Google

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR C.A.R. PENSIONARI „Elena Cuza” Bârlad

Written on:ianuarie 5, 2019
Comments
Add One

Important

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR C.A.R. PENSIONARI „Elena Cuza” Bârlad

Vă facem cunoscut că prin Hotărârea Consiliului Director nr.17/28.12.2018 în baza art.12, alin. 2, litera b, coroborat cu art.12, alin.4 din Statut s-a convocat Adunarea Generală Ordinară pentru data de 2 Martie 2019, ora 9.00, la Centrul Social Cultural Zorleni pentru analiza activității asociației desfășurată în anul 2018, a analizei activității pentru perioada 10 Mai 2010 – 31 Decembrie 2018 și de alegere a noilor organe de conducere colectivă:

  • Președintele Asociației
  • Consiliul Director (ce va fi format din 5 membri, Președintele ales fiind și președintele Consiliului Director)
  • Comisia de Cenzori

În conformitate cu prevederile art.7. alin.1, lit.c din Statut, Consiliul Director, prin Hotărârea nr.18 din 28.12.2018, a stabilit condițiile prin care orice membru candidat doar la unul din organele de conducere enumerate trebuie să îndeplinească la depunerea condidaturii următoarele condiții:

a) Să fie pensionar;

b) Vechime în asociație minim 5 ani;

c) Studii superioare cursuri de zi în una din următoarele domenii: științe juridice, administrație publică, științe economico-financiare;

d) Să fi îndeplinit o funcție de management cel puțin 4 ani în unul din domeniile enumerate la punctul c.;

e) Să nu fi suferit vreo condamnare, chiar dacă a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească ori amnistia;

f) Să aibă plătită la zi cotizația și contribuția;

g) Să nu fi fost rău platnic;

h) Să fi participat sau să fi organizat cel puțin 30 de activități sociale,

culturale, artistice, turistice prestări servicii în cadrul Asociației CARP ”Elena Cuza” Bârlad în ultimii 7 ani.

Hotărârile Consiliului Director nr. 17 și 18 / C.D. / 28.12.2018

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A

C.A.R. PENSIONARI “ELENA CUZA” BÂRLAD

– 2 Martie 2019, ora 9.00 –

Locul desfășurării – Centrul Social Cultural

din Zorleni, județul Vaslui

ORDINEA DE ZI

În atenția membrilor C.A.R.Pensionari ”Elena Cuza” Bârlad

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. 2 lit. b coroborat cu art. 12 alin. 4,  Consiliul Director, prin Hotărârea nr. 17 din 28 decembrie 2018, convoacă la data de 2 Martie 2018, Adunarea Generală Ordinară Anuală la Centrul Social Cultural din  Zorleni, județul Vaslui pentru analiza activității pe anul 2018, pentru perioada 10 mai 2010 – 31 decembrie 2018 și de alegere a noilor organe de conducere colectivă, cu următoarea ordine de zi:

1. Mesajul Primarului Comunei Zorleni;

2. Mesajul Președintelui Federației Naționale a Pensionarilor din România;

3. Raportul Consiliului Director privind activitatea Asociației CARP ”Elena Cuza” Bârlad în anul 2018 și în perioada 10 mai 2010 – 31 decembrie 2018;

4. Execuția bugetară, bilanțul pe anul 2018 și descărcarea de gestiune;

5. Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2018;

6. Proiectul de buget pe anul 2019;

7. Strategia de dezvoltare a Asociației între anii 2019 – 2025;

8. Analiza și supunerea la vot a materialelor prezentate;

9. Alegerea noilor organe de conducere colectivă (Președintelui, membrilor Consiliului Director, membrilor Comisiei de Cenzori) conform prevederilor statutare, a Legii 540/2002 și a Ordonanței 26/2000  – cu modificările și completările ulterioare – privind Asociațiile și Fundațiile.

Hotărârile Consiliului Director nr. 17 și 18 / C.D. / 28.12.2018

ADUNĂRILE GENERALE ANUALE -2019-
NR. CRT. NUMELE SUCURSALEI DATA PROGRAMATĂ LOCUL DESFĂȘURĂRII
1 FĂLCIU 04.02.2019 SEDIU
2 VETRIȘOAIA 04.02.2019 SEDIU
3 BLĂGEȘTI 05.02.2019 SEDIUL MURGENI
4 MURGENI 05.02.2019 SEDIU
5 RAIU 05.02.2019 SEDIUL MURGENI
6 AL. VLAHUȚĂ 06.02.2019 SEDIU
7 ROȘIEȘTI 07.02.2019 SEDIU
8 VIIȘOARA 07.02.2019 CĂMINUL CULT. VIIȘOARA
9 UNȚEȘTI 08.02.2019 PRIMĂRIA BOGDĂNEȘTI
10 BOGDĂNEȘTI 08.02.2019 PRIMĂRIA BOGDĂNEȘTI
11 PUIEȘTI 08.02.2019 PRIMĂRIA PUIEȘTI
12 EPURENI 11.02.2019 SEDIU
13 ȘULETEA 12.02.2019 CĂMINUL CULT. ȘULETEA
14 MĂLUȘTENI 13.02.2019 CĂM. CULT. MĂLUȘTENI
15 BANCA 14.02.2019 ȘCOALA GARA BANCA
16 CIOCANI 15.02.2019 SEDIU
17 ZORLENI 15.02.2019 SEDIU
18 POPENI 16.02.2019 SEDIU
19 COROIEȘTI 18.02.2019 SEDIU
20 IVEȘTI 18.02.2019 CĂM. CULT. IVEȘTI
21 VOINEȘTI 19.02.2019 PRIMĂRIA VOINEȘTI
22 FRUNTIȘENI 20.02.2019 PRIMĂRIA FRUNTIȘENI
23 HĂLĂREȘTI 20.02.2019 PRIMĂRIA IANA
24 IANA 20.02.2019 PRIMĂRIA IANA
25 GHERGHEȘTI 20.02.2019 PRIMĂRIA GHERGHEȘTI
26 GRIVIȚA 20.02.2019 SEDIU
27 SLĂNIC MOLDOVA 22.02.2019 SEDIU
28 POGANA 24.02.2019 PRIMĂRIA POGANA
29 PERIENI 25.02.2019 SEDIU
30 TUTOVA 25.02.2019 PRIMĂRIA TUTOVA
31 BĂCANI 26.02.2019 PRIMĂRIA BĂCANI
32 VINDEREI 26.02.2019 PRIMĂRIA VINDEREI
33   ADUNAREA GENERALĂ ȘI DE ALEGERI A REPREZENTANȚILOR MEMBRILOR C.A.R.P. „ELENA CUZA” BÂRLAD 02.03.2019   CENTRUL SOCIAL CULTURAL ZORLENI  
Hotărârea Consiliului Director nr. 17 /C.D./ 28.12.2018

Leave a Comment