Google

Municipiul Vaslui are Centru de zi pentru copii şi Centru de informare turistică

Written on:mai 17, 2016
Comments
Add One

Vaslui primar la centru social mai 2016 netE adevărat că de opt ani la Vaslui se realizează investiţii de mare anvergură care au reaşezat oraşul, care vine de la Ştefan cel Mare, pe o poziţie meritorie fruntaşă în zonă şi în ţară. Recent Vasluiul a bifat alte două investiţii cu impact deosebit pentru comunitate. Zilele trecute a fost inaugurat Centrul de zi pentru copii Bucuria, dotat şi cu sală de sport, o investiţie deosebit de importantă din punct de vedere social. Nu demult municipiul Vaslui a inaugurat şi un Centru de informare turistică aşezat într-un punct strategic al municipiului reşedinţă de judeţ. Dacă infrastructura aşează, aşa cum este normal, oraşul Vaslui pe primul loc în judeţ dar şi-n zonă, învăţământul, cultura şi latura socială modernizate permanent completează programul amplu de dezvoltare iniţiat tocmai din 2008 şi continuat an de an.

Printr-o bună organizare, printr-un management de excepţie al primarului Vasile Pavăl alături de echipa din Primărie şi de Consiliul local, administraţia locală a municipiului Vaslui a reuşit să aşeze pe drumul dezvoltării sustenabile această localitate istorică. „Dar nu ne putem opri aici! Mai sunt multe de făcut”, spune primarul municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl.

Centru de zi modern pentru copii

Copiii reprezintă viitorul comunităţii. Cei care înţeleg acest adevăr au succes deplin în activitatea pe care o desfăşoară în fruntea comunităţilor. Dacă la acest adevăr adunăm dragostea pentru localitatea în care trăieşti şi munceşti, avem ingredientele unei dezvoltări de succes, pentru că am găsit omul care să iniţieze programul de succes. Vasluiul are şansa unei administraţii de succes, din 2008 până în prezent. Rezultatul? Toate domeniile importante în dezvoltarea comunităţii şi a întregii zone sunt în atenţia administraţiei locale. S-au făcut investiţii de anvergură în toate domeniile. Dacă ar fi să readucem în atenţie doar câteva investiţii care au schimbat în bine oraşul putem aminti modernizarea străzilor aproape în fiecare cartier, modernizarea transportului public, modernizarea zonei centrale, construirea din temelii a două pieţe moderne, locuinţe sociale, centre culturale, centre de zi pentru copii, modernizarea unităţilor de învăţământ, dar lista obiectivelor realizate este lungă. Ultimele două obiective inaugurate nu demult sunt Centrul de informare turistică şi Centrul de zi pentru copii Bucuria din zona Gh. Racoviţă. Aici, în centrul modern construit pe locul unei foste centrale termice, 15 copii cu risc social vin primesc o masă, îşi fac lecţiile după ore, beneficiază de consiliere psihologică, beneficiază de o sală de sport dotată cu tot ceea ce este necesar, socializează, adică au la dispoziţie servicii la cele mai înalte standarde şi nevoi. La inaugurarea centrului Bucuria au fost prezenţi părinţii copiilor care au apreciat deosebit obiectivul şi au avut numai cuvinte de laudă pentru primarul municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl.

Se poate scrie, fără să exagerăm, un roman despre ultimii opt ani în Vaslui. Lista obiectivelor puse la dispoziţia vasluienilor este complexă şi, cel mai important, este apreciată de localnici dar şi de cei care sunt doar în trecere prin municipiul reşedinţă de judeţ.

Revenind la Centrul de zi pentru copii Bucuria, obiectivul asigură condiţii optime de pregătire şi formare pentru copiii cu risc social. Se ştie că sunt multe familii cu probleme sociale, sunt copii aflaţi în grija asistenţilor maternali şi unii dintre aceşti copii au nevoie de condiţii speciale. La Centrul de zi pentru copii Bucuria elevii selectaţi din şcolile municipiului beneficiază de consiliere psihologică, de pregătirea lecţiilor pentru a doua zi în prezenţa educatorilor, de o masă, de jocuri specifice vârstei lor, de sală de sport, adică au toate condiţiile unei pregătiri temeinice. Spuneam anterior că viitorul comunităţii trebuie să fie obiectivul de bază al fiecărei administraţii locale. Iată că la Vaslui, primarul Vasile Pavăl şi-a centrat activitatea pe astfel de aspecte.

Un alt obiectiv recent inaugurat este Centrul de informare turistică. De ce a fost nevoie de un astfel de obiectiv? Pentru că Vasluiul are istorie bogată, de la Ştefan cel Mare încoace, are obiective deosebite, modernizate în ultimii ani, deci are puncte de atracţie turistică. Se ştie că turiştii fac renumele unei zone şi o promovează foarte bine atât în ţară cât şi-n străinătate, iar creşterea numărului de vizitatori aduce plus valoare oraşului şi oicărei localităţi. La Centrul de informare, turiştii găsesc materiale informative cu oraşul Vaslui, dar cel mai important, considerăm noi, este prezenţa vederilor cu obiective deosebite din Vaslui, cu puncte de atracţie turistică. O vedere sau o carte poştală cum se numea cândva promovează imaginea localităţii.

Obiective ambiţioase şi proiecte care aşează Vasluiul pe locuri fruntaşe în Moldova şi-n ţară

„Închei în această perioadă o etapă a vieţii publice, cea a mandatului în care am modernizat Vasuiul împreună”, spunea cândva primarul Vasluiului. E adevărat că perioada 2012-2016 a reprezentat vârful dezvoltării municipiului reşedinţă de judeţ. Totodată administraţia locală a fost consolidată şi a lucrat pentru dezvoltarea tuturor domeniilor vieţii publice. S-a lucrat pentru dezvoltare urbană şi infrastructură, economie, mediu, social, educaţie şi învăţământ, cultură, sport, recreere. Şcolile municipiului Vaslui reprezintă un etalon pentru regiune. Acesta este doar un exemplu din lista investiţiilor publice derulate în ultimii opt ani aici. Interesant de precizat este faptul cum a gândit primarul Pavăl continuitatea anumitor proiecte şi iniţierea altora noi care să completeze şi să contribuie la formarea unui întreg care reprezintă de fapt oraşul. Următorii patru ani fac parte din acest întreg, din mandatul, dacă vreţi, al primarului Vasile Pavăl. Domnia sa numeşte următoarea perioadă mandatul maturităţii depline. Sunt obiective ce trebuie continuate în perioada 2014-2020, cuprinse în strategia de dezvoltare a Polului Metropolitan. Beneficiarii direcţi ai acestei strategii sunt cetăţenii, mediul de afaceri, instituţiile şi autorităţile publice din oraşul Vaslui.

Dacă ar fi să conturăm pe scurt câteva aspecte din perioada ce urmează acestea se referă la construcţia variantelor ocolitoare ale muncipiului Vaslui, extinderea transportului urban de călători în Polul Metropolitan, realizarea infrastructurii de apă şi canalizare în zonele periurbane, reabilitarea, extinderea şi modernizarea reţelelor de apă şi canalizare din municipiul Vaslui, punerea în funcţiune a staţiei de tratare şi epurare, reabilitarea, extinderea şi modernizarea reţelei stradale din municipiul Vaslui şi zonele periurbane, construirea unui pasaj subteran la intersecţia străzilor Ştefan cel Mare, Republicii şi Traian, extinderea iluminatului public în zonele de dezvoltare, regularizarea pârâului Delea Veche pe teritoriul administrativ al municipiului Vaslui, modernizarea Palatului Copiilor din Vaslui, construcţia de locuinţe pentru tineri, înfiinţarea unui centru rezidenţial pentru vârstnici, construcţia de locuinţe sociale, construcţia unui centru social pentru persoane fără adăpost, construcţia secţiilor de la Spitalul nr. 2 şi lista obiectivelor necesare e lungă, dar am dat numai câteva exemple pentru a ilustra capacitatea administraţiei publice vasluiene.

În finalul acestui reportaj se poate spune fără să greşim că Vasluiul a avut opt ani de dezvoltare susţinută, iar următoarea perioadă va reprezenta finalizarea marilor investiţii, care va conduce la creşterea gradului de confort pentru cetăţeni şi aşezarea oraşului pe harta localităţilor dezvoltate ale Europei. (E.L.)

Leave a Comment