Google

EuroDEMOS promovează politica de coeziune a Uniunii Europene în Regiunea de Nord-Est a României

Written on:iulie 30, 2018
Comments
Add One

Politica de Coeziune a Uniunii Europene are ca scop, pe de o parte, reducerea disparităților de dezvoltare între diversele regiuni, iar pe de altă parte, stoparea declinului economic al regiunilor foarte defavorizate, inclusiv al zonelor rurale. Politica de Coeziune a Uniunii Europene reprezintă politica fundamentală a Uniunii Europene fiindu-i alocat 1/3 din bugetul Uniunii.

Cu toate acestea, cetățenii sunt încă insuficient conștienți de rezultatele politicii de coeziune și de impactul acestora asupra vieții lor. Conform Eurobarometrului, publicat în iunie 2017, se arată că doar 35% dintre cetățeni sunt conștienți de proiectele finanțate de politica de coeziune a UE în regiunile lor.

Asociația EuroDEMOS vine să răspundă acestei situații prin implementarea proiectului ”Cunoașterea politicilor de coeziune, factor de consolidare a identității europene” (Knowing the cohesion policy, factor of consolidating the European identity). Proiectul are ca scop creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice cu privire la rolul politicii de coeziune a Uniunii Europene prin mijloace aplicative complementare de promovare ca modalitate de creștere a sentimentului de apartenență al cetățenilor la comunitatea europeană.

Asociația EuroDEMOS a desfășoară proiectul cu sprijinul financiar al Uniunii Europene în perioada 15 martie 2018 – 15 martie 2019 în România. Principalele activități ale proiectului sunt axate pe creșterea vizibilității politicii de coeziune a Uniunii Europene. Dintre acestea reținem campania publică de conștientizare în Regiunea Nord-Est, campania online de conștientizare la nivel național sau campania media de promovare la nivel regional.

Campania publică va include activități de tip cafenele publice, flashmob, puncte de informare pentru publicul din Regiunea Nord-Est a României.

Campania online de conștientizare la nivel național se va realiza pentru a crește interesul cetățenilor cu privire la impactul politicilor de coeziune a UE asupra vieții lor.

Campanie media de promovare la nivel regional a politicilor de coeziune a UE se va realiza prin intermediul televiziunii, radioului, mijloacelor de informare scrise.

Una din activitățile de referință ale proiectului o reprezintă Conferința multiregională „EU RO Governance”. Conferința va implica actori ca: reprezentanți ai ONG-urilor, reprezentanți mass-media, factori de decizie, reprezentanți ai sectorului  de afaceri, reprezentanți ai sistemului educațional formal, din 5 regiuni din România, într-un spațiu comun de dezbateri și reflecții asupra rolului politicii de coeziune în dezvoltarea comunității, provocări și soluții, recomandări și mijloace durabile de acțiune.

Politica de coeziune a Uniunii Europene are un unic şi de neînlocuit rol în coagularea de strategii de dezvoltare integrată, care reunesc intervenţii din diferite domenii, precum infrastructură, cercetare şi inovare, ocuparea forţei de muncă, educaţie, mediul de afaceri, protecţia mediului, schimbări climatice şi eficienţa energetică, într-un pachet de politici coerente, care se adresează contextului regional sau chiar local, fiind una dintre cele mai vizibile politici, mai ales în relaţia cu cetăţenii.

Politica regională şi-a dovedit deja valoarea adăugată semnificativă în propagarea creşterii şi prosperităţii la nivelul întregii Uniuni şi abordarea dezechilibrelor regionale. În acelaşi timp, s-a dovedit a fi o politică dinamică, reacţionând rapid şi eficace în faţa crizei, prin redirecţionarea fondurilor către zonele prioritare, precum şi prin investiţii în sectoare cheie care să genereze creştere economică şi locuri de muncă.

Pentru actuala perioadă de programare, României i-au fost alocate aproximativ 23 miliarde euro din fondurile politicii de coeziune (cu 10% mai mult faţă de perioada 2007-2013).

Leave a Comment