Google

Exceptare de taxe vamale pentru produsele importate din Republica Moldova

Written on:septembrie 8, 2014
Comments
Add One

ROMANIA-EU-POLICE-BORDER-ALBITAÎncepând cu data de 1 septembrie 2014, ca urmare a Acordului de asociere încheiat între Uniunea Europeană şi Republica Moldova, produsele importate din Republica Moldova vor beneficia de exceptare de taxe vamale.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 260 din 30 august 2014 s-a publicat Decizia Consiliului nr. 492 din 16 iunie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, si aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere între Uniunea Europeană si Comunitatea Europeană a Energiei Atomice si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Republica Moldova, pe de altă parte.

În baza acestui acord, începând cu data de 1 septembrie 2014, se acordă exceptarea de taxe vamale la import pentru mărfurile originare din Republica Moldova, cu menţiunea că pentru categoriile de legume şi fructe incluse în anexele XV-A şi XV-B din Acordul menţionat, scutirea de taxe vamale se acordă în limitele unor contingente tarifare (anexaXV-A) sau doar pentru componenta ad-valorem a taxei vamale (anexa XV-B).

Pentru a beneficia de contingentele tarifare preferenţiale prevăzute în Anexa XV-A din Acord, importatorii trebuie să constituie o garanţie privind plata taxelor vamale. Restituirea garantiei se va efectua la primirea răspunsului Comisiei Europene de acordare a beneficiului contingentului.

Leave a Comment