Anticorupţie din Republica Moldova, în legătură cu persoanele care transportau colete spre şi dinspre Republica Moldova.

Coletele expediate de o persoană fizică dintr-o ţară terţă la o altă persoană fizică care se află pe teritoriul vamal al României, fără scop comercial, sunt scutite de taxe vamale dacă valoarea acestora nu depăşeşte 45 euro, cu respectarea unor anumite condiţii. Informaţii detaliate în acest sens sunt disponibile pe pagina de internet a autorităţii vamale, www.customs.ro, secţiunea Călători – Bunuri expediate prin colete sau accesând link-ul următor: http://www.customs.ro/ro/calatori/bunuri-expediate-prin-colete.aspx

Leave a Comment