Google

Modalităţi de a deveni poliţist de frontieră

Written on:aprilie 27, 2015
Comments
Add One

tigari pol cainePoliţia de Frontieră Romană informează tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale cu diploma de bacalaureat că se pot inscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul instituţiilor de invăţămant ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale.
La nivelul Ministerului Afacerilor Interne sunt puse la dispozitie un număr de 146 de locuri pentru specializarea Poliţie de Frontieră, astfel:
I.    Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de Poliţie, arma Poliţie de Frontieră, specializarea „ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ” – 60 de locuri (55 Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, 5 Direcţia Generală Paşapoarte), din care: 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 1 loc pentru ale minorităţi;
II.    Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – 80 locuri(5 Inspectoratul General pentru Imigrări, 5 Direcţia Generală Paşapoarte), din care: 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru ale minorităţi;
III.    Academia Navală „Mircea cel Bătran” Constanţa, domeniul de licenţă Inginerie Marină şi Navigaţiei, specializarea Navigaţie, Hidrografie şi echipamente navale – 2 locuri pentru Poliţia de Frontieră;
IV.    Şcoala Militară de Maiştri militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa, specialitatea Motoare şi Maşini navale – 3 locuri pentru Poliţia de Frontieră;
V.    Şcoala Militară de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldeşti – 1 loc (maistru militar auto) pentru Poliţia de Frontieră.
Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi recrutează de asemenea candidaţi, pentru admitere şi in instituţiile de invăţămant ale Ministerului Apărării Naţionale, pe locurile Ministerului Afacelor Interne, pentru următoarele instituţii:
I. Academia Tehnică Militară Bucureşti – 72 de locuri
1.Domeniul de licenţă Inginerie de armament, rachete şi muniţii, specialitatea militară Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului – 4 locuri;
2.Domeniul de licenţă Ingineria autovehiculelor, specialitatea militară Blindate, automobile şi tractoare, invăţămant cu frecvenţă – 6 locuri;
3.Domeniul de licenţă Inginerie civilă, specialitatea militară Construcţii şi fortificaţii – 7 locuri;
4.Domeniul de licenţă Inginerie electronică şi telecomunicaţii, specialitatea militară Echipamente şi sisteme electronice militare – 7 locuri ;
5.Domeniul de licenţă Inginerie electronică şi telecomunicaţii, specialitatea militară Transmisiuni – 17 locuri;
6.Domeniul de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei, specialitatea militară Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională – 27 locuri;
7.Domeniul de licenţă Ingineria geodezică, specialitatea militară Topogeodezie şi automatizarea asigurării geodezice – 1 loc;
8.Domeniul de licenţă Ingineria genistică, specialitatea militară Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare – 3 loc.
II. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 45 de locuri
1.Domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, domeniul Managementul sistemelor de comunicaţii, specialitatea militară Comunicaţii şi Informatică – 10 locuri;
2.Domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, domeniul Management economico-financiar, specialitatea militară Finanţe-contabilitate – 29 locuri;
3.Domeniul de licenţă Ştiinţe administrative, domeniul Administraţie publică, specialitatea militară Intendenţă – 6 locuri.
III. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, Piteşti – 38 de locuri
1.Specializarea Armament şi instalaţii de lansare – 5 locuri;
2.Specializarea Tehnică de comunicaţii – 11 locuri;
3.Specializarea Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii – 21 locuri;
4.Specializarea Construcţii – 1 locuri.
Recrutarea in vederea participarii la concursul de admitere se realizează, in raport de locul de domiciliu inscris in cartea de identitate a candidatului, de către structura de resurse umane din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi şi personalul desemnat din cadrul Serviciilor Teritoriale ale Politiei de Frontiera, respectiv la sediul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, situat in Bucuresti, bd. Geniului nr. 42C, sector 6, pentru municipiul Bucuresti.
Recrutarea candidatilor din judetele in care nu exista unitati ale Politiei de Frontiera Romane, se realizeaza de catre structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Politiei Romane.
PENTRU ACADEMIA DE POLITIE ,,A. I. CUZA” SI PENTRU ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ, ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRAN” ŞI LA TOATE INSTITUŢIILE DE INVĂŢĂMANT ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE (ŞCOLI POSTLICEALE):
•    data limita de inscriere este 29.05.2015 (la sediul structurilor Politiei de Frontiera, respectiv Politiei, in cazul in care in judetul de domiciliu al candidatului nu exista structuri ale politiei de frontiera);
•     data limita de depunere a dosarului de candidat este 12.06.2015 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);

PENTRU SCOALA DE PREGATIRE A AGENTILOR POLITIEI DE FRONTIERA ,, AVRAM IANCU” –  ORADEA:
•    data limita de inscriere este 07.08.2015 (la sediul structurilor Politiei de Frontiera, respectiv Politiei, in cazul in care in judetul de domiciliu al candidatului nu exista structuri ale politiei de frontiera);
•    data limita de depunere a dosarului de candidat este 14.08.2015 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de invăţămant superior sau şcoli postliceale, in măsura in care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.
Persoanele care au grade militare in rezervă pot fi recrutate in condiţiile Ordinului M.A.I. nr. 665/2008, numai in situaţiile in care prin incadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobandesc grade militare mai mici decat cele avute in rezervă.
INFORMATII DE BACKGROUND
Pentru a se putea inscrie la concursurile de admitere organizate la institutiile militare de invatamant, tinerii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
•    să aibă cetăţenia romană şi domiciliul in Romania;
•    să cunoască limba romană scris şi vorbit;
•    să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
•    să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic (verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne);
•    să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat);
•    să aibă varsta de minimum 18 ani impliniţi sau să ii implinească in cursul anului in care participă la concurs;
•    să aibă varsta de pană la 27 de ani impliniţi in anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile MAI la instituţiile de invăţămant ale Ministerului Apărării Naţionale;
•    să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate in societate;
•    să nu aibă antecedente penale sau să nu fie in curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvarşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea;
•    să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică in ultimii 7 ani;
•    nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum sunt definite de lege;
•    să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
•    să fi obţinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de invăţămant de nivel liceal in state membre ale Uniunii Europene in care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
•    să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de invăţămant;
•    să aibă inălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile, respectiv de minimun 1,60 in cazul candidaţilor pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră, specializarea marină.
Conţinutul dosarului de recrutare, graficul de recrutare şi calendarul admiterii, tematica, baremele şi probele de concurs se află afişate la avizierul de la sediul I.T.P.F. Iaşi, pe site-ul  www.itpfiasi.ro şi al instituţiilor de invăţămant.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la biroul Resurse Umane al I.T.P.F. Iaşi, la tel. 0232/460.061.

Leave a Comment