Google

Fonduri europene, muncă voluntară, fonduri guvernamentale reprezintă soluţia reuşitei la Bălţaţi

Written on:mai 26, 2016
Comments are closed

Baltati primar netNu ştiu alţii cum sunt, vorba marelui povestitor Ion Vreangă, dar eu când văd că un om poate capacita comunitatea şi o conduce în direcţia unei dezvoltări de viitor, fără să folosească ascunzişuri, fără să utilizeze false probleme, fără să-şi aroge merite, iar concluzia, adică rezultatele sunt excepţionale, parcă înţeleg de ce mai există poporul român de peste 2000 de ani…

Prin comunele Moldovei mergem zi de zi aproape. Se spune că Moldova este la marginea Europei şi poate a lumii. Dacă ne uităm în istorie, se vede că Moldova a dat mari personalităţi ale României, dar mulţi dintre aceştia au uitat de unde au plecat. Vedeam recent că unii se revoltă, aşa de faţadă, că Moldova nu e legată de alte regiuni ale României printr-o autostradă. Mă gândeam în acelaşi timp că managementul, că tot e cuvânt la modă acum, e prost. Şi m-am uitat în unele comunităţi locale unde există drumuri de asfalt până la porţile oamenilor, există gaz metan, apă curentă, canalizare, dar mai presus de toate viitorul comunităţilor este bine format. O veche vorbă românească spune că aşa cum îţi aşterni aşa dormi. Adusă vorba în context înseamnă că aşa cum este educată generaţia viitoare aşa vor arăta comunităţile. Şi mai este o realitate pe care aproape toţi s-o feresc s-o spună public. E vorba depromovareaoamenilor de valoare în posturi importante. Şi am ajuns la proverbul: omul nimerit la locul potrivit. Câţi oameni nimeriţi, profesionişti, îi găsim la locurile potrivite pregătirii, experienţei, convingerilor lor? Puţini. Foarte puţini. Reportajul de faţă este de suflet aş putea spune. Nu are treabă cu perioada electorală de acum, are treabă doar cu oamenii care se implică activ în dezvoltarea comunităţilor locale. Fiindcă veni vorba de „electorale” şi cu asta încheiem acest subiect spunem doar că mulţi care fug după ciolane s-au înscris în cursa electorală şi candidează în ideea că vor avea un ciolan de ros la primării. Unii sunt atât de disperaţi încât apelează la vedete de televiziune sau din sport pentru a prosti electoratul să-i voteze.

Revenim la problem actuale. Pe drumul spre Târgu Frumos, drum european care a fost reparat când n-avea nevoie, iar acum când începe să se strice cei responsabili nu văd, călătorul ajunge la Sârca, apoi la Bălaţi. E zona cea mai dezvoltată. Dacă alte localităţi de pe acest drum intens circulat se numesc oraşe, dar nu arată nici a sate dezvoltate, comuna Bălţaţi se poate mândri că e fruntea zonei. Nu o spunem decât după ce am vizitat această comunitate deosebită. Are tradiţii, are infrastructură, are şcoli moderne, unele chiar amenajate prin muncă voluntară, situaţie unicat în România anului de graţie 2016, are canalizare, dar mai presus de toate are o administraţie locală deschisă spre investiţiiprivate care crează locuri de muncă şi contribuie la creşterea nivelului de trai în comunitate şi are tradiţii deosebite pe care le pune în valoare de câte ori are ocazia. La Bălţaţi trăieşte un creator popular, un om deosebit care, prin munca lui manuală, arată că e frate cu natura. Atelierul acestuia, dar micul spaţiu de expoziţie este realizat în stil moldovenesc iar cei care vizitează micul univers al acestui minunat om vede viaţa aproape de natură, vede viaţa spirituală, vede viaţa moldoveanului din vechime şi până astăzi pe aceste meleaguri deoebit de frumoase.

Bălţaţii reprezintă o vatră de oameni gospodari. Aici am găsit şi urmaşi ai întemeietorilor unor sate din zonă. Aşadar comuna Bălţaţi este istorie, este spiritualitate este tradiţie adusă în prezent. Fără o implicare activă, însă, din partea administraţiei locale condusă foarte bine în ultimii opt ani de inginerul Vasile Aştefanei nimic n-ar fi fost la fel, ar fi lipsit poezia comunităţii arătată lumii. Şi tot aici am mai descoperit ceva ce lipseşte României de astăzi. La Bălţaţi tinerii cei mai de valoare sunt promovaţi, sunt convinşi să vină alături de administraţia locală, cu idei, cu propuneri, cu iniţiative, pentru că ei reprezintă viitorul. Îmi povestea un tânăr cadru didactic de profesie că s-a implicat activ în realizarea unor proiecte de anvergură pentru comunitate, cu finanţare europeană şi este mulţumit că pregătirea lui a fost utilizată în dezvoltarea comunităţii. Comuna Bălţaţi, la iniţiativa primarului Vasile Aşptefanei, mai are ceva inedit. Are o asociaţie a tinerilor din comuna Bălţaţi. Câte comunităţi locale au adunat tinerii la un loc şi-i implică permanent în viaţa socială, culturală şi tradiţională a comunităţilor? Aproape niciuna, ca să folosesc o sintagmă des utilizată. La Bălţaţi, aşadar, viaţa e altfel, iar investiţiile publice majore nfăptuite în ultimii ani au schimbat mult în bine viaţa comunităţii.

Şcoala din centru, apă curentă în toate satele comunei, asfalt pe toate drumurile…

Un obiectiv intens aşteptat de cetăţeni este şcoala din centrul comunei. „Iată că i-a venit timpul…”, îmi spunea nu demult primarul comunei Bălţaţi, ing. Vasile Aştefanei. Investiţia ajunge la circa 2,2 milioane lei. Lucrările sunt în derulare şi e posibil ca anul acesta să fie redată elevilor. „A fost visul meu să modernizăm această şcoală. În paralel mai construim un centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc. Acolo vor veni copii după orele de şcoală, vor lua o masă caldă şi-şi vor face lecţiile sub supravegherea cadrelor didactice. Proiectul este în valoare de 100.000 euro. De asemenea, mai avem în derulare prin Grupul de Acţiune Locală asfaltarea a două sectoare de drum în Bălţaţi”, mai spunea nu demult primarul Aştefanei.

Cu toate eforturile depuse, atrăgând 3 milioane euro bani europeni în comună şi realizând alte mici proiecte pe Grupul de Acţiune Locală Belceşti Focuri, în fruntea căruia se află primarul Aştefanei, tot mai este de lucru la Bălţaţi. în unele sate este nevoie de apă curentă, cum e satul Sârca, aici proiectul este în lucru. în alte sate e nevoie de modernizarea drumurilor sau de poduri şi podeţe. Se vor amenaja poduri şi podeţe la Mădîrjeşti 7, două  la Bălţaţi (CFR şi Bacalu), trei la ValeaOilor şi unul la Mândra. De asemenea se vor amenaja 6 podeţe la ValeaOilor, Cotîrgaci şi Sîrca. Un proiect ambiţios vizează împădurirea mai multor suprafeţe în satele Podişu şi Valea Oilor. E vorba de 15 ha. în context remintim că prin muncă voluntară, cu sprijinul Asociaţiei tinerilor din comuna Bălţaţi au mai fost împădurite importante suprafeţe terenuri. în ceea ce priveşte alimentarea cu apă în viitorul apropiat va fi reţea de apă curentă peste tot. Se lucrează la proiecte pentru aducţiune cu apă la Sârca, extindere alimentare cu apă la Mădârjeşti şi extindere aducţiune cu apă la Bălţaţi. Un alt obiectiv important este construcţia unei staţii de transfer deşeuri la Bălţaţi. Acest proiect este în lucru. Comuna este alimentată cu gaz metan însă mai e nevoie de extinderea reţelei, iar un alt proiect al administraţiei locale tocmai acest aspect îl vizează.

Comuna Bălţaţi este recunoscută la nivel naţional pentru voluntariat

Voluntariatul nu este doar o noţiune abstractă la Bălţaţi. Aici s-au realizat obiective importante cu muncă voluntară. Voluntariatul nu este doar o poveste ci o componentă de bază a dezvoltării comunităţilor şi a societăţii în general. Voluntariatul este promovat şi-n plan european, dar numai teoretic, iar în România este nevoie mai mult ca oricând să fie promovat. La Bălţaţi s-au construit cu voluntari grupuri sanitare la o şcoală. Dar pentru a reuşi să aplici cu succes voluntariatul e nevoie de o legătură strânsă cu comunitatea, e nevoie de iniţiativă şi de credibilitate. Mobilizarea comunităţii pentru realizarea unui obiectiv de interes general înseamnă un succes deosebit în actualele condiţii. Acţiunile de voluntariat vor continuala Bălţaţi, mai spune primarul Vasile Aştefanei.

La Bălţaţi, aşadar, avem un model de comunitate în dezvoltare şi totul ar fi fost în zadar dacă primarul Vasile Aştefanei n-ar fi ştiut să capaciteze forţele pozitive ale comunităţii şi să determine pe toţi oamenii de bună credinţă să se implice în realizarea unor obiective de interes major. Mai spunem doar că investiţiile publice au atras investiţii private, iar mediul privat de aici este mereu alături de comunitate. La Bălţaţi funcţionează cel mai mare parc fotovoltaic din zonă, sunt întreprinderi agricole dezvoltate şi alte investiţii private sunt în dezvoltare. Asta e comuna Bălţaţi, un model de dezvoltare de unde ar trebui să ia lecţii toţi cei care-şi propun să ajungă în fruntea comunităţilor locale. Pentru că tot este un reportaj de suflet, nu pot încheia fără a-i adresa felicitări sincere primarului Vasile Aştefanei. Cine n-a vizitat astfel de comunităţi nu ştie ce este frumos în Moldova lui Ştefan cel Mare… (C.P.)

Sorry, the comment form is closed at this time.