Google

Mihai Taşcă – neobositul cercetător al istoriei Basarabiei

Written on:iulie 27, 2014
Comments
Add One

poza bt cartePe domnul Mihai Taşcă l-am cunoscut cu ocazia unei conferinţe ştiinţifico practică desfăşurată în luna decembrie a anului 2014 la Liceul Teoretic „Pan Hallipa” din oraşul Edineţ – Republica Moldova. Alături de academicianul Ion Negrei şi scriitorul Vladimir Beşleagă, doctorul în drept Mihai Taşcă a răspuns invitaţiei conducerii liceului menţionat pentru a participa la conferinţa „Pan Hallipa – o viaţă în slujba ideii de unitate naţională”. Sublima şi concisa prezentare a personalităţii marelui patriot basarabean Pan Hallipa de către istoricul Mihai Taşcă a avut un ecou deosebit în rândul profesorilor şi elevilor, semn clar că aveam în faţă un mare istoric şi patriot român. Timpul a trecut, iar spre finele lunii februarie a anului în curs am avut din nou plăcerea de a mă revedea cu domnul Mihai Taşcă, cu ocazia unei deplasări de documentare jurnalistică în capitala Republicii Moldova. Revederea a fost plăcută iar dialogul s-a derulat armonios şi constructiv, dat fiind faptul că domnia sa este şi secretarul Comisiei pentru Studierea şi Aprecierea Regimului Comunist Totalitar din Republica Moldova, un soi de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii din România. Printre lucrările de referinţă ale basarabeanului Mihai Taşcă se numără „Legile locale din Basarabia şi jurisprudenţa imperiului rus”, „Accesul la arhive în Republica Moldova”, cărţi de specialitate care scot la iveală picanterii istorice din istoria Bararabiei, dar mai ales faptul, după cum avea să precizeze însuşi autorul „în pofida ocupaţiei ruse, românii din Basarabia nu şi-au pierdut identitatea!!!” Printre altele, în lucrarea „Legile locale din Basarabia şi jurisprudenţa imperiului rus”, cercetătorul Mihai Taşcă consemnează: „Subiectul dreptului local din Basarabia a fost unul actual pe tot parcursul anexării Basarabiei la Imperiu Rus, iar doctrina şi jurisprudenţa au căutat să găsească răspuns la întrebarea care legi se aplică în teritoriul dintre Prut şi Nistru: legile locale sau legislaţia rusă? Disputa s-a datorat atât redactării ambigue a textelor de legi date de administraţia rusă în chestiunea dreptului local din Basarabia, pe de o parte, cât şi zelului judecătorilor ruşi locali de a aplica legile generale ruse, în detrimentul celor locale, pe de altă parte. Disputa a fost cauzată şi de faptul că primele lucrări privind dreptul local din Basarabia apar abia la mijlocul secolului al XIX-lea, iar o practică judiciară constantă a aplicării legislaţiei se formează abia către sfârşitul secolului… Lucrarea de faţă vine să demonstreze odată în plus un adevăr juridic şi istoric incontestabil: dreptul privat românesc din Basarabia cunoscut moldovenilor încă din cele mai vechi timpuri, după anexarea provinciei dintre Prut şi Nistru la Imperiul Rus, denumit de ruşi drept local, nu a putut fi substituit cu dreptul civil de sorginte slavă”. A doua carte, „Accesul la arhive în Republica Moldova”, şi care a fost dăruită subsemnatului, scot în evidenţă calităţile incontestabile a cercetătorului Mihai Taşcă de a stabili adevărul istoric. Mai mult, într-unul dintre capitolele lucrării menţionate, „Cazul Mihai Taşcă versus Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova”, alături de istoricul Alexandru Postică, este prezentat cazul de soluţionare privind accesul la fondul arhivistic al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) al Republicii Moldova. Refuzat iniţial de a accede la arhivele SIS-ul moldovenesc pentru a scrie un studiu cu caracter juridic şi istoric, Mihai Taşcă acţionează în instanţă respectiul serviciu, iar „după lupte seculare” obţine victoria d ela Instanţa Supremă de Judecată care a conchis că „Mihai Taşcă este în drept de a solicita informaţia despre inventarierea fondurilor păstrate în depozitul sepcial al Serviciului de Informaţii şi Securitate. Mai mult ca atât, în scopul garantării drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor arhivele de stat, depozitele speciale de stat şi persoanele juridice deţinătoare de arhive sunt obligate să elibereze în modul stabilit cetăţenilor, în baza documentelor existente, informaţii şi extrase din documente”. O altă lucrare dăruită de istoricul Mihai Taşcă este „Deputatul în Sfatul Ţării Andrei Găină – unificator de ţară”, o lucrare apărută sub egida Academiei de Ştiinţe a Moldovei – Institutul de istorie, sub coordonarea directă a academicianului Boris Găină, strănepot al patriotului basarabean, şi a doctorului în drept Mihai Taşcă. Iar aşa cum consemnează chiar autorii în prefaţa cărţii, „Este de datoria noastră să ne cinstim înaintaşii. Pentru toţi pământenii mei din cunoscutul sat din străvechiul Răut, cu denumirea Chiţcanii Vechi, cinstirea memoriei înaintaşilor noştri este un lucru sfânt. Ne-am oprit asupra personalităţii lui Andrei Găină deoarece el este cel care ne-a adus faima în întreaga Ţară. Mai intâi, Andrei Găină a fost deputat în primul organ reprezentativ al Basarabiei – Sfatul Ţării din ani 1917 – 1918. Apoi, la ceasul deşteptării, deputatul Andrei Găină, la 27 martie 1918, fără a ezita, a spus un „da” hotărât unirii Basarabiei cu România, votând Rezoluţia Blocului Moldovenesc, prin aceasta realizând visul basarabenilor de revenire la sânul patriei de unde am fost rupţi în 1812… După Unire, prin Decretul Regelui Ferdinand I al României, Andrei Găină a fost numit membru al Comisiei de improprietărire a ţăranilor din Basarabia cu pământ. Mai apoi a activat în funcţia de primar în Chiţcanii Vechi, cu două mandate consecutive. Practic, toată averea sa a investit-o în construcţia şcolii din sat şi a noii semicatedrale – Biserica cu hramul Sf. Mucenic Gheorghe, pe care le avem şi astăzi”. (Gabriel BALAŞA)

Leave a Comment