Google

Înscrieri la şcolile de pompieri

Written on:aprilie 30, 2014
Comments
Add One

pompieri2Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” al judeţului   Vaslui urmează să selecţioneze candidaţi pentru următoarele şcoli militare: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti, Facultatea de Pompieri şi Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti, judeţul Prahova.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului

Afacerilor Interne;

e) să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în anul participării la concurs;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau

cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru

săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) să aibă vârsta de până la 27 ani, împliniţi în anul participării la concurs;

l) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;

m) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

n) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

Termenul de înscriere este până în data de 02.06.2014 pentru Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti,  iar pentru Şcoala de Subofiţeri „Pavel Zăgănescu” termenele de depunere a dosarelor sunt 06.06.2014 – seria II, respectiv 01.08.2014 – seria III.

Înscrierea şi depunerea dosarelor se face la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Podul Înalt” al judeţului Vaslui, la Biroul Resurse Umane, situat în Palatul Prefecturii, mun. Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 78, etajul III.

Informaţii complete se pot obţine pe internet la adresele www.isuvaslui.ro, www.academiadepolitie.ro, www.scoaladepompieri.ro. sau la telefon 0235/361.840, 0235/311212 interior 29071.

Leave a Comment