Google

Mihai Ralea – proeminentă personalitate a culturii românești

Written on:august 13, 2019
Comments
Add One

Luna august a acestui an este destinată dezvăluirii unor aspecte ale vieții și operei hușeanului Mihai Ralea de la a cărui plecare într-o ultimă și fără întoarcere călătorie se împlinesc 55 de ani. De obicei când vorbești despre o personalitate a culturii românești sau universale, începi prin a adăuga numelui câteva repere biografice, precum anii între care a trăit, locul nașterii sale, câteva informații privitoare la copilărie și devenirea profesională, subliniind, detaliind evident, domeniul și realizările cultural-științifice. Așadar, Mihai Ralea (1 mai 1896 – 17 august 1964) provine dintr-o familie de juriști, tatăl său fiind o vreme magistrat la tribunalul din Huși. După terminarea claselor primare în orașul natal, urmează cursurile secundare ale Liceului internat din Iași iar pe cele universitare (litere, filozofie, drept) la București și Iași având printre profesori pe renumiții Ibrăileanu, I. Petrovici, D. Gusti. Ultimul an de studenție l-a terminat la Universitatea din Iași deoarece capitala se afla sub ocupația armatei germane (23 noiembrie 1916) și tot în Iași, în anul următor va susține examenul licență în drept. În 1918 pleacă la Paris pentru desăvârșirea studiilor și obține nu doar titlul de doctor în litere cu teza „Ideea de revoluție în doctrinele socialiste” ci și titlul de doctor în  drept (Proudhon. Concepția de progres și atitudinea socială). Alege să se reîntoarcă la Iași unde beneficia de aprecierea și susținerea profesorilor săi, astfel încât va evolua rapid de la poziția de asistent la cea de conferențiar universitar (1923), temeinica pregătire de specialitate însoțită de seriozitate recomandându-l curând strălucit profesor universitar (pedagogie socială, legislație națională și comparată) la numai 29 de ani. În1938 este numit profesor de estetică și șef al Catedrei de Psihologie de la Facultatea de Litere și Filosofie din București, deținând mai apoi și funcția de director științific al Institutului de Psihologie din București. Personalitate cu o cultură generală și de specialitate excepționale a fost cooptat în funcția de ministru al muncii (1938-1940) și al artelor (1945-1946) intrând în componența mai multor guverne anterioare și ulterioare celui de-al doilea război mondial. A fost și ambasador al țării noastre la Washington (1946-1948).

Majoritatea surselor de informare bibliografică scot în evidență multiplele preocupări intelectuale ale lui Mihail Ralea, arătând că a lăsat lumii românești lucrări de sociologie, filosofie, psihologie, estetică. Primele studii sociologice sunt publicate în 1916 în revistele Convorbiri literare și Studii filosofice, urmate de o lungă serie de intervenții în paginile revistei Viața românească. Din ampla sa activitate de cercetare în domeniul sociologiei a rezultat o bogată operă scrisă, de excepțională valoare fiind „Introducere în sociologie”, „Contribuții la istoria societății”, „Fenomenul românesc”, „Interpretări”, „Perspective”,  „Atitudini”, „Valori”, „Psihologie și viață” alături de multe alte titluri în care realizează o îmbinare a sociologiei cu psihologia și antropologia, îmbinare considerată o premieră în literatura de specialitate. Trebuie subliniat faptul că apariția în 1944 a volumului „Introducere în sociologie” a marcat definitiv intrarea sociologiei ca știință aparte între științele umaniste din România, iar „Explicarea omului” editată în 1946, reprezentând rodul cercetărilor și documentațiilor bibliografice având ca obiect decodarea complexității gândirii umane, a atras atenția sociologilor din străinătate, fiind de altfel publicată și în limba franceză (1949). Considerat unul din cei mai valoroși sociologi din România, opera lui a fost tratată în mod diferit de-a lungul timpului, iarscrierile de după 1949 cu un puternic conținut marxist-ideologic au avut un regim aparte, nemaivorbindu-se de ele, trecute fiind cu vederea, cu toate că tocmai aceste lucrări reprezintă reala față a gândirii filozofice de bază a celui ce a fost savantul originar din Vaslui. Continuare în ediția tipărită a ziarului regional Informatorul Moldovei, ziar care apare în toate județele Moldovei și n Republica Moldova.

Mihaela Ochianu – Biblioteca Judeteană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui

Bibliografie: Liviu Mărghitan, Ioan Mancaș – membri ai Academiei Române originari din  județul Vaslui (Multimedia Internațional, Arad, 2006); Hangiu I. – Dicționarul presei literare românești: 1790 -2000 (Editura Institutului Cultural Român, București, 2004); Viața românească (1925, 1927,  1928, 1937, 1964); Iașul literar (1964); Mihai Ralea, omul și opera: Discurs rostit la 25 martie 1975 în ședința solemnă de D.D.Roșca (Editura Academiei R.S.R., 1975).

Leave a Comment