Google

Ion Manciuc, primarul care a reconstruit Iaşul

Written on:martie 26, 2014
Comments
Add One

Foşti colegi de muncă, colaboratori, dar şi ieşeni care l-au cunoscut pe destoinicul primar Ion Manciuc comemorează la cimitirul Eternitatea, pe 27 martie, 35 de ani de la dispariţia acestuia.

Înfăţişarea actuală a Iaşului poartă amprenta primarului Ion Manciuc. Marile cartiere ale oraşului, transformarea Centrului Civic şi întreaga Zonă Industrială au fost realizate în mandatul acestui primar. În galeria marilor primari ai Iaşului, Ion Manciuc s-a remarcat ca un gospodar dedicat oraşului.
Chiar dacă Ion Manciuc a fost primar în plină perioadă comunistă, având şi funcţii înalte în partid, memoria sa a fost păstrată cu respect în deceniile care au trecut de la dispariţia sa. Cei care l-au cunoscut, au fost marcaţi nu numai de realizările edilitare, ci şi de calităţile sale umane, fiindu-i apreciate modestia, ambiţia şi apropierea de oameni.

ion manciuc

Dezvoltare şi modernizare
În timpul mandatului său, Ion Manciuc a reuşit să transforme din temelii Iaşul. După cel de-al doilea război mondial, care a lăsat urme adânci în urbanismul oraşului, a urmat o perioadă de palidă reconstrucţie. Dezvoltarea oraşului şi modernizarea sa au atins apogeul în anii ‘70, meritul fiind al primarului Manciuc. În legendă a rămas perioada cutremurului din 1977. Pentru a convinge autorităţile centrale pentru investiţii urbanistice la Iaşi, primarul Manciuc a decis demolarea multor clădiri, demolare pe care a pus-o pe seama cutremurului şi astfel a fost realizată transformarea Centrului Civic.

Transformarea oraşului
Ion Manciuc a creat şi ceea ce astăzi numim Zona Industrială, cu fabricile metalurgica, de mătase, de fire şi fibre sintetice, de tricotaje, de antibiotice, de materiale de construcţii, având un rol important în construirea CUG şi CET.  Poate cele mai mari realizări au fost însă marile cartiere de locuinţe. Au fost atunci construite şi dezvoltate cartierele Alexandru cel Bun, Dacia, Mircea cel Bătrân, Galata, a fost modernizată zona Copou, a fost sistematizat cartierul Tătăraşi şi au fost integrate în municipiul Iaşi suburbiile Nicolina, Frumoasa şi CUG, unde au fost construite blocuri de locuinţe. Noi blocuri de locuinţe au apărut în cartierele Păcurari, Tătăraşi şi Nicolina, a fost extinsă magistrala Socola, şi au fost lărgite bulevardele Ştefan cel Mare, Independenţei şi Păcurari. Printre realizări se mai numără amenajarea zonei Gării, construirea pasajului subteran din Piaţa Unirii, amenajarea râului Bahlui, construirea bazinului de acumulare de la Cârlig. În afară de aceste activităţi, Ioan Manciuc s-a mai ocupat şi de instituţiile de învăţământ, sanitare şi culturale din oraş, de păstrarea şi punerea în valoare a monumentelor de artă şi istorice.

In memoriam Ion Manciuc

La 27 martie 2014 comemorăm 35 de ani de când s-a stins din viaţă destoinicul primar al Iaşului, Ion Manciuc, care a condus acest oraş timp de 14 ani. S-a distins prin eforturi consacrate: reconstrucţia Iaşului, echipării industriale şi culturale a oraşului precum şi prin numeroase obiective edilitare şi gospodăreşti.

Primari cu renume
Iaşul a beneficiat de-a lungul timpului de primari cu renume, care şi-au lăsat amprenta în viaţa edilitară, culturală şi politică a acestui oraş. În galeria de renume sunt Vasile Pogor, Nicolae Gane, Leon Negruzzi, Gheorghe Diamandei şi, nu în ultimul rând, profesorul Ion Manciuc, căruia i-a urmat Eugen Nechifor şi primul primar ales liber Emil Alexandrescu. Fiecare dintre ei şi-au încorporat parte din viaţa lor în fizionomia urbei noastre.

Cu bărbăţie şi pricepere
Ion Manciuc s-a născut la 15 iulie 1929 la Şcheia, localitate din preajma Siretului, cu rezonanţe în istoria frământată a neamului nostru. S-a născut într-o familie de oameni gospodari şi, din fragedă copilărie, s-a confruntat cu problemele complexe generate de cel de-al doilea război mondial, de cutremurul din 1940 sau de seceta din 1947. A absolvit şcoala primară din satul natal, studiile liceale le-a urmat la Roman, iar cele superioare la Moscova şi apoi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, obţinând diploma de profesor de istorie. Nu s-a lăsat copleşit de greutăţi şi toate inconvenientele le-a înfruntat cu bărbăţie şi pricepere, neglijându-şi în schimb sănătatea şi familia.
A iubit cu toată fiinţa această urbe pentru care şi-a asumat permanent răspunderea de a o înscrie printre oraşele de elită ale ţării. Ca exponent al primarilor oraşelor din România, a îndeplinit funcţii de răspundere în organismele internaţionale, ca preşedinte al Organizaţiei Oraşelor Înfrăţite, unde ne-a reprezentat cu demnitate şi competenţă. S-a bucurat de largi aprecieri pe plan naţional ca deputat în Marea Adunare Naţională şi membru în Consiliul de stat, pentru care a fost distins cu ordine şi medalii.

Pentru oameni
Ion Manciuc a ştiut să conducă toate aceste funcţii în interesul oraşului, reuşind să strângă toţi deputaţii în jurul lui pentru a realiza toate obiectivele propuse pentru Iaşi. S-a apropiat de oameni, le-a înţeles necazurile şi i-a ajutat. Inima lui Ion Manciuc a încetat să mai bată în plină putere de muncă şi de creaţie, înainte de împlinirea vârstei de 50 de ani.
Comemorăm acest moment pomenind un om care a trăit printre oameni şi pentru oameni. Ecoul paşilor săi răsună şi astăzi prin cartierele Alexandru cel Bun, Mircea cel Bătrân, Galata, Păcurari, Canta, Metalurgiei, Independenţei şi prin locurile unde altădată existau întreprinderile Nicolina, Ţesătura, Mătase, Mase Plastice, Fibre Sintetice, Tehnoton.

Implicat activ
Ion Manciuc nu a fost niciodată admirat pe ecrane sau slăvit în presă. El a fost mereu în mijlocul oamenilor, ascultându-le păsurile, salutându-i la primele ore ale dimineţii pe şantiere, în pieţe sau în cartiere.

În glasul lui Ion Manciuc răzbătea mereu dorul de părinţi spunând că de la tata a învăţat ce este dreptatea şi de la mama ce este bunătatea. L-a animat mereu dorinţa de a face din Iaşi un oraş frumos, dezvoltat din toate punctele de vedere. Soarta a făcut ca, la scurt timp de la trecerea sa la viaţa veşnică, să treacă în cealaltă lume şi fiinţele cele mai dragi lui, soţia Vasilica şi unicul fiu, Sorin.

Odihneasca-se în pace!

Leave a Comment