Google

Mesajul Președintelui Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ,,Elena Cuza’’ Bârlad, magistrat pensionar Nicolaie Mihai, cu ocazia Zilei Naționale a României (1 Decembrie) și a Centenarului Marii Uniri

Written on:decembrie 1, 2018
Comments are closed

Cu toții trăim în această Românie: România nevoilor, România celor plecați în străinătate pentru a munci, România traiului îngreunat de grija zilei de mâine. Suntem români și cunoaștem foarte bine lipsurile acestei țări. Cu toate acestea, în prezent, rar auzim amintindu-se de valorile naționale, rar mai vedem purtate straiele tradiționale și rar mai auzim numele strămoșilor de seamă ce au clădit această națiune: Ștefan cel Mare, biruitorul din ținuturile Moldovei, Mihai Viteazul, cel care a sădit sămânța Unirii, Alexandru Ioan Cuza, domnitorul care ne-a adus împreună,susținut din culise de Elena Cuza, Carol I și Ferdinand I, sprijinit de Regina Maria și mulți alții.

Marea Unire a adus laolaltă reprezentanți de seamă din tot ținutul carpato-danubiano-pontic, semn că unirea a fost o dorință colectivă: Episcopul Iuliu Hossu, Iuliu Maniu,mareșal A. Averescu, Alexandru Marghiloman, Ion C. Inculeț, Pantelimon Halippa, Octavian Goga, patriarhul Miron Cristea,Nicolae Titulescu, Gheorghe Magheru, Nicolae Bălcescu, Costache Romanescu, Avram Iancu, Alecu Russo, Vasile Alecsandri, Costache Negri, Alexandru Papiu Ilarian, Ioan Acsente Sever, Simion Bărnuțiu, Iftimie Murgu, Andrei Șaguna, Cristian Tell, C.A. Rosetti, I. C. Brătianu, Ioan Eliade Rădulescu, George Barițiu, Constantin Prezan, preotul Nicolae Armășescu, Vasile Goldiș, Ioan Nistor, Tache Ionescu, preot Nicolae Balan, Silviu Dragomir, protopop Andrei Ghidiu, secretar eparhial Cornel Corneanu, episcopul Ioan I. Papp, Gheorghe Pop de Băsești, episcop Demetriu Radu, Nicolae Iorga, Alexandru Vaida-Voievod, mitropolitul Marii Uniri, Pimen Georgescu.

Dragi români, la fel cum s-au format alte țări și România a fost rezultatul dorințelor din inimă ale unui popor ce în cuget și simțire a fost de sute de ani unul singur. Timpul a pierdut numărătoarea sacrificiilor făcute de neamul nostru, sângele vărsat de români pe câmpul de luptă, sudoarea  țăranulului român în îngrijirea pământului-mamă, negocierile aprige, asemenei unor bătălii ale intelectualilor români pentru a ne apăra interesele. Din nefericire memoria noastră pare că le șterge cu buretele de îndată ce s-au întâmplat.

Astăzi, 1 decembrie 2018, vrem să fim vocea care hotărât și tare  vă povestește despre România inimii, despre bătrânii blânzi și înțelepți, despre tinerii străluciți, despre românii curajoși și optimiști dintre granițele țării, despre bucuria din fiecare zi de a lucra alături de oameni binevoitori și  dedicați.

Să trăiești în România este ca și cum ai da examenul vieții în fiecare zi. Nimic nu este ușor, însă noi avem convingerea că așa cum se clădește spiritul românului, nici un alt popor nu va fi clădit. Papa Ioan Paul al II-lea spunea că aici este ,,Grădina Maicii Domnului’’ și tindem să-i dăm crezare. Fiind singurul popor latin de religie creștin-ortodoxă, susținem că modul în care a fost plămădit acest neam este cu totul și cu totul special. Suntem oameni cu inima deschisă, cu încredere în Dumnezeu. Am vrea  să ne amintim de vorbele  Mântuitorului Iisus Hristos: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”. Poate că acest îndemn trebuie ascultat și urmat cu seamă de toți românii. În afară de asta, îndemnăm pe toată lumea să nu își piardă speranța. Este timpul să ducem mai departe lupta strămoșilor noștri, este timpul să reaprindem sentimentele de mândrie deoarece sclipirea minții nu  ne lipsește. Este timpul să acționăm împreună și să înălțăm acest popor pe culmea gloriei ce îi aparține.

Anul  Centenarului ar trebui să fie semnalul de alarmă pentru toți cei care simt românește, ar trebui să înfruntăm toate problemele și obstacolele și să ne gândim la soluții împreună. Nu degeaba s-a născut expresia ,,România dodoloață’’ din glas de copil. Spiritul jucăuș și plin de iubire pentru patrie este încă în noi.Trebuie doar să îi dăm ascultare. Nu uitați nicio zi că purtați în voi demnitatea și curajul a o sută de ani!

Eu, președintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza”, vă spun cu mâna pe inimă că mă numesc cu mândrie ,,Român’’.  Ziua de 1 Decembrie, mărturisesc cu mâhnire, mă duce cu gândul la vorbele lui Mihai Eminescu despre România: ,, Dacă fii tăi ar fi fost uniţi totdeauna atunci şi pământul tău strămoşesc rămânea unul şi nedespărţit. Dar veacuri de dezbinare neîntreruptă te-au dus la slăbiciune’’. Dragi români, este timpul să punem capăt dezbinării și conflictelor.   Aduceți-vă aminte că fiecare din noi, în adâncul inimii, nutrește de fapt același ideal.

La mulți ani România, ,,țara mea de glorii, țara mea de dor’’!

Sorry, the comment form is closed at this time.