Google

Mici modificări la eliberarea paşaportului

Written on:iulie 21, 2018
Comments
Add One

Din 20 iulie 2018 au intrat în vigoare modificările Legii nr.248/2005, referitoare la regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Legea nr.133/18.06.2018.

Paşaportul simplu temporar se eliberează în termenul legal prevăzut pentru eliberarea paşaportului simplu electronic, sau în situaţii obiective, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

Aceste situații trebuie dovedite cu documente care să ateste motivele de sănătate, familiale sau profesionale care determină necesitatea și urgența deplasării persoanei în străinătate, pașapoartele fiind eliberate în cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

Tot din data de 20 iulie 2018, se preiau și cererile pentru pașapoartele simple electronice cu valabilitate de 10 ani, pentru persoanele cu vârsta peste 18 ani.

Leave a Comment