Google

EURODEMOS – ORGANIZAȚIE CIVICĂ ETALON EUROPEAN

Written on:martie 10, 2014
Comments
Add One

felicitare 24 ani EuroDEMOS color copyZilele acestea EuroDEMOS împlinește 24 de ani de activitate. Pentru a înțelege importanța unei astfel de aniversări să ne aducem aminte ce face diferența dintre democrație și totalitarism. Se vorbește mult despre democrație în zilele noastre pe toate canalele media, dar puțini știu că funcționarea normală a democrației se bazează pe societatea civilă implicată activ în rezolvarea problemelor comunității. Democrația nu există sau nu funcționează fără o societate civilă performantă. Definiția lui Obie Moore spunea că societatea civilă a unei țări este reprezentată de asociații și fundații neguvernamentale independente. Prin intermediul unui cadru astfel organizat interesele cetățenilor pot fi cel mai bine reprezentate și apărate prin implicarea civică a celor care iși asumă această responsabilitate. Cei care se doresc să fie vârfuri ale societății civile sunt dedicați implicării civice formându-se natural ca lideri pentru democrație. Fie că activează în partide politice, în organizații neguvernamentale sau organizații de tineret, cei implicați își dezvoltă competențele sociale și ajung la performanțe diverse. Aceștia sunt liderii societății civile, cei care promovează valoarea în domeniile lor de implicare, apără drepturile și interesele cetățenilor, reprezintă cu mândrie țara, apără și promovează valorile democrației în comunitatea lor. Cu cât societatea civilă oferă mai multe valori umane pentru bunul mers al comunității, cu atât se dezvoltă și democrația în țara respectivă. O caracteristică a societății civile este faptul că aceasta funcționează și se dezvoltă în cea mai mare parte prin implicarea voluntară a cetățenilor interesați. Astfel, comunitatea poate participa direct în rezolvarea problemelor cu care se confruntă. Voluntarul, prin dedicarea benevolă a timpului său pentru societate, își dezvoltă de fapt competențele de lider, încrederea în forțele proprii, învățând să organizeze și să ia decizii în situații diverse pentru îndeplinirea unor obiective democratice. Organizațiile neguvernamentale sunt cele prin intermediul cărora se desfășoară proiecte și programe în diverse domenii de interes comunitar, ce contribuie într-o măsură semnificativă la echilibrul democratic. Democrația în România este susținută de organizații care militează activ pentru promovarea valorilor ei. Una dintre primele organizații neguvernamentale independente din țara noastră care a apărat încă de la început valorile democrației în România este Asociația EuroDEMOS și datează din anii 1990. A fost fondată de personalități civice marcante ale vremii care și-au propus ca scop să apere democrația în România. Până acum, EuroDEMOS, nu doar că a urmat acest deziderat promovând prin intermediul tuturor proiectelor și programelor sale naționale și internaționale valorile democratice, dar a format și promovat valori umane și a oferit comunității modele de reușită socială, ceea ce este esențial pentru o societate democratică. EuroDEMOS este prima organizație independentă din România care din anul 1990 s-a ocupat constant de promovarea societății civile, a implicat cetățeni și tineri pentru formarea viitorilor lideri de opinie civici și politici, prin intermediul programelor de interes comunitar în diverse domenii ca: democrație, participare civică, tineret, apărarea drepturilor omului, drepturile femeii, minorități, promovarea imaginii, ecologie și protecția mediului, dezvoltare durabilă, integrare europeană, cultură, tradiție, artă și divertisment, turism și sport, asistență socială, sănătate, educație, instruire și formare profesională, dezvoltare socio-economică, relații publice și relatii externe, formare și promovare resurse umane ș.a. Obiectivele, programele și activitățile organizației EuroDEMOS se adaptează și se desfășoară în funcție de necesitățile comunității locale, naționale sau internaționale de pe o poziție nepartinică. Toate aceste activități i-au menținut până acum Asociației EuroDEMOS identitatea de Centru al Societății Civile. Actualmente EuroDEMOS este o asociație internațională de apărare a drepturilor omului, școală nonformală de implicare, formare și afirmare la nivel internațional a tinerilor viitori lideri de opinie, prin intermediul programelor aplicative de interes european. Dintre recunoașterile pe care le deține ONG EuroDEMOS enumerăm câteva exemple: este membru în AGORA Parlamentului European, este activ în programe prioritare și exemplu de bune practici ale Consiliului Europei și Comisiei Europene, membru al Platformei de Cooperare pentru Tineret Asia-Europa, Colaborator O.S.C.E. (Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa), monitor al respectării Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale în România și promotor al acestora la nivel global. În concluzie, 24 de ani de voluntariat civic performant EuroDEMOS recunoscut internațional, contrazic pe nostalgicii semidocți cu mentalități totalitariste care marginalizează societatea civilă afirmând nefondat că în țara noastră nu funcționează societatea civilă, deci nici democrația.

Maria-Magdalena Oancă

Leave a Comment