Google

Fiecare copil este o rază de speranță pentru viitor

Written on:februarie 13, 2021
Comments
Add One

Centrul Comunitar Integrat din Dodești vine în sprijinul copiilor dar și al persoanelor în vârstă din comunitate.

ProiectulÎnființarea și Funcționarea Centrului Comunitar Integrat din Comuna Dodești, Județul Vaslui” este implementat de către Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași în calitate de lider de proiect alături de partenerii săi – Comuna Dodești și Școala Gimnazială „Victor Ion Popa” Dodești și are ca obiectiv general „Dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate pentru îmbunătățirea calității vieții pentru un numar de 250 de persoane din comunitatea marginalizată din comuna Dodești, județul Vaslui”.

La conferința de lansare, managerul proiectului Anca Diana Maftei Păvălucă a susținut o prezentare detaliată prin intermediul căreia a dezvoltat obiectivele, activitățile și serviciile ce se vor realiza în cei 2 ani și 6 luni de implementare a proiectului. E vorba de servicii socio-educaționale, îngrijire la domiciliu pentru vârstnici, informare și consiliere socio-profesională și măsuri pentru dezvoltare comunitară.

Cu această ocazie, directoarea școlii gimnaziale Victor Ion Popa din Dodești, Gabriela Simion a vorbit despre importanța accesului la educație în dezvoltarea comunității precizând că prin intermediul măsurilor educaționale din cadrul acestui proiect se va oferi sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație în vederea diminuării fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

Se va implementa un program educațional adaptat programei școlare și nivelului de dezvoltare a fiecărui copil. Pentru stimularea participării la activitățile educaționale, copiii din comunitatea marginalizată vor primi pachete integrate (rechizite și materiale educaționale, echipamente sportive, transport, consultații oftalmologice de specialitate și ochelari) iar părinții/ aparținători vor beneficia de servicii de educație parentală. Totodată elevii din ciclul primar și gimnazial vor beneficia de servicii de tip ”Școala după scoală”și zilnic vor avea câte o masă caldă.

Directoarea ăcolii Victor Ion Popa a mai vorbit și despre provocările aduse de pandemie și că acum, mai mult ca niciodată, educația are nevoie de măsuri concrete, de suportul și implicarea tuturo. Fiecare copil este o rază de speranță pentru viitor iar a investi timp, resurse și multă atenție față de nevoile celor mici este garanția unei societăți educate și libere.

Primarul comunei Dodești, Loredana Cerbu și-a exprimat entuziasmul față de implementarea acestui proiect în comunitatea Dodești, a detaliat aspecte legate de contextul inițierii proiectului din perspectiva economico–administrativă, a vorbit despre Centrul Comunitar Integrat Dodești prin intermediul căruia se vor dezvolta și furniza servicii sociale, socio-educaționale și medico-sociale subliniind totodată impactul pozitiv pe care activitățile pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii îl vor avea asupra dezvoltării comunității locale.

În context, primarul comunei Dodești a spus câ prin acest proiect se vor lua măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă pentru un număr de 125 de membri ai grupului țintă:  informare, consiliere profesională și mediere socio-profesională. De asemenea se vor derula 4 cursuri de formare profesională pentru îngrijitoare bătrâni la domiciliu, ajutor de bucătar, lucrător finisor construcții și frizer. 65 de persoane vor dobândi o calificare profesională iar 32 de persoane vor obține un loc de muncă sau vor desfășura o activitate independentă.

Primarul Cerbu a mai menționat că o persoană certificată profesional aduce valoare comunității, prin ocuparea unui loc de muncă și astfel contribuie direct la creșterea economiei localității și implicit la îmbunătățirea calității vieții tuturor membrilor acesteia.

Comuna Dodești implementează din anul 2018 proiectul „Centru multifuncțional de zi în comuna Dodești, județul Vaslui”, finanțat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin FEADR sub Măsura 19.2, prin intermediul căruia se realizează construția și dotarea Centrului multifuncțional de zi în comuna Dodești. Primarul comunei Dodești a subliniat importanța proiectului „Înființarea și Funcționarea Centrului Comunitar Integrat din Comuna Dodești, Județul Vaslui”pentru a asigura funcționarea serviciilor sociale necesare în comunitate.

Managera de proiect a mai spus că pentru a veni în sprijinul bunicilor din comunitatea Dodești se vor furniza servicii sociale de îngrijire la domiciliu și servicii integrate special concepute pentru nevoile acestora: consultații oftalmologice de specialitate, ochelari de vedere, evenimente de socializare și grupuri de suport.

De asemenea, pe parcursul implementării proiectului se vor organiza diverse campanii de informare în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului. O comunitate ai căror membri sunt ancorați în realitate și îi cunosc problemele este o comunitate câștigată, armonizată, civilizată.

Din acest motiv, în cadrul proiectului „Înființarea și Funcționarea Centrului Comunitar Integrat din Comuna Dodești, Județul Vaslui” se vor organiza acțiuni de implicare activă și voluntariat a membrilor comunitătii în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea:campanii de ecologizare și de plantare copaci, diverse campanii de informare și conștientizare și se va înființa o rețea partenerială din rândul membrilor comunității.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii prin dezvoltarea de servicii ”Școală după școală”, organizarea de activităti extrașcolare pentru elevii din ciclul primar și gimnazial Dodești (promovarea unei vieți active social și a spiritului civic) și oferirea de pachete integrate pentru 40 de elevi timp de 30 de luni;
 2. Creșterea gradului de integrare pe piața muncii pentru un număr de 125 persoane marginalizate din comunitatea Dodești, prin oferirea de măsuri de ocupare: informare, consiliere, formare profesională și mediere ocupațională;
 3. Creșterea calității vieții pentru un număr de 85 de persoane vârstnice din comuna Dodesti prin oferirea de servicii socio-medicale și sociale;
 4. Creșterea gradului de informare și implicare activă a membrilor comunității în viața socială a comunității.

Grupul țintă al proiectului cuprinde 250 de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială de pe raza Comunei Dodesti, jud Vaslui:

 • 125 de persoane vor beneficia de măsuri de ocupare: sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, informare, consiliere profesională și mediere socio-profesională.
 • 125 persoane vulnerabile (copii și vârstnici) vor beneficia de servicii sociale și medico-sociale în cadrul Centrului Comunitar Integrat Dodești.

În cadrul proiectului sunt prevăzute măsuri specifice pentru stimularea grupului țintă:

 • pentru stimularea participării la activitățile educaționale, copiii din comunitatea marginalizată vor primi 40 de pachete integrate (rechizite și materiale educaționale, echipamente sportive, transport, consultații oftalmologice de specialitate și ochelari);
 • pentru copiii ce beneficiază de servicii socio-educaționale se oferă zilnic câte o masă caldă;
 • pentru sprijinirea membrilor grupului țintăși stimularea participării la cursuri, se vor acorda subvenții în cuantum de 5 lei/oră;
 • pentru stimularea procesului de identificare a locurilor de muncă, la angajare se vor acorda 32 premii în valoare de 2.500 lei, consultații oftalmologice de specialitate și ochelari;
 • în total vor fi oferite 250 de consultații oftalmologice.

Perioada de derulare a proiectului: 11 decembrie 2020 – 31 mai 2023.

Valoarea totală a proiectului: 4,352,834.02 lei din care nerambursabil 4,331,282.27 lei.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Leave a Comment