Google

Fondurile europene sunt baza investițiilor publice la Deleni

Written on:iulie 11, 2017
Comments are closed

La Delenii Iașilor investițiile publice se fac mai ales cu fonduri europene, pentru că fondurile guvernamentale n-au devenit încă operaționale, iar politica economistului Prigoreanu înseamnă dezvoltarea comunității cu peste 10.000 de oameni.

Trăim vremuri caracterizate de instabilitate politică la nivel central. S-au promis multe la începutul anului 2017. Programul național de dezvoltare locală (PNDL 1, 2 și câte-o mai fi!) promovat de guvern anunța investiții publice nemaivăzute până acum. Iată că suntem la jumătatea anului și puține promisiuni s-au materializat. Viitorul nu arată chiar bine. Așa stând situația, primarii cu experiență, pasiune și bună credință s-au orientat spre fondurile europene pentru a reuși să ducă mai departe strategiile de dezvoltare în comunitățile pe care le administrează. Un exemplu de bună practică am găsit la Delenii Iașilor, o comună cât un oraș. Economistul Prigoreanu a lansat mai multe proiecte cu fonduri europene și astfel reușește să continuie angajamentele pe care și le-a asumat în fața celor peste 10.000 de oameni care viețuiesc pe frumoasele meleaguri ale Delenilor. Pe dealuri binecuvântate de Dumnezeu și încălzite de soarele mai torid sau mai zgârcit, vezi cum se dezvoltă satele, cum apar case noi, cum este pusă în valoare moștenirea tradițională deosebită. E înălțător să vezi truda deosebită de zi cu zi a oamenilor de pe aceste meleaguri frumoase pentru un trai mai bun la ei acasă. Am ajuns pe urmele lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Aici, Dumnezeu a pus oameni vrednici pe meleaguri frumoase și i-a îndrumat să le dezvolte armonios. Nu degeaba se spune că omul sfințește locul. Toți suntem trecători pe acest pământ, dar în trecerea noastră e bine să lăsăm ceva în urmă. Sunt pilde venite din moși strămoși care trebuie duse mai departe. Unii aleși locali înțeleg, iar alții nu. Unii sunt frământați de arginți câștigați ușor, iar alții văd în perspectivă.

Pe dealurile însorite ale Delenilor descoperim de ce vrednicia s-a născut la sat. Truda oamenilor, ideile primarului Dumitru Prigoreanu și destoinicia tuturor se adună pentru a crea un viitor mai bun celor care vin din urmă. Fără a avea pretenții scriitoricești (cunoscătorii înțeleg sintagma!), pentru că-s mulți, prea mulți în zilele acestea tulburi, care spun că știu să facă de toate, inclusiv să înșire cuvinte pe o hârtie, voi relata aspecte din viața unei comunități care se dezvoltă în ritm susținut de câțiva ani și nu e o comunitate oarecare, ci o comună cu peste zece mii de oameni. Școli care să formeze viitorul comunității, drumuri, apă curentă, cămin cultural pentru promovarea tradițiilor deosebite ale zonei pe care o vizita cu drag și marele domnitor al Moldovei Mari Ștefan cel Mare și Sfânt, gaz metan, încurajarea dezvoltării investițiilor private care să aducă bunăstare, acestea sunt câteva direcții de acțiune promovate de economistul Prigoreanu. Calculând la milimetru, așa cum face un economist cu viziune, primarul Dumitru Prigoreanu a promovat și susține un program de dezvoltare permanentă a comunei Deleni. Fiecare an vine cu investiții publice care dau un suflu nou comunității în ansamblu. La mijlocul acestui an încep lucrările pe 6,7 kilometri de drumuri, apoi urmează o grădiniță în satul Feredeni și o instituție de tip after school. Sunt câteva investiții cu fonduri europene pentru care se va da ordinul de începere a lucrărilor. Un alt proiect cu fonduri europene aflat în evaluare este pe măsura 4.3.1. și vizează modernizarea drumurilor de exploatație agricolă. „Avem o listă de investiții și cu fonduri guvernamentale în programul național de dezvoltare locală. Acesta însă n-a devenit operațional până acum. Aici avem prinse drumuri de interes local, extindere rețea alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare, reabilitarea sistemului de iluminat public, reabilitarea și extinderea sediului primăriei, extindere, reabilitare, consolidare și refacere corp A la școala gimnazială Maxut, consolidare, reabilitare și extindere la școala Deleni, corp B, consolidare, reabilitare și extindere la școala Feredeni, consolidare, reabilitare și extindere la școala Poiana. Noi am prins în bugetul local pe anul acesta contribuția proprie la toate obiectivele enumerate, care se ridică la 1.407.314 lei. Din păcate programul național nu e aplicabil încă”, spune economistul Dumitru Prigoreanu.

Pasiune și bună credință

Lipită de orașul Hârlău, oraș doar cu numele, este comuna Deleni. Sus pe dealuri se văd casele frumos rânduite. Aici dintotdeauna oamenii și-au căutat posibilități de a prospera. Se poate spune fără a greși că Europa e aici, pentru că sunt condiții occidentale de trai la Deleni. Prioritatea administrației locale o reprezintă viitorul. Școlile și grădinițele comunei sunt bine gospodărite, dar mai e nevoie de investiții. Anul trecut a fost finalizată o școală care asigură condiții de studiu mai bune ca la oraș. Mereu e prin comună primarul Prigoreanu, știe nevoile oamenilor și tocmai de aceea aici este permanent de lucru. N-am auzit vreodată, chiar și-n clipe deosebit de grele, când administrația locală a fost blocată din cauza dragostei de arginți făcuți ușor a altor primari dinainte, de la economistul Prigoreanu să spună cu nu are investiții în lucru. O perioadă comuna a fost tăiată de la fonduri europene din cauza ghidușiilor făcute de unii primari dinainte. Cu toate acestea s-au realizat investiții publice din bugetul local ori din alte surse. Anul acesta, la 1 august, spune primarul Prigoreanu, se dă ordinul de începere a lucrărilor pentru asfaltarea a 6,7 kilometri de drumuri, investiție care se ridică la 1,3 milioane euro. Totodată începe construcția unei grădinițe în satul Feredeni, investiție care se cifrează la 300.000 euro. O instituție de tip after school va funcționa la Deleni, care costă tot vreo 300.000 euro, iar investiția începe anul acesta. Mai există un proiect în evaluare la măsura 4.3.1., de un milion euro, pentru modernizarea unor drumuri de exploatație. Toate aceste investiții sunt cu fonduri europene. De la bugetul local s-a realizat extinderea rețelei de energie electrică la Velnița-Deleni, investiție care a costat 360.000 lei. Acolo s-au creat 60 locuri de casă și era nevoie ca administrația locală să ducă rețeaua de curent electric. Investiția a fost începută anul acesta și terminată de curând. S-au început, apoi, ca-n fiecare an, lucrări de betonare pe unele șanțuri, pe o distanță de circa 2,5 kilometri. Investiția de 200.000 lei se realizează cu fonduri de la bugetul local. „~n 2017 facem 2 kilometri de canalizare în parteneriat cu Apa Vital Iași. Investiția se ridică la 200.000 euro”, spune în treacăt primarul Dumitru Prigoreanu. Și tot anul acesta se va scoate la licitație investiția privind reparații capitale la sediul administrativ. Obiectivul se realizează pe bază de finanțare multianuală și se ridică la circa 400.000 euro. Mai sunt alte obiective prinse în programe guvernamentale. Pe acestea le-am enumerat anterior. Dacă vor intra și acele obiective în lucru, apoi în doi-trei ani comuna Deleni atinge un grad ridicat de confort, așa cum își dorește omul din fruntea administrației locale.

Un amplu reportaj citiți în ediția tipărită a regionalului Informatorul Moldovei de miercuri 12 iulie.

Sorry, the comment form is closed at this time.