Google

„La Bucovina, sus, la Dulcea-Eminescu…”

Written on:ianuarie 11, 2018
Comments
Add One

Acest vers al regretatului poet Ion Vatamanu ne aminteşte şi în acest început de an că fiinţa noastră spirituală se află de aproape  un secol  şi  jumătate sub pavăza versului eminescian, chipul poetului veghindu-ne  întristările şi micile bucurii, ajutându-ne să supravieţuim şi  să ne păstrăm integritatea şi demnitatea umană  în aceste timpuri precare. Cea de a 168-a aniversare a naşterii poetului  Mihai Eminescu pune începutul,  în acest an jubiliar, unui şir de manifestări cultural-literare organizate de  mai multe societăţi culturale româneşti din regiune şi de felul cum  vom  face primul pas  va depinde, în mare măsură şi derularea  celorlalte manifestări de  peste an. Astfel că marcarea Zilei Culturii Naţionale şi  a zilei  de naştere a lui Mihai Eminescu la 15 ianuarie  constituie un punct de plecare deosebit de important pentru fiecare  conaţional din Bucovina eminesciană. Reieşind din acest deziderat, Societatea Scriitorilor Români din Cernăuţi, Societatea pentru  Cultură  Românească Mihai Eminescu, Centrul Cultural Român Eudoxiu Hurmuzachi, Asociaţia Ştiinţifică-pedagogică Aron Pumnul, Societatea Jurnaliştilor români independenţi, alte societăţi culturale, cu sprijinul Consulatului General al României la Cernăuţi, organizează un şir de manifestări care vor începe  la 12 ianuarie cu o „masă  rotundă”  la redacţia ziarului „Zorile Bucovinei” pe  tema „Eminescu ziarist” (ora 12,00) şi cu  lansări de carte la Muzeul Etnografic regional (ora 14,00). La 15 ianuarie, în ziua de naştere a Luceafărului poeziei noastre naţionale, începând cu ora 10,00, vor fi depuse coroane de flori la bustul lui Mihai Eminescu din curtea casei lui Aron Pumnul şi apoi la statuia poetului din centrul regional. La ora 12,00 la Biblioteca regională Mihailo Ivasiuk  din Cernăuţi va începe simpozionul  literar „Mihai Eminescu şi unitatea românilor de pretutindeni” urmat de un recital de versuri  ale Luceafărului poeziei  naţionale  şi versuri dedicate poetului, susţinut de elevi de la şcolile din oraş şi de scriitori din Cernăuţi şi Suceava. La ora 16,00 la Centrul Cultural Român Eudoxiu Hurmuzachi din Cernăuţi  va începe o seară de romanţe pe versurile Poetului nostru Naţional. Manifestările dedicate Zilei Culturii Naţionale şi  zilei de naştere a poetului Mihai Eminescu  se vor încheia la 21 ianuarie cu Concursul de declamare a versurilor eminesciene, care se va desfăşura, tradiţional, la Gimnaziul românesc Alexandru cel Bun din Cernăuţi, începând cu ora 12,00. Fiind un an deosebit pentru  românii din întreaga lume, credem că manifestările ce vor avea loc  în regiunea Cernăuţi cu prilejul  Zilei Culturii Naţionale şi zilei de naştere a poetului Mihai Eminescu  vor demonstra că  suntem urmaşi demni de gloria strămoşilor noştri care au realizat Marea Unire a poporului român cu un secol în urmă şi prezenţa noastră cu o floare la bustul şi la statuia Poetului nepereche, la celelalte acţiuni cultural-literare din săptămâna  ce vine, va constitui şi un gest de recunoştinţă adus  personalităţilor marcante ale neamului românesc născute în Bucovina sau  legate indisolubil de acest plai mioritic de la poalele Carpaţilor  milenari. Să începem, dragi prieteni, acest an jubiliar cu cele mai curate şi frumoase fapte şi gânduri  nobile  îndreptate spre lumina veşnică a chipului poetului şi versului său nemuritor! (Comitetul organizatoric)

Leave a Comment