Google

Impactul politicii de coeziune în Municipiul Iași (II)

Written on:ianuarie 27, 2019
Comments
Add One

Politica de coeziune este principala politică de investiții a Uniunii Europene. Politica de coeziune aduce beneficii tuturor statelor membre ale UE și le sprijină în perioade dificile din punct de vedere economic, politica de coeziune fiind un pilon al agendei UE pentru creștere economică. Obiectivele politicii regionale sunt realizate prin intermediul a trei fonduri: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC) şi Fondul social european (FSE).

Redăm mai jos alte exemple de proiecte realizate la Iași prin politica de coeziune.

Un exemplu de proiect este ”Dezvoltarea axei de transport Est-Vest în municipiul Iași”, proiect ce  a urmărit refacerea reţelei stradale pe aproximativ 6,5 km, refacerea şi modernizarea trotuarelor precum şi construirea pasajului subteran Mihai Eminescu. Proiectul a răspuns necesităţii de decongestionare a traficului rutier.

Un alt exemplu este proiectul ”Consolidare și restaurare imobil în vederea înființării Muzeului Municipal Iași” care a urmărit restaurarea clădirii de patrimoniu din Str. Zmeu, nr. 3, transformarea acesteia în Muzeul Municipal, refacerea căilor de acces și construirea utilităților anexe, inclusiv cu scopul de a reda circuitului turistic această clădire.

Prin proiectul de reabilitare a Mănăstirii Golia s-a urmărit finalizarea Ansamblului Mănăstirii Golia (e.g. restaurarea picturilor, construirea utilităților anexe), monument istoric de mare importanță și obiectiv de importanță turistică națională.

Proiectul ”Regenerare urbană Zona Lăpuşneanu – Piaţa Unirii” a urmărit modernizarea zonei Piaţa Unirii Iaşi prin reabilitarea pavimentelor, a spaţiilor verzi, a mobilierului urban, a iluminatului public şi a tuturor funcţiunilor din zonă. De asemenea s-a reabilitat strada Lăpuşneanu şi pasajul subteran ce face legătura între Piaţa Unirii şi Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Prin exemplele menționate se subliniază faptul că politica de coeziune cu proiecte sale, cu rezultatele sale concrete, reprezintă metoda prin care sedorește ca cetățenii Uniunii să conștientizeze ca fac parte din proiectul european.

Informații promovate prin proiectul ‘’Cunoașterea politicilor de coeziune, factor de consolidare a identității europene’’, proiect implementat de Asociația EuroDEMOS cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Leave a Comment