Cârpeala sacului bugetar nu poate fi acceptată de finanțiști și generează proteste de stradă

Lumea se schimbă cu o viteză uluitoare. Inovația, digitalizarea, abordările holistice modifică substanțial modul nostru de a trăi, învăța, juca. Progresul este generat de sisteme puternice în care indivizii și companiile nu mai sunt tratate ca numere. Apar noi meserii, noi specializări și noi moduri de a genera capitaluri. Relațiile dintre instituții și contributorii la buget devin extrem de colaborative pentru a genera progres și bunăstare. Suntem într-o competiție globală cu o clasă politică lipsită de know how, de aptitudini, incapabili să schimbe contractele sociale.

Rolul colectării taxelor, impozitelor și contribuțiilorîntr-o economie, este esențial. O națiune puternică se bazează pe bugete substanțiale, sustenabile, pe sisteme economice care să favorizeze dezvoltarea, pe servicii publice măsurabile. O colectare slabă conduce la funcționarea statului în modul de avarie, la mai puțini bani în bănci, la reducerea posibilității de finanțare a celor ce vor să aducă plusvaloare societății în general.

Noi, finanțiștii, am ales o meserie care se practică din convingere, din respect pentru stat și cetățeni. Este o meserie care necesită vocație și formare profesională permanentă, un anumit tip de pregătire, abilități sporite, o anumită predictibilitate și stabilitate.

În contextul în care, România se situează între statele cu cele mai slabe colectări din Europa, 26,6% din PIB, cu un deficit de personal reliefat de raportul, 1 angajat din FISC la aproximativ100 de contribuabili înregistrați, clasa politică pregătește un set de măsuri anti-finanțiști, menite să șubrezească și mai mult mecanismele bugetare.

Dragi contribuabili, plătitori și în mod cert viitori plătitori de impozite, taxe și contribuții, nu sunteți singuri! Noi, cei de la Sindicatul Național Finanțe Publice (SindFISC), milităm pentru o relație corectă cu dumneavoastră care să asigure acestei țări progres și prosperitate, milităm și luptăm pentru o salarizare decentă a membrilor noștri, pentru egalitatea de șanse, pentru condiții normale de lucru și mai ales pentru asumarea instituțională. Continuare în ediția print a regionalului Informatorul Moldovei.