Google

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR C.A.R.P. ELENA CUZA

Written on:septembrie 12, 2019
Comments
Add One

AJUTOARELE NERAMBURSABILE CU OCAZIA ZILEI INTERNAȚIONALE A PERSOANELOR VARSTNICE 2019  SE ACORDĂ LA UN NUMĂR DE 600 DE MEMBRI, PERSOANE VÂRSTNICE CONFORM LEGII 292 / 2011, ASTFEL:

BÂRLAD – 300 MEMBRI, valoare: 14.752 lei

32 de SUCURSALE – 300 MEMBRI, valoare: 14.830 lei

 ÎN CAZUL MEMBRILOR NEDEPLASABILI DIN MUNICIPIUL BÎRLAD VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI TELEFONIC – PERSOANA DE CONTACT: MIHAELA TUFARU – 0761-782.503

(O ECHIPĂ FORMATĂ DIN DOI REPREZENTANȚI AI ASOCIAȚIEISE VA DEPLASA LA DOMICILIU)

CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI DIRECTOR

CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE SUNT:

– VARSTA – MINIM 65 DE ANI ÎMPLINIȚI LA DATA DE 01.10.2019

– VECHIME ÎN ASOCIAȚIE – MINIM 36 LUNI;

LA ZI CU DATORIILE (COTIZAȚIE, CONTRIBUȚII, RATE ÎMPRUMUT);

SĂ NU FIE ÎNCADRAT CA RĂU-PLATNIC;

– VALOAREA CUMULATĂ A TUTUROR AJUTOARELOR NERAMBURSABILE PRIMITE SĂ NU DEPĂȘEASCĂ 50% DIN VALOAREA FONDULUI COTIZANT;

SĂ NU FI BENEFICIAT DE NICI UN AJUTOR NERAMBURSABIL BĂNESC ÎN ULTIMELE 36 LUNI (PE BAZĂ DE ANCHETĂ SOCIALĂ, CU OCAZIA UNOR ZILE LAICE SAU RELIGIOASE, COTĂ PARTE TRATAMENT, ANIVERSAREA NUNȚII DE AUR, A ZILEI PERSOANELOR VÂRSTNICE ȘI A CELOR DE FIDELITATE).

*  În raport de îndeplinirea cumulativă a condițiilor de eligibilitate de mai sus se acordă ajutoare nerambursabile astfel:

  • La Bîrlad – membri înscriși în perioada 15.09.1997 – 30.07.2015
  • La Sucursale – membri înscriși în perioada 02.02.1973 – 15.08.2016

În conformitate cu prevederile noului Regulament (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor datese va afișa doar numărul de fișă și data înscrierii.

VALOAREA AJUTORULUI ESTE DE15% DIN VALOAREA FONDULUI COTIZANT, DAR NU MAI MULT DE 50 LEI ȘI SEACORDĂ ÎN RAPORT DE VECHIMEA ÎN ASOCIAȚIE

*Au fost luați în calcul membri înscriși înainte de data de 16.08.2016, ajutoare luate după data de 16.08.2016 și fond cotizant existent la data de 15.08.2019.

CONSILIUL DIRECTOR

Leave a Comment