Google

Judeţul Vaslui, gazda unui Simpozion cu participare internațională

Written on:iulie 3, 2018
Comments
Add One

Rolul comunității locale în prevenirea separării copilului de familie a constituit tema unui simpozion organizat sub egida Federației Naționale a Comunităților Educative (FICE) România şi a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, în comuna Pădureni, județul Vaslui. Evenimentul se subscrie misiunii celor două entități din spectrul public și privat, într-o abordare comună a educaţiei şi asistenţei sociale, fiind organizat în cadrul unui schimb de experiență între FICE România și FICE Israel.

În județul Vaslui și nu numai, numeroşi copii continuă să fie separaţi de familiile lor naturale sau expuşi diferitelor forme de violenţă ori excluziune socială, iar acţiunile centrate pe protecție şi prevenire încă necesită atenție și implicare sporită. Sistemul de asistență scială a depus eforturi apreciabile pentru a face faţă situaţiei dar a devenit tot mai clar că cel mai eficient mod de a realiza o schimbare este promovarea acţiunilor ce permit copiilor să rămână în familiile lor, nu să ajungă în sistemul de protecţie. Toate instituţiile statului şi organizaţiile ce activează în plan national și internațional sunt de acord că prevenirea este net superioară protecţiei.

Scopul fundamental al serviciilor de prevenire a separării este acela de menţinere a copiilor în propriile familii, iar acest obiectiv poate fi atins printr-o colaborare profesională a serviciilor de asistenţă socială cu familiile aflate în situaţii de risc, precum şi printr-o abordare integrată a acestei problematici. Conştientizarea societăţii cu privire la rolul şi responsabilităţile pe care le are în domeniul prevenirii separării copilului de familie sa poate fi realizată doar prin implicarea reală şi efectivă a reprezentanţilor autorităţilor locale și centrale, sens în care evenimentul a fost onorat de prezența conducerii Consiliului Județean Vaslui și a Instituției Prefectului-județul Vaslui.

Simpozionul a vizat abordarea globală în vederea stabilirii unui set de măsuri reale și concrete în prevenirea separării copilului de familie, precum și delimitarea și coeziunea rolurilor instituționale în atingerea acestui deziderat. Evenimentul a cuprins o serie de prezentări științifice și practice ale reprezentanţilor instituţiilor de educație și asistenţă socială din spectrul public și privat din România și Israel, bune practici în domeniu, dar și oportunitatea generării unui cadru de discuții și dezbateri pe tematica întâlnirii, în scopul îmbunătățirii eficienței și eficacității activității de prevenire de la nivel local.

Leave a Comment