Peste 12.000 de oameni au mers la mănăstirea Bujoreni la ceas de mare sărbătoare creștinească. Copii însoțiți de părinți, tineri și persoane trecute de prima tinerețe au venit duminică 10 septembrie la mănăstirea Bujoreni. Mulți au mers pe jos 5 kilometri la dus și 5 la întors ca să participe la un mare eveniment spiritual.

În duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, la Bujoreni, în județul Vaslui, a fost sfințită o biserică. Episcopul Hușilor împreună cu episcopul Alexandriei și Teleormanului alături de un sobor de preoți au ținut slujba de sfințire în prezența a mii de oameni.

Județul Vaslui, ca multe alte zone ale Moldovei lui Ștefan cel Mare și Sfânt sau ca multe alte zone deosebite din țară, se remarcă prin frumusețea așezămintelor spirituale, adevărate insule de spirit, de tradiție, de învățătură. Curățenia și vrednicia omului se vede prin grija pentru suflet și minte. Sufletul se tratează de mii de ani la biserică. Minunile țin de Biserica moștenită din moși strămoși. Oricât ar încerca “noii” să schimbe cu forța tradițiile poporului român, totul rămâne așa cum a fost de mii de ani. Peste 12.000 de oameni din toate colțurile României au venit la sfințirea unei biserici la o frumoasă mănăstire din județul Vaslui. Cine i-a adunat? Credința care trăiește în români de mii de ani.

“Ziua de duminică, 10 septembrie 2023, va rămâne înscrisă în memoria celor care au participat la sfințirea bisericii mari a Mănăstirii Bujoreni, Protopopiatul Bârlad, ca încununare a eforturilor obștii și ale credincioșilor de a oferi lui Dumnezeu, ca dar, un sfânt locaș nou”, spun reprezentanții Episcopiei Hușilor.

Încă de la primele ore ale dimineții, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, împreună cu Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, înconjurați de un sobor numeros de preoți și diaconi, au oficiat slujba de sfințire a bisericii cu hramurile „Acoperământul Maicii Domnului”, „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, din cadrul complexului monahal al Mănăstirii Bujoreni.

Din soborul slujitorilor au făcut parte și părinții profesori universitari Nicolae Chifăr și Aurel Pavel, de la Facultatea e Teologie Ortodoxă din Sibiu, părinții consilieri de la Centrul Eparhial, părinți protopopi din eparhie, părintele Serafim Baciu, vicar eparhial al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, părintele stareț Euharist Micu, alături de stareți și preoți din cuprinsul Eparhiei.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”, al Catedralei Episcopale din Huși, coordonat de diaconul Vlad Mironescu.

După târnosirea bisericii, a urmat Sfânta Liturghie, oficiată în altarul de vară al așezământului monahal.

Numeroși credincioși, din cadrul Episcopiei Hușilor și din întreaga țară, și-au îndreptat pașii spre Mănăstirea Bujoreni, pentru a participa la acest moment de rugăciune și pentru a fi părtași sărbătorii sfințirii bisericii Noi. Potrivit estimărilor oficiale, peste 12.000 de pelerini au poposit, pentru câteva ceasuri, în această oază de liniște, bucurându-se de atmosfera de har și de rugăciune.

În cuvântul adresat celor prezenți, după citirea textului evanghelic, Părintele Episcop Galaction a vorbit despre semnificațiile Sfintei Cruci și rolul acesteia în istoria mântuirii și în viața personală a creștinilor:

“Credința noastră are în centrul ei Sfânta Cruce și jertfa, pe aceasta, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sfânta Cruce este cea prin care Dumnezeu a mântuit lumea.

Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă ca pururea să avem ochii ațintiți la Hristos. Câtă vreme ochii noștri rămân ațintiți către cele trecătoare ale lumii acesteia, care, prin prezența lor, în viața noastră, ne îndepărtează de Dumnezeu, avem nevoie de întoarcerea privirii ochilor noștri înspre Hristos. Luând aminte la jertfa Sa, să ne întoarcem spre Dumnezeu, precum odinioară poporul ales, în pustie.

Sfânta Cruce a fost, dintru început semnul creștinilor, nu ales de oameni, ci hărăzit de Dumnezeu pentru aceasta.

De la naștere și până la moarte suntem vegheați de Sfânta Cruce. Să o primim cu bucurie, pentru că a fost sfințită prin jertfa Mântuitorului Iisus Hristos. Să ne întărim în credința că Sfânta Cruce ne călăuzește în întreaga noastră viață. Sub ocrotirea Sfintei Cruci suntem sub pavăza de nebiruit pe care ne-a lăsat-o Mântuitorul Hristos. Este armă împotriva vrăjmașului”.

De la primele ore ale dimineții mii de oameni, de toate vârstele, au pornit spre Mănăstirea Bujoreni, așezată într-un cadru natural deosebit. După două-trei ore drumul de acces către mănăstire a fost închis circulației mașinilor din cauza numărului foarte mari de mașini. Dacă rămânea deschis circulației drumul se bloca. În aceste condiții, credincioșii erau sfătuiți să lase mașinile la drumul național spre Murgeni și să meargă pe jos la mănăstire. Distanța este de 5 kilometri. Oamenii au ales varianta posibilă și au pornit pe jos ctre mănăstire.

„Dumnezeu a revărsat har îmbelșugat și binecuvântare peste obștea acestei mănăstiri și peste acest loc”

La momentul împărtășirii clericilor, părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cu prilejul începutului noului an școlar, intitulat: „Învățătura creștină – izvor de lumină și comuniune”.

Numeroși credincioși s-au împărtășit, la momentul potrivit din cadrul Liturghiei, cu Trupul și Sângele Mântuitorului.

La finalul slujbei, Părintele Episcop Ignatie a mulțumit Preasfințitului Părinte Episcop Galaction pentru întreaga disponibilitate și pentru bucuria făcută prin prezența sa la acest moment istoric din viața obștii monahale de la Bujoreni.

Preasfinția Sa a arătat că lăcașul de cult este spațiul în care deprindem modul de viață în Hristos:

“Am sfințit biserica mare a mănăstirii. Ea este acum plină de slavă și de lumină dumnezeiască. Va fi locul unde Îl întâlnim pe Domnul și unde deprindem modul de viață în Hristos. Acesta este rostul venirii noastre în casa lui Dumnezeu.

Am binecuvântat munca părintelui stareț, a obștii și a tuturor binefăcătorilor. Este un loc care ne ajută să ne căutăm liniștea și să ne interiorizăm”.

În semn de recunoștință, Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie l-a hirotesit întru arhimandrit pe părintele stareț Euharist Micu. Ierarhul Hușilor a dat apoi citire Gramatei de ridicare în rang, oferindu-i crucea pectorală, bedernița și bastonul de arhimandrit.

După acest moment, Preasfinția Sa a oferit distincții de vrednicie celor care au sprijinit îndeaproape eforturile obștii monahale de la Bujoreni. Tot cu acest prilej, în semn de apreciere a activității profesionale și a relației instituționale deosebite, Părintele Episcop Ignatie a oferit Crucea episcopală „Episcop Grigorie Leu” pentru mireni, domnului Gheorghiță Păvăloaiea, comandantul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui.