Google

Jandarmeria Vaslui caută ofițer specialist auto

Written on:septembrie 6, 2022
Comments are closed

Inspectoratul de Jandarmi Județean Vaslui, prin Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, organizeazăconcursde ocupare a unui post vacant de ofițer – specialitatea auto, prin rechemare în activitate sau încadrare directă.

Înscrierea la concurs se realizează online prin transmiterea  cererii de înscriere, a cărții de identitateșia declarației de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare scanat la adresa de e-mail  resurseumane@jandarmeriavaslui.ro, doar în perioada 12 – 20 septembrie 2022, ora 16:00 (inclusiv). Transmiterea celorlalte documente constitutive ale dosarelor de recrutare se va realiza până la data de 23 septembrie 2022, ora 16:00 (inclusiv).

Desfășurarea probei de concurs constă  în rezolvarea unui test grilă și va avea loc în data de 08 octombrie 2022.

Pentru a participa la concurs, cei interesați  trebuie să dețină permis de conducere categoria B și să fie absolvenți de studii universitare de licență – ciclul I Bologna sau studii universitare delungă durată cu licență din unul din domeniile de licență:

– ingineria autovehiculelor – toate specializările;

– ingineria electrică – toate specializările;

– inginerie mecanică – specializarea inginerie mecanică;

– ingineria transporturilor – specializarea Ingineria sistemelor de circulație rutieră;

– științe militare, informații și ordine publică – arma auto sau tancuri.

Toate informațiile privind cerințele postului, condiții de încadrare, calendarul concursului, formularele necesare, inclusiv tematica și bibliografia pot fi obținute accesând: www.jandarmeriavaslui.ro – secțiunea Resurse Umane /  Anunțuri.

Relații suplimentare pot fi obținutela sediul unității din Vaslui, strada Călugăreni, nr.100 sau telefonic la numărul 0235/312373, interior 24536 sau 24535 –  Serviciul Resurse Umane, luni-vineri, între orele 08.30-16.00.

Compartimentul Informare, Relații Publice și cu Publicul

Sorry, the comment form is closed at this time.