Printr- ordonanță de urgență Guvernul a stabilit că jocurile de noroc finanțează olimpicii care participă la olimpiada de la Paris. Actul normativ aprobat de Guvern aduce unele modificări menite să coreleze legislația cu privire la accesarea de către Comitetul Național Paralimpic a procentului de 0,2% din taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, taxă de acces, precum și din celelalte taxe prevăzute de OUG nr. 77/2009, cu modificările și completările ulterioare. În aceste sens, de completează art. 71 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000.
Această sursă de finanțare va putea fi accesată de loturile naționale de sportivi paralimpici din România la Jocurile Olimpice –Paris 2024.
De asemenea, se completează art. 2 din OUG 59/2003 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice locale,  pentru a corela și cadrul legal necesar finanțării Agenției Naționale pentru Sport și din venituri proprii, complementar fondurilor din bugetul Secretariatului General al Guvernului.