În perioada 12 – 14 aprilie 2024 la București a avut loc evenimentul de diseminare la nivel național a rezultatelor proiectului Capacitarea societății civile rome din mediul rural să devină partener egal în GAL-urile rurale, organizat de Federația Națională a Grupurilor Locale de Acțiune (FN GAL) în parteneriat cu Asociația Nevo Parudimis.

Dintre organizațiile neguvernamentale reprezentative din regiunea NE care au participat la acest eveniment pot fi menționate: Asociația EuroDEMOS, Asociația Idei pentru Mileniul III, Asociația Kasta Morrely și Asociația Cultural Umanitară Moldova Modernă.

Proiectul a beneficiat de o finanțare în valoare de 283.798 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Scopul proiectului a fost ca romii să devină parteneri egali implicați în dezvoltarea și implmentarea Strategiilor de Dezvoltare Locala (SDL) GAL-urilor rurale, problemele cu care se confruntă comunitățile de romi fiind regăsite ca priorități și măsuri în aceste SDL-uri.

Obiectivele proiectului au fost:

  • Creșterea capacității unui număr de 420 de reprezentanți ai comunităților și ONG-urilor de romi din 7 regiuni din România (fără București Ilfov) pentru o participare egală și echitabilă ce va duce la transformarea problemelor cu care se confruntă comunitățile de romi din mediul rural în priorități ale GAL-urilor pe perioada implementării proiectului.
  • Capacitarea echipelor și a membrilor celor 239 de GAL- uri din România (cel puțin 420 de persoane) astfel încât să crească gradul de acceptare, calitatea vieții și participarea reprezentanților comunităților de romi în planificarea și implementarea activităților GAL-urilor rurale pe perioada implementării proiectului.
  • Creșterea cu 28 a numărului de ONG-uri de romi din mediul rural membre în GAL-uri care înțeleg modul de funcționare al GAL-urilor, fac looby și advocacy și promovează problemele cu care se confruntă comunitățile de romi pe agenda de discuție a echipelor GAL-urilor rurale pe perioada proiectului.
  • Dezvoltarea departamentului de romi, minorități și incluziune socială în cadrul FNGAL care să facă lobby și advocacy pentru incluziunea romilor și a grupurilor vulnerabile în arealul GAL-urilor și dezvoltarea unei strategii de incluziune și participare a FNGAL pe perioada proiectului.

În cadrul evenimentului final de diseminare au fost identificate noi nevoi ale comunităților defavorizate, modalități de acțiune și viitoare colaborări.

Pentru mai multe informații referitoare la proiect și rezultatele sale vă invităm să accesați pagina web a proiectului: www.parteneriat-egal.ro