Google

Luminătorul Moldovei s-a născut la Roșiești în județul Vaslui și urmașii îi cinstesc memoria și înfăptuirile mărețe

Written on:iulie 28, 2018
Comments are closed

Valorile nației au plecat din greutăți, astăzi mai rar auzim de mari personalități…

Străjuită de culmi cândva împădurite, într-un luminiș era odată o așezare nu cu multe gospodării. La vremurile acelea, mai toate așezările moldovenești erau înconjurate de dealuri împădurite fiind astfel mai ascunse ochilor prădătorilor Moldovei. Dintotdeauna aceste meleaguri au fost bogate, iar bogăția atrăgea dușmani. Acolo, aproape de poalele pădurii, s-a născut marele cărturar Veniamin Costachi, fost mitropolit al Moldovei, dar și caimacam, locțiitor de domn. „Valorile nației au plecat din greutăți, astăzi mai rar auzim de mari personalități. Cel numit Luminătorul Moldovei s-a născut aici, la Roșiești, aproape de poalele dealurilor care veghează dintotdeauna cu strășnicie satul. Tot aici, spun bătrânii locului, la poalele dealurilor era biserica și cimitirul. Obligația noastră este să nu uităm istoria, pentru că altfel nu putem să creștem frumos. Pe lângă nevoile curente pe care le soluționăm, mereu avem în vedere promovarea personalităților care au văzut lumina zilei aici. E, dacă vreți, una dintre oportunitățile de dezvoltare pentru întreaga zonă”, spune ambițiosul primar al comunei Roșiești, din județul Vaslui, Florin Anea.

Veniamin Costachi se trăgea dintr-o familie boierească ce avea moșii în zonă. Casa în care s-a născut nu mai există, la fel și biserica și cimitirul, dar legenda spune că niciodată cărturarul n-a uitat locurile în care s-a născut. Iubind vatra natală și satul moldovenesc în general Veniamin Costachi luptă pentru înființarea de școli în sate. Reușește pentru că era un om foarte smerit dar hotărât, era aproape un sfânt. Pe dealurile Roșieștilor a făcut primii pași, iar asta i-a dirijat întreaga viață, mai spune legenda. Când a fost întronizat ca Episcop al Hușilor, Mitropolitul Iacov Stamati, părintele său duhovnicesc, spunea că Veniamin s-a impus în conștiința contemporanilor săi ca un om foarte smerit, iar cel care îl întâlnea simțea că stă în fața unui om bun, a unui sfânt.

Lăsând în urmă 250 de ani și ajungând astăzi, Roșieștii Vasluiului înseamnă o comunitate de oameni vrednici, o comunitate de oameni care luptă ca ziua de mâine să fie mai bună decât ziua de azi. Dintotdeauna marile realizări au însemnat eforturi deosebite. Astăzi, tânărul și ambițiosul ales local, cum singur se exprimă, Florin Anea are mult de recuperat pentru a crește nivelul de trai în comunitatea natală. Nu este, după cum singur spune, imposibil. E nevoie de implicare și să crezi în ceea ce faci, să fii hotărât și să exploatezi toate oportunitățile oferite. „Mereu te gândești la înaintași pentru a reuși să creezi prezentul. Personalitățile care au plecat de pe aceste meleaguri, în frunte cu marele cărturar Veniamin Costachi, care a pus o piatră la temelia societății românești, sunt exemple pentru noi toți și în acest spirit creștem generațiile viitoare”, mai spune primarul Florin Anea.

Modestia și încrederea în reușită sunt coordonatele locului, dar și al moldovenilor, în general, pentru că regiunea a fost mereu în calea cotropitorilor. În Gramata de întronizare ca Episcop al Hușilor, semnată de părintele său duhovnicesc, Mitropolitul Iacov Stamati, erau subliniate trei calități ale Mitropolitului Veniamin Costachi: el s-a impus în conștiința contemporanilor săi ca un om foarte smerit. Cel care îl întâlnea simțea că stă în fața unui om bun, a unui om sfânt.

A doua calitate este legată de pregătirea intelectuală: Mitropolitul Veniamin a fost un om foarte bine pregătit, încât s-a impus în fața contemporanilor săi ca un om care avea cea mai mare autoritate intelectuală.

A treia calitate surprinsă de documentul de numire ca Episcop al Hușilor este cea a unui om foarte îmbunătățit. Aceasta înseamnă că el a trăit în bunătate și îmbunătățirea aceasta interioară a sufletului vine din foarte multă rugăciune. Mitropolitul Veniamin a fost o personalitate luminoasă și un foarte mare cărturar. Era un om al cuvântului, al literelor, pasionat de acuratețea limbii române.

Veniamin Costachi și munca sa în slujba poporului

Veniamin Costachi se trăgea dintr-o veche familie boierească. S-a călugărit în 1784, ajunge ieromonah la Catedrala Mitropolitană de la Iași în 1788, egumen la Sfântul Spiridon din Iași în 1789, episcop de Huși (26/27 iunie1792), apoi de Roman în iunie 1796 și Mitropolit al Moldovei la 13 martie 1803. De menționat că a ajuns mitroplit la numai 34 de ani.

Din informațiile care se găsesc în testamentul său și din notița autobiografică tipărită la finalul lucrării Funie întreită, se vede că a învățat mai întâi la Academia Vasiliană din Iași, după care la Mănăstirea Neamț și s-a călugărit la 15 ani, la dorința tatălui său care era bolnav. Protectorul său a fost Iacob Stamate, episcopul Hușilor, care-l recomandă Mitropolitului Leon (17861788) și astfel ajunge la vârsta de 21 de ani egumen la Mănăstirea Sfântul Spiridon din Iași. Cum protectorul său Iacob ajunge în funcția de mitropolit, Veniamin este ales episcop de Huși la vârsta de 24 de ani. În această funcție se ocupă de îmbunătățirea școlilor și bisericilor. Actuala biserică din satul Ulmi comuna Belcești din județul Iași este construită cu sprijinul său. Totodată face și alte fapte generoase care îi atrag iubirea tuturor celor care-l cunoșteau și l-au făcut cunoscut și simpatizat în toată Moldova. Așa se explică faptul că în 1803, la moartea lui Iacob Stamate, a reușit să se ridice pe scaunul Mitropoliei. În această înaltă demnitate, Veniamin duce o activitate neobosită și se arată totdeauna însuflețit de cea mai mare dragoste pentru țară.

În primul rând se ocupă de școli și izbutește să-l convingă pe Alexandru Moruzi să dea faimosul hrisov din 24 mai 1803, care cuprindea următoarele dispoziții:

– Se instituie pentru conducerea școlilor o eforie compusă din mitropolit și doi boieri mari;

– Se înființează 6 școli românești județene în principalele orașe ale Moldovei;

– Scolile sunt deschise deopotrivă și pământenilor și străinilor și bogaților și săracilor, iar pentru copiii lipsiți de mijloace se instituie un număr de burse;

– Pe lângă taxa de 4 lei, percepută de la preoți, pentru întreținerea școlilor, se va lua și din visteria țării o sumă însemnată.

Tot în anul 1803 se înființează Seminarul Teologic de la Iași. El s-a ocupat de bunul mers al școlilor și i-a ajutat și pe tinerii silitori, cum au fost de exemplu Asachi și Seulescu, pe care i-a trimis în străinătate să-și continuie studiile, dar a și tradus și tipărit cărți necesare bisericii și învățământului. Tot din primul an ca mitropolit a organizat și învățământul preoțesc și a întemeiat seminarul de la Socola, care mai târziu a luat numele de Seminarul Veniamin și a înființat și o școală de muzică bisericească.

Datorită condițiilor istorice, mitropolitul Veniamin a fost de două ori locțiitor de domn. Intrarea rușilor în Moldova l-a silit să demisioneze și să stea retras până la 1812 când a fost iarăși chemat de Adunare ca să ia conducerea. Curând însă au venit împrejurări nenorocite atât pentru țară cât și pentru dânsul. Eteria grecească de la 1821 produce o teribilă anarhie și răspândește peste tot jaful și focul. Guvernul legal al țării se desființează și conducerea statului rămâne în mâna mitropolitului, care apără drepturile Moldovei, se împotrivește exceselor eteriștilor și ascunde în clădirea Mitropoliei pe cei mai prigoniți. În cele din urmă este și el nevoit să plece la Chișinău. Întorcându-se după restabilirea liniștii, și-a reluat cu mai multă ardoare nobilele sale acțiuni, dar amestecul guvernului în afacerile bisericești l-au silit să se retragă în 1842, în timpul domniei lui Mihail Sturdza, la Mănăstirea Slatina, unde a și murit după 4 ani.

Altă latură a activității sale este cea a ctitoririi de locașuri sfinte. În anul 1833 a inițiat construcția monumentalei Catedralei mitropolitane de la Iași, care, mai târziu, avea să fie refăcută de unul dintre urmașii săi, Iosif Naniescu. Numeroase mănăstiri și schituri din Moldova, între care NeamțAgapiaMiclăușeniDurăuSihăstria sau Slatina, îl consideră mare ctitor.

De la Veniamin Costache avem o sumă de traduceri de cărți, unele tipărite, altele manuscrise. Acestea sunt cărți dogmatice, cărți necesare serviciului bisericesc și lucrări de istorie bisericească: Carte pastorală (contra luxului în îmbrăcăminte), 10 martie 1804; Tâlcuirea celor șapte taine, Iași, 1807; Chiriacodromion, Mănăstirea Neamț, 1811; Îndeletnicire iubitoare de Dumnezeu, Iași, 1815; Istoria Vechiului și a Noului Testament, Iași 1824; Funie sau frânghie întreită, Iași 1831; Iubitorul de înțelepciune, 1831; Oglinda omului celui dinlauntru, 1833; Dumnezeieștile liturghii, 1834; Didahii sau cuvinte de învățătură, 1837; Piatra scandelei, Iași 1844; Îndeletnicire despre buna murire, Iași 1845.

Personalitatea lui Veniamin Costachi a adunat la Roșiești înalte fețe bisericești oameni de litere și politicieni

La sfârșitul primei luni de vară a avut loc la Roșiești, județul Vaslui, simpozionul: „Mitropolitul Veniamin Costachi – 250 de ani de la naștere”, organizat de Consiliul Județean Vaslui, Biblioteca Nicolae Milescu Spătaru, Primăria Roșiești și Parohia Roșiești, sub patronajul Episcopiei Hușilor.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a fost prezent la acest eveniment ce a debutat cu slujba Parastasului pentru Mitropolitul Veniamin, săvârșită la biserica din sat. Cu acest prilej, Preasfinția Sa, în cuvântul adresat celor prezenți, a remarcat o parte din calitățile Mitropolitului Veniamin care au stat la baza alegerii sale ca Episcop.

A urmat apoi ceremonia dezvelirii și sfințirii plăcii comemorative amplasate sub bustul vrednicului de pomenire Mitropolitul Veniamin, monument aflat în curtea școlii din localitate, instituție care îi poartă și numele.

De aici, Ierarhul Hușilor, împreună cu preoții, invitații și numeroși participanți, au plecat în procesiune către centrul satului unde a fost sfințită o Troiță și unde Corala Fantasia a prezentat un scurt program artistic. Corala Fantasia a interpretat muzică religioasă.

Simpozionul propriu-zis s-a desfășurat în curtea Primăriei Roșiești pe o scenă special amenajată. Au luat cuvântul: Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie, academicianul Valeriu Matei de la Chișinău, academicianul Ion Hadârcă, pr. prof. dr. Ion Vicovan – decanul Facultății de Teologie din Iași, prof. Cătălin Turliuc, prof. Elena Monu și prof. Costin Clit.

Comunicarea Părintelui Episcop Ignatie s-a intitulat: „Mitropolitul Veniamin Costachi – artizanul restaurării limbii române prin folosirea principiului „echivalenței dinamice”.

Au fost prezenti printre alții, vicepremierul Ana Birchall, deputații Aurel Căciulă, Adrian Solomon și Mihai Botez, senatoarea Gabriela Crețu, președintele Consiliului Județean Iași, Maricel Popa, președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, primari din comunele învecinate și preoți din Roșiești și din parohiile din jur.

Cu această ocazie, Maricel Popa, președintele Consiliului Județean Iași, a oferit Preasfințitului Părinte Episcop Ignatie medalia omagială a Muzeului Literaturii Române din Iași.

Valorile locale sunt modele de viață

„Ne mândrim cu faptul că marele cărturar Veniamin Costachi s-a născut aici. Avem obligația morală să punem în valoare personalitățile locului pentru că sunt modele de viață. Sunt bucuros de bucuria oamenilor locului. Mulți au participat la manifestările organizate și asta reprezintă un îndemn pentru mine. Pe lângă activitățile curente, pe lângă investițiile publice pe care le promovăm, vom organiza mereu astfel de manifestări, pentru că înaintașii au luptat pentru ceea ce avem noi azi, iar noi avem obligația să luptăm pentru a crea condiții bune generațiilor viitoare. Avem investiții publice importante în derulare care vor schimba în bine realitatea locului, dar acestea le îmbinăm cu tradițiile, cu acțiuni de promovare a valorilor locale pentru că numai așa putem dezvolta comunitatea pe toate planurile existenței”, a concluzionat primarul comunei Roșiești, Florin Anea. (B. A.)

Sorry, the comment form is closed at this time.