Google

Impactul politicii de coeziune în Municipiul Iași (I)

Written on:ianuarie 20, 2019
Comments
Add One

Politica de coeziune se adresează tuturor regiunilor și orașelor din Uniunea Europeană,  sprijinind crearea de locuri de muncă, competitivitatea întreprinderilor, creșterea economică, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții. Cea mai mare parte a fondurilor de care dispune politica de coeziune sunt orientate către țările și regiunile europene mai slab dezvoltate, în scopul sprijinirii acestora în vederea recuperării și reducerii decalajelor economice, sociale și teritoriale existente în continuare la nivelul Uniunii Europene.

Politica de coeziune este un catalizator pentru finanțări suplimentare din fonduri publice și private, deoarece aceasta impune statelor membre cofinanțarea din bugetul național și generează totodată încredere în rândul investitorilor.

Exemple de proiecte realizate la Iași prin politica de coeziune se regăsesc în mai jos.

Un exemplu de proiect este ”Zona de agrement Ciric” ce a presupus modernizarea, reabilitarea şi reorganizarea zonei de agrement Ciric, astfel încât să devină o zonă atractivă din punct de vedere turistic. Astfel avem acum o zona sportivă cu terenuri şi activităţi definite. Au fost realizate lucrările de infrastructură şi de epurare a lacului, fiind vizate inclusiv amenajarea unor zone pentru paintball sau minigolf şi alte activităţi pentru petrecerea timpului liber.

Un alt exemplu este proiectul ”Axa de dezvoltare Nord Sud Pasaj Octav Bancilă” care a avut ca scop realizarea unui pasaj suprateran de transport peste calea ferată în vederea creşterii accesibilităţii rezidenţilor din cartierele Dacia şi Alexandru în zonele funcţionale din Iaşi.

Proiectul „Sistem de management al traficului în municipiul Iaşi” a fost iniţiat ca urmare a necesităţii îmbunătăţirii condiţiilor de circulaţie în polul de creştere Iaşi. Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului a fost: Implementarea unui sistem de management al traficului care contribuie la fluidizarea traficului în polul de creştere Iaşi – reducerea timpului de staţionare a autovehiculelor la traversarea intersecţiilor, creşterea vitezei de circulaţie, reducerea congestiilor.

Schimbând domeniul, un alt exemplu de proiect este Proiectul privid reabilitarea, modernizarea si extinderea ”Căminului de pensionari Sf. Paraschiva”. Obiectivul general al proiectului a vizat reabilitarea, modernizarea si extinderea Căminului pentru pensionari, în vederea oferirii de servicii sociale destinate persoanelor varstnice, la parametri recomandați de legislația în vigoare și standardelor europene.

Informații promovate prin proiectul ‘’Cunoașterea politicilor de coeziune, factor de consolidare a identității europene’’, proiect implementat de Asociația EuroDEMOS cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Leave a Comment