Google

În căutarea timpului pierdut (CXI)

Written on:iunie 22, 2020
Comments
Add One

Îngerii damnaţi ascunşi sub pământ, de care spuneam mai înainte, sunt blonzii reptilieni, veniţi din Cosmos şi care ne vor răul. Slugile reptilenilor, duşmanii lui Dumnezeu, sunt pseudomasonii şi “iluminaţii”care au creat comunismul şi fascismul deopotrivă, iar în ultima vreme postmoderniştii ori “progresiştii” provăduitori ai ateismului, susţinători ai globalizării, consumatorimului şi homosexualităţii, duşmani declaraţi ai culturii, spiritualităţii, valorilor tradiţionale, familiei creştine şi statului naţional. Postmoderniştii vor dictatură mondială şi decimarea populaţiei. Pe internet un grup postmodernist îndemna la sinuciderea în masă, pentru că, vezi Doamne, omul distruge natura. Ei pun omul, creaţia supremă, la egalitate cu animalele. În Geneza Dumnezeu zice: „stăpâniţi peştii mării, păsările cerului, toate animalele, toate vietăţile, vă dau toată iarba ce face sămânţă de pe toată faţa pământului şi tot pomul ce are rod cu sămânţă în el”. Este adevărat că natura trebuie protejată, iar poluarea este un mare rău! Aşa s-a ajuns ca în Tokyo să fie pe stradă aparate de respirat la care pentru o fisă, doritorulul inhalează aer curat adus din Alpii Japoniei. Japonia importă apă pură de băut din Noua Zeelandă, iar Germania din Islanda. Postmoderniştii zic că omul se trage din maimuţă, deşi veriga evoluţionistă care ar face legătura între maimuţă şi om nu-i de găsit. Au existat şi mai există oameni-maimuţă gen yeti, de sorginte animală, dar n-au legatură cu noi, homo sapiens. Obârşia noastră are rădăcini cosmice. Ceva din taina obârşiei omeneşti dezvăluie scrierile coranice. O redau aici şi-i departe de mine gândul de a aduce vreo blasfemie! Adam în Rai, spun scrierile vechi, a avut o primă soţie, pe Lilith. Lilith nu l-a mai vrut pe Adam, nu se potriveau sexual şi a hotărât să se întoarcă pe Pământ. Doi îngeri au rugat-o pe Lilith să rămână, dar ea nu a cedat. Lilith s-a întors la casa ei pe ţărmul Mării Roşii. Acolo a făcut doi copii cu diavolul, de fapt cu un extraterestru reptilian. Dumnezeu, supărat, i-a omorât copii. Ceva ştiinţă a învăţat Lilith de la soţul ei reptilian, pentru că a devenit patroana vrăjitoarelor, ori oamenii vechi confundau ştiinţa cu magia. Pentru că Adam a rămas sigur, a fost creată Eva, dar şi ea a căzut pradă reptilienilor. Şarpele, simbolul acestora, i-a oferit mărul, fructul cunoaşterii. Adam şi Eva au căpătat ştiinţa, liberul arbitru, dar au pierdut inocenţa. Îngerii mâniaţi îi alungă din Rai. Scrierile coranice zic că Adam şi Eva au petrecut prima noapte pământeană pe muntele Arafat din Hejaz, aproape de Marea Roşie. Textele vechi dovedesc că înaintea lui Adam trăiau pe Pământ oameni primitivi de altă specie decât a noastră. Acelei seminţii îi aparţinea Lilith. În al doilea rând afirmă indirect că Adam cu Eva au fost creaţi în afara Pământului. Scrierile vechi, inclusiv Geneza, suprapun două istorii ale Creaţiei. Foarte probabil Geneza nu se referă neapărat la planeta Pământ, ci în mod generic la toate lumile locuite din Univers, create de Dumnezeu. Geneza redă actul divin al creaţiei lui Adam, protostrămoşul tuturor oamenilor din Univers, făcut după chipul şi asemănarea Lui Dumnezeu în Rai, într-un spaţiu transcedental. Vechii greci numeau pe acel Adam cosmic Protonagoras. Coranul vorbeşte de încercarea unei omeniri mai vechi decât a noastră să încrucişeze un homo sapiens din altă lume cu o umanoidă terestră. Nu s-a reuşit, erau incompatibili genetic. Ori asta arată că nu ne tragem din oameni-maimuţă! Noi suntem urmaşii acelui Adam cosmic şi nu ai pământencei Lilith. Iniţial Adam, protostrămoşul nostru, a fost hermafrodit şi sunt mituri ale Greciei antice, arăta Victor Kernbach, care zic că primii oameni au fost hermafrodiţi! Eva a fost făcută din coasta lui Adam, este aici metafora unei operaţii de separare a sexelor. Ideologia postmoderniştilor şi aşa zişilor progresişti este fascistă. În România asistăm la atacul făţiş al “progresiştilor” împotriva Bisericii Ortodoxe, biserica naţională. Faptul că ateii reprezintă oficial 0,2% din populaţia ţării nu trebuie să ne amăgească. În România anului 1944 erau doar 300 de comunişti, dar în scurt timp ajutaţi de ruşi au luat puterea. Progresiştii români sunt susţinuţi de partidele aservite străinilor. Când acele partide pierd puterea, diasporenii fac demonstraţii violente şi culmea josniciei, la 10 august 2018 au aruncat cu excremente în forţele de ordine şi au distrus bunuri publice, chiar dacă nu sunt contribuabili ai statului român! “Progresiştii” denigrează poporul român şi nu vor refacerea României Mari. Astfel, la 27 octombrie 2014 când locuitorii din Vozia şi Bugeac, sătui de cizma Kievului, au proclamat Republica Basarabia, a fost un atu pentru lucrarea unităţii naţionale. Guvernul l-a ignorat, iar “progresiştii” plângeau de grija Ucrainei. Mai nou, în România “progresiştii” opresc credincioşii să intre în biserică şi mai ales să se închine. S-au înfuriat tare când arhiepiscopul Pimen al Sucevei a fost transportat la Bucureşti cu elicopterul pentru tratament medical. Un derbedeu ateu stătea pe trotuar lângă o biserică şi în timpul slujbei dăduse drumul la maxim unui casetofon. Când doi cetăţeni i-au cerut să facă linişte din respect pentru sfânta liturghie a devenit violent. Aceşti hulitori sunt “năpârcile cărora trebuie zdrobit capul”, adică oprită lucrarea lor diavolească, spunea pe bună dreptate un înalt prelat. Comparaţia nu-i întâmplătoare. Reptilieni sunt asemuiţi cu şerpii, iar românescul năpârcă îi înrudit cu sanscritul naga-şarpe. Curajosul prelat a fost ucenicul lui Arsenie Boca. Părintele Daniil Stoenescu, de sfinţia sa este vorba, este doctor în teologie, publicist şi autorul unei biografii a lui Arsenie Boca. Între 2002-2004 a condus Episcopia Dacia Felix a românilor din Banatul de Vest. Episcopia Dacia Felix este supusă Patriarhiei Române şi înfiinţarea ei în 2002 a însemnat primul pas spre unificarea Banatului de Vest, ocupat de Serbia, cu Patria Mamă. Părintele Daniil a fondat în Banatul de Vest revista românească “Dealul Vârşeţului”, iar în Timoc, alt pământ românesc ocupat de sârbi, a organizat protopopiatul Dacia Ripensis-Dacia Balcanică, sub jurisdicţia Patrarhiei Române. La 28 aprilie 2009 Serbia recunoaşte episcopia Dacia Felix şi protopopiatul Dacia Ripensis. Este uriaş rolul Patriarhiei Române în salvgardarea unităţii naţionale. La 27 martie 1946 Patriahia Română a înfiinţat sub ascultarea sa, episcopatul românilor din Crişana de Vest, regiune românească ocupată de unguri în 1921. Din păcate sunt intelectuali care urăsc Biserica. Ascultam două profesoare ofuscate că o şcoală din Bârlad a primit numele episcopului Iacov Antonovici! Voiau să poarte numele unui om de fotbal! Nu aveau habar de meritele părintelui Antonovici, episcop al Huşilor. Iacov Antonovici a publicat în reviste de prestigiu, trei dintre acestea fiind bârlădene. A scris 11 cărţi, între care “Documente Bârlădene” în cinci volume, publicată în 1910, nepreţuită pentru istorici şi care i-a adus locul în Academia Română. Este autorul unei geografii a comunei natale, Bogdana şi în 1885 a primei geografii a judeţului Tutova, din care ultimul exemplar cunoscut se află în biblioteca Episcopiei Huşilor. La Huşi episcopul Antonovici a reînfiinţat seminarul teologic şi a reoganizat revista “Buletinul Eparhiei Huşilor”, a fondat un muzeu şi societatea “Liga Culturală”. Spunea romancierul Andre Malraux, “secolul XXI ori va fi religios ori nu va fi”. Dacă nu va fi religios nu vom face faţă la provocările actuale. Credinţa şi cultura merg mână în mână, de aceea azi când religia este lovită, cultura este demolată, învăţământul degradat. La acestea televiziunea şi jocurile electronice contribuie din plin. Oculta are nevoie de neştiutori deoarece sunt lesne de manipulat. Neştiutorul nici nu ştie că nu ştie. Cunoaşterea este ca o sferă pe care o înconjură necunoscutul. Cu cât cunoaşterea este mai mare, suprafaţa sferei creşte şi astfel conştientizăm noi domenii ale necunoscutului, ceea ce incită la cercetare, studiu, lectură şi creaţie. Importanţa culturii a fost demult sesizată. Băutura danezilor este berea, ori în Danemarca interbelică acciza pusă pe bere intra în bugetul Ministerului Culturii. În Danemarca “se bea pentru cultură”, scria cehul Karel Capek în notele sale de călătorie prin Europa. Şi în România interbelică profitul Loteriei Naţionale, regie de stat, era dirijat către bugetul culturii. În Corea de Sud, ţară foarte puternică economic, cartea este preţuită. Povestea Raluca Feher în volumul “Splendidul loc al fericirii supreme”, de chefurile literare ale coreenilor, obicei unic în lume. Cel care închină paharul când îi vine rândul, trebuie să spună o poezie ori un citat din literatură, dacă nu face asta, nu bea. Următorul care închină trebuie să facă la fel şi tot aşa. Marian Rotaru

Leave a Comment